Renoveringslån

Renovering av en bostad, oavsett det gäller en villa, ett radhus eller ett fritidshus, är en investering som kan löna sig i längden på flera sätt. I dagens lågräntetider och med ROT-avdraget som en extra morot är det många som passar på att ta ett extra lån för att göra om badrummet, renovera köket eller anlägga en uteplats. Det finns många anledningar till att man vill renovera sin bostad. Det kan till exempel handla om:

  • Akuta åtgärder för att förhindra värdeminskning (byta tak, sanera vattenskador, med mera)
  • Öka värdet på bostaden inför en planerad försäljning
  • Skapa ett boende med mer kvalitet för framtiden
  • Utbyggnad/ombyggnad för den växande familjen
  • Iordningställande innan inflyttning i ny bostad.

Bild som illustrerar renoveringslån

Tre sätt att finansiera renovering

Idag finns tre sätt att låna till renovering, nämligen:

  • Privatlån/blancolån
  • Renoveringslån i form av byggnadskredit eller checkkredit
  • Extra bolån

Nedan ska vi gå igenom lite kort om hur de respektive möjligheterna fungerar.

Låna till renoveringen med privatlån

Det enklaste och snabbaste sättet att få låna till renovering är att ansöka om ett vanligt privatlån utan säkerhet. Du kan enkelt ansöka hos den bank där du redan har till exempel ett lönekonto, men du kan också välja en annan långivare. Du har ett femtiotal långivare att välja mellan, vilket gör att valfriheten är stor. Valmöjligheterna gör också att du kan jämföra räntor och villkor för att på så sätt hitta det bästa lånet.

Du kan låna upp till 500 000 kr med ett privatlån, vilket torde vara fullt tillräckligt för att täcka kostnaderna även för en mycket omfattande renovering. Lägsta möjliga belopp att låna är normalt 20 000 kr, men det finns långivare som har ännu lägre lägstabelopp. Du behöver inte ange till vad du ska använda lånet och räntan sätts individuellt.

Är du medlem i ett fackförbund kan du ha möjlighet att hos vissa banker få en större rabatt på räntan på ditt privatlån. Ränterabatten kan räknas i flera procentenheter och denna möjlighet att låna billigare gör du klokt i att utforska när du planerar för renoveringen av bostaden.

Renoveringslån

En byggnadskredit är en löpande kredit som du kan ta i anspråk under tiden du genomför en åtgärd på din bostad. Blir din ansökan godkänd får du en kreditram och med hjälp av denna betalar du löpande fakturorna för material och arbete. Ett par av storbankerna har de senaste åren utvidgat sina mer traditionella byggnadskrediter för nybyggnation till att omfatta även tillbyggnader och ombyggnader. I denna kategori åtgärder kan även större renoveringar ingå, men det krävs i regel att totalbeloppet överstiger en miljon kronor. Är beloppet under en miljon är en checkkredit ett bättre alternativ.

Finansiera renovering med bolån

Ett alternativ till att ansöka om ett privatlån för att täcka kostnaderna för renoveringen är att utnyttja eventuellt övervärde i fastigheten jämfört med hur stor belåningen är. Är bostanden lågt belönad finns goda möjligheter att ansöka om en höjning. Är bostaden högt belånad är möjligheterna mindre, men en del banker och bolåneinstitut kan godkänna en ännu högre belåning om det kan antas att renoveringen ökar marknadsvärdet på bostaden. Maximal belåning är dock alltid 85%.

Viktigt att känna till är att tilläggslån, vilket ett renoveringslån enligt ovan per definition är, träffas av Finansinspektionens reglering kring tvingande amortering. Tar du ett tilläggslån och därmed kommer upp i ett sammanlagt bolån på minst 50% av marknadsvärdet kommer amorteringskravet att aktualiseras på hela bolånet. Har du tidigare inte behövt amortera kan du alltså tvingas börja göra det på grund av tilläggslånet. Amorteringstakten är 2% av bolånet per år ner till 70% och 1% per år ner till 50%.