Företag

Lån för företag är inte väsensskilda från vanliga privatlån för privatpersoner. Idén är densamma; du ansöker om ett lån utan säkerhet för en viss löptid och sedan betalar ditt företag amorteringar och ränta månadsvis. Företagslån utan säkerhet är idag en snabbväxande marknad och det är framför allt till fåmansföretag långivarna riktar sina erbjudanden.

Företagslån är i regel i storleksordningen 20 000 – 500 000 kr. På så vis speglar denna låneform blancolån för privatpersoner. Återbetalningstiden är emellertid alltid kortare, och normalt ska lånet betalas tillbaka inom tolv månader. Det är naturligtvis du själv som låntagare som avgör hur rask återbetalningstakten ska vara.

Lån för företag - aktiebolag och enskild firma

Varför låna?

Det finns lika många anledningar att låna som det finns företag, men i grunden går det att sortera in skälen i tre stycken kategorier, nämligen:

  • Daglig drift i uppstartsskede
  • Matcha fluktuationer i kassaflödet
  • Investeringar.

Nystartade företag har inte alltid intäkter från och med dag 1 och det kan därför krävas ett tillskott av kontanter för att hålla rörelsen vid liv under uppstartsskedet. Kopplat till detta kan vi nämna att kassaflödet inte alltid är jämnt (det kan i och för sig också gälla etablerade företag) och ett lån kan kompensera vid månader med mycket lite intäkter. Investeringar är givetvis ett tredje skäl att låna pengar.

Företagslån för aktiebolag

De flesta banker och kreditinstitut som erbjuder företag att låna utan säkerhet vänder sig till aktiebolag. Anledningen är ganska tydlig – själva bolagsformen ger nämligen långivaren en säkerhet. Det är alltid aktiebolaget som tecknar lånet (via behörig firmatecknare) och det är därmed aktiebolaget som ska betala räntor och amorteringar. Såsom du kan läsa mer om nedan kräver emellertid långivaren också personliga borgensåtaganden.

Företagslån för enskild firma

En enskild firma är ingen egen så kallad juridisk person och det innebär att firmans pengar är dina pengar, och vice versa. Behöver du ett tillskott till firman kan du alltså använda dina ”privata” pengar, och detta även via privatlån som du tecknar i ditt eget namn. Har du enskild firma och behöver låna, titta på vår översikt av lån och jämför privatlån.

Personlig borgen – ett absolut krav

En långivare för privatlån för företag av typen aktiebolag har flera indirekta säkerheter. Det handlar främst om företagets kassaflöde och dess tillgångar. Dessa två säkerheter är emellertid inte statiska till sin karaktär och båda kan försämras mycket snabbt. Långivarna kräver därför även en mer konkret säkerhet i form av personliga borgensåtaganden.

Personlig borgen är ett åtagande som är just personligt och när det gäller lån utan säkerhet för företag handlar det om att den som går i borgen blir betalningskyldig för hela det utestående lånebeloppet i det fall företaget inte kan betala. Om företaget sätts i konkurs eller på annat sätt inte kan erlägga månadsbetalningarna är det borgensmannen som blir skyldig att betala med sina privata pengar.

Normalt finns ett krav på att det ska finnas minst ett personligt borgensåtagande för lånebelopp på upp till 200 000 kr och två för belopp på mer än den summan.

Andra krediter för företag

Det finns ett antal andra sätt för en affärsdrivande rörelse att få kredit och i korthet kan de sorteras in under begreppen rörelsekrediter och investeringskrediter. Nedan är en förteckning över företagskrediter samt tjänster för att förbättra kassaflödet.

  • Avbetalning
  • Fakturasälj
  • Fakturabelåning
  • Kontokredit
  • Leasing
  • Bilfinansiering
  • Lån med säkerhet

De flesta av storbankerna har ett komplett utbud av lånetjänster och finansieringsmöjligheter enligt ovan förteckning. Vänder du dig till en långivare som inte har status som bank blir alternativen lite färre. För leasing respektive factoringtjänster finns även mycket nischade aktörer.