Renoveringslån – Låna till renovering av villa eller lägenhet

Renovering av en bostad, oavsett det gäller en villa, ett radhus eller ett fritidshus, är en investering som kan löna sig i längden på flera sätt. I dagens lågräntetider och med ROT-avdraget som en extra morot är det många som passar på att ta ett extra lån för att göra om badrummet, renovera köket eller anlägga en uteplats. Det finns många anledningar till att man vill renovera sin bostad. Det kan till exempel handla om:

  • Akuta åtgärder för att förhindra värdeminskning (byta tak, sanera vattenskador, med mera)
  • Öka värdet på bostaden inför en planerad försäljning
  • Skapa ett boende med mer kvalitet för framtiden
  • Utbyggnad/ombyggnad för den växande familjen
  • Iordningställande innan inflyttning i ny bostad.

Oavsett anledningen så är ett renoveringsprojekt vanligtvis en kostsam historia. En renovering innefattar kostnader för rivning, material, återuppbyggnad och arbetskraft. Visst går det självklart att göra det själv, men då blir renoveringen avsevärt mycket mer tidskrävande. Att anställa hjälp är inte bara bra för att göra processen kortare, utan man kan då även vara säker på att köksluckorna sitter rakt när renoveringen väl är färdig.

Som sagt, kostsamt till en början men förhoppningsvis lönsamt i det långa loppet. Hur ska man då ha råd med renoveringen initialt? Nedan presenteras tre olika sätt för att finansiera en renovering.

Renoveringslån

Tre sätt att finansiera renovering

Idag finns tre sätt att låna till renovering, nämligen:

  • Privatlån/blancolån
  • Renoveringslån i form av byggnadskredit eller checkkredit
  • Extra bolån

Nedan ska vi gå igenom lite kort om hur de respektive möjligheterna fungerar.

Låna till renovering med privatlån

Det enklaste och snabbaste sättet att få låna till renovering är att ansöka om ett lån utan säkerhet. Ett privatlån är lån som du får göra vad du vill med. Banken har i dessa fall ingenting med att göra vad du väljer att göra för de pengar de lånar dig. Detta är på grund av det faktum att lånet tas utan säkerhet. Vid ett lån som tas med säkerhet, till exempel ett billån är du låst till att lägga pengarna på en bil eftersom att bilen blir bankens säkerher för lånet.

Du kan enkelt ansöka om ett privatlån hos den bank där du redan har till exempel ett lönekonto, men du kan också välja en annan långivare. Du har ett femtiotal långivare att välja mellan, vilket gör att valmöjligheterna är många. Valmöjligheterna gör också att du kan jämföra räntor och villkor för att på så sätt hitta det bästa privatlånet just för dig.

Du kan låna upp till 600 000 kr med ett privatlån, vilket torde vara fullt tillräckligt för att täcka kostnaderna även för en mycket omfattande renovering. Lägsta möjliga belopp att låna är normalt 20 000 kr, men det finns långivare som har ännu lägre lägstabelopp. Du behöver inte ange till vad du ska använda lånet och räntan sätts individuellt.

Är du medlem i ett fackförbund kan du ha möjlighet att hos vissa banker få en större rabatt på räntan på ditt privatlån. Ränterabatten kan räknas i flera procentenheter och denna möjlighet att låna billigare gör du klokt i att utforska när du planerar för renoveringen av bostaden.

Det är bra att veta att inför ett privatlån så ställs vissa krav på din privatekonomi. För att få ett privatlån måste du vara fri från betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogden. Har man en historik av misskött privatekonomi genom till exempel sena inbetalningar av fakturor och liknanade löper man risk att inte bli beviljad ett privatlån hos någon av storbankerna. Betalningsanmärkningar uppmärksammas i samband med att långivaren låter göra en kreditupplysning på den potentiella låntagaren. Anledningen till att betalningsanmärkningar och skulder sätter stopp för privatlån är dels för att banker inte får låna ut till någon som de inte tror kan betala tillbaka lånet, dels för att de inte känner sig trygga med att låna ut pengar till någon som bevisligen inte riktigt kan ha hand om pengar.

Renoveringslån

En byggnadskredit är en löpande kredit som du kan ta i anspråk under tiden du genomför en åtgärd på din bostad. Blir din ansökan godkänd får du en kreditram och med hjälp av denna betalar du löpande fakturorna för material och arbete. Ett par av storbankerna har de senaste åren utvidgat sina mer traditionella byggnadskrediter för nybyggnation till att omfatta även tillbyggnader och ombyggnader. Denna typ av privatlån används i de fall som bolånet inte kan användas på grund av att banken inte har någon bostad som säkerhet. I denna kategori åtgärder kan även större renoveringar ingå, men det krävs i regel att totalbeloppet överstiger en miljon kronor. Är beloppet under en miljon är en checkkredit ett bättre alternativ.

Fördelen med att använda byggnadskreditiv är att man endast betalar ränta på det beloppet som används till renoveringen. Alla de fakturor som uppkommer vid renoveringen kontrollerar man själv och skickar dem senare till banken som i sin tur betalar dem. Således behöver man inte veta exakt hur mycket pengar som behövs till renoveringen innan man sätter igång. Det är dock viktigt att ha koll på kostnaderna i en sådan situation, så att man inte tappar kontrollen och låter utgifterna hejdlöst springa iväg.

Finansiera renovering med bolån

Ett alternativ till att ansöka om ett privatlån för att täcka kostnaderna för renoveringen är att låna på huset för renovering, det vill säga att utnyttja eventuellt övervärde i fastigheten jämfört med hur stor belåningen är. Är bostanden lågt belönad finns goda möjligheter att ansöka om en höjning. Är bostaden högt belånad är möjligheterna mindre, men en del banker och bolåneinstitut kan godkänna en ännu högre belåning om det kan antas att renoveringen ökar marknadsvärdet på bostaden. Maximal belåning är dock alltid 85%. Finns ett utrymme för att utöka det befintliga lånet så är detta oftast väldigt fördelaktig tack vare att räntan och avgifterna på denna typ av lån är mycket lägre än de två ovan nämnda typerna av lån.

Viktigt att känna till är dock att tilläggslån, vilket ett renoveringslån enligt ovan per definition är, träffas av Finansinspektionens reglering kring tvingande amortering. Tar du ett tilläggslån och därmed kommer upp i ett sammanlagt bolån på minst 50% av marknadsvärdet kommer amorteringskravet att aktualiseras på hela bolånet. Har du tidigare inte behövt amortera kan du alltså tvingas börja göra det på grund av tilläggslånet. Amorteringstakten är 2% av bolånet per år ner till 70% och 1% per år ner till 50%.

Renoveringslån

 

Är det värt kostnaderna?

När man spenderar så pass mycket pengar som man gör vid en renovering vill man ju såklart veta att det är välspenderade pengar. Tyvärr går det aldrig att veta till 100 % att en investering, vilken typ det än rör sig om, blir lönsam. Vad som kan göras däremot är en analys av hur läget på marknaden ser ut idag och hur det har sett ut den senaste tiden och på så sätt försöka prognostisera hur den kommer se ut i framtiden.

Logiskt sett kan man även konstatera att ett utbyte av gammalt till nytt resulterar i högre kvalité och således ett högre värde. Det relevanta i den situationen blir en avvägning mellan hur mycket man betalar för utbytet och hur mycket man tror att det är värt när allt är klart.

Det gäller med andra ord att tänka smart när man renoverar för att få maximal lönsamhet av arbetet. I vissa fall kanske lönsamheten av renoveringen inte är det viktigaste. En renovering av en bostad som man har för avsikt att bo kvar i föregås förmodligen inte av samma tankar och plannering som om man hade renoverat endast i syfte att öka värdet på bostaden inför en försäljning. Ett tips är att efter renoveringen göra en ny värdering av bostaden med hjälp en mäklare. På så sätt kan man få en någorlunda klar bild över huruvida renoveringen blev en bra investering eller ej.

För att vara säker på att man tar rätt lån inför renoveringen rekommenderar vi att Du gör noggranna jämförelser dels mellan olika banker, dels mellan de olika ovan nämnda lånealternativ. Det kan vara betydelsefullt att lägga lite extra energi på planering och jämförelser, särskilt då det visar sig att det ena alternativet sparar dig mycket pengar.