Lån utan säkerhet

Privatlån är konsumtionslån för vilka låntagaren inte behöver ställa någon reell säkerhet i form av pant eller liknande. För ett bolån har långivaren själva fastigheten som säkerhet och för ett billån har kreditgivaren alltid ett återtagandeförbehåll, men för privatlån ligger långivarens enda säkerhet i en förpliktelse från låntagarens sida att fullgöra sina betalningsskyldigheter. Det är anledningen till tydliga maxtak för hur stort ett privatlån utan säkerhet kan vara.

bild som illustrerar lån utan säkerhet

Räntan på privatlån

Räntan på privatlån sätts individuellt och den är alltid rörlig under lånets hela löptid. Att räntan är rörlig innebär att den svänger med det allmänna ränteläget. Om Riksbanken höjer sin så kallade reporänta kommer banker och kreditbolag att höja sina utlåningsräntor. Om Riksbanken i stället sänker räntan blir det billigare att låna.

Att räntan sätts individuellt innebär att långivaren gör en individuell prövning av varje ansökan utifrån kreditinformation från kreditupplysningsföretag för att sedan erbjuda den potentiella låntagaren en räntesats som speglar den risk långivaren tar vid utlåningen. I korthet betyder detta att ju bättre ekonomi du har, desto lägre ränta kommer ditt lån att löpa med.

Ekonomiska förutsättningar

En kreditupplysning ger långivaren all tänkbar information om din nuvarande och din tidigare ekonomi. Ur dessa uppgifter kan långivaren också dra slutsatser kring hur din ekonomi kommer att se ut i framtiden, alternativt åtminstone vilka möjliga ekonomiska risker som finns. Långivaren samlar din kreditinformation och tar fram en kreditscore där olika ekonomiska förutsättningar helt enkelt betygssätts. Ju bättre kreditscore, desto bättre (lägre!) ränta.

Vad långivaren framför allt tittar på är din framtida betalningsförmåga. Om du har en fast anställning sedan många år kan långivaren enkelt räkna ut om du har förmågan att betala tillbaka ditt önskade lånebelopp med den löptid du har valt. Om dina inkomster är mer sporadiska blir det lite svårare. Då kan långivaren också undersöka om du till exempel har några finansiella tillgångar. Dessutom kan långivaren begära att du har en medsökande och/eller en borgensman (se nedan).

Alla långivare tittar också noga på din kredithistoria för att se om du har uppfyllt tidigare betalningsskyldigheter på ett fläckfritt sätt. Om du har en eller flera betalningsanmärkningar lyser röd flagg direkt, men betalningsanmärkningar behöver inte alltid utgöra ett absolut hinder för att få teckna ett privatlån. En del långivare väljer att till viss del bortse från ”forna synder”. Emellertid kan du inte direkt räkna med att få bästa möjliga ränta om du är belastad med betalningsanmärkningar.

Medsökande och borgensman

Om långivaren inte tycker att säkerheten i din framtida betalningsförmåga är god nog kan denne kräva att du ordnar med en medsökande eller att en borgensman går i god för lånet. Med en medsökande delas risken för lånet mellan två personer med lika stort ansvar. En borgensman går å andra sidan helt enkelt i borgen för lånet, vilket innebär att han eller hon kan träda in låntagarens ställe om denne inte kan (eller vill!) uppfylla sina betalningsskyldigheter.

Sammanfattning

Privatlån är per definition lån utan reell säkerhet.
Långivarens säkerhet ligger i din framtida betalningsförmåga.
Vissa långivare kan begära att du ansöker med medsökande alternativt kan ange en borgensman för lånet i syfte att minska risken i utlåningen.