Villkor

Ansvar

För att beviljas lån i Sverige krävs enligt lag att man är myndig, det vill säga minst 18 år gammal. Denna åldersgräns är minimum, observera dock att det är fritt för långivare att sätta en högre åldersgräns än den som är satt enligt lag.

Informationen på webbplatsen uppdateras kontinuerligt och vi gör vårt bästa för att säkerställa att all information är korrekt. Vi kan däremot inte garantera att all information alltid är korrekt, speciellt då det ofta sker förändringar av räntor, belopp och villkor med mera. Privatlån.com ger inte personlig rådgivning eller rekommenderar någon långivare och vi är inte ett licenserat, finansiellt institut hos Finansinspektionen. Därför kan vi heller inte räknas som ett finansiellt institut eller ansvara för e.v förluster eller missförstånd samt vara delaktiga i e.v tvister mellan dig och långivaren.

Information i vår jämförelsetjänst är hämtad direkt från de långivare vi listar. Nyheter, artiklar och allmän information är hämtad från pålitliga källor och vi försöker att hålla den så korrekt och uppdaterad som möjligt. Vi ansvarar dock inte för att att all information är helt korrekt och som låntagare bör du kontrollera alla regler och villkor hos den långivare du ansöker om lån hos.

Det är ditt fulla ansvar som låntagare att inhämta information från respektive långivare och säkerställa att du förstår alla villkor, långivarens tjänst och de ekonomiska risker du tar när du ansöker om lån. Om du har några som helst frågor eller ärenden som gäller ditt lån så ska du kontakta långivaren.

Allmänna villkor

Allmänna villkor för privatlån omfattar dels en katalog av grundläggande villkor för att du ska kunna få ta privatlån, dels de rättigheter och skyldigheter som du som låntagare respektive långivaren har att förhålla er till.
Villkoren kopplas till varje låneavtal och är på så sätt alltid gällande för varje privatlån.

Villkor

Villkor för att få låna

När du står i begrepp att fylla i en låneansökan och skicka in den online kommer du att få bekanta dig med en katalog av förutsättningar som du måste uppfylla för att din ansökan överhuvudtaget ska kunna behandlas. Dessa villkor för privatlån är mycket grundläggande. Nedan ser du en förteckning av dels de förutsättningar som alltid måste vara uppfyllda oavsett vilken långivare för blancolån du vänder dig till, dels icke obligatoriska men ändå mycket vanliga förutsättningar. Nedan förutsättningar presenteras alltid tydligt i anslutning till låneansökan och du kan även hitta dem i långivarens allmänna villkor för blancolån.

Obligatoriska förutsättningar

  • Minst 18 år gammal
  • Svensk medborgare
  • Deklarerad inkomst
  • Inget skuldkonto hos Kronofogdemyndigheten

Andra ofta förekommande förutsättningar

  • Fast inkomst
  • Inga betalningsanmärkningar
  • Möjlighet att signera via BankID
  • Högst 70-79 år gammal (alternativt ska lånet återbetalas innan låntagaren fyller 70-79 år)

Det finstilta i låneavtalet

När du har fått ditt privatlån utbetalat regleras ditt avtalsförhållande med långivaren i enlighet med dels uppgifterna i det skuldebrev för lånet du har signerat digitalt eller på papper, dels standardavtalet som gäller tillsammans med skuldebrevet. Här ska vi titta lite på vanliga skrivningar i standardavtalet så att du ser vilka rättigheter och skyldigheter du har.

Betalning

Ett privatlån betalas tillbaka antingen som annuitet eller med rak amortering. Skillnaden mellan de två sätten att räkna blir normalt obetydlig, men det är alltid bra att känna till vad som gäller. Betalning ska erläggas varje månad.

Dröjsmålsränta

Betalar du inte i tid är du skyldig att erlägga dröjsmålsränta tills betalning sker. Hur dröjsmålsräntan ska beräknas (räntesatsen för lånet med tillägg) ska anges i villkoren.

Uppsägning

Det finns en handfull omständigheter som gör att långivaren får rätt att säga upp ett privatlån till omedelbar betalning i sin helhet. Ett vanligt exempel är den omständighet att låntagaren är minst 30 dagar försenad med betalning av ett belopp som uppgår till minst 10 procent av hela skulden.

Förtidsinlösen

Privatlån kan alltid lösas helt eller delvis i förtid. Det följer av att räntan inte kan bindas och att det inte finns någon fysisk säkerhet som pant. För förtidsinlösen får avgifter aldrig tillkomma.

Ångerrätt

Du kan alltid ångra ett lån, detta enligt den lagstadgade ångerrätten såsom den anges i konsumentkreditlagen. Fristen är 14 dagar och den börjar löpa från det att du skriver på skuldebrevet.

Överlåtelse

Låntagare kan sälja vidare skuldebrev. Det är mycket vanligt förekommande och om det sker vad gäller din kredit ska du betala räntor och amorteringar till den nye innehavaren av fordringen.

Kreditupplysning

Något som inte specificeras i detalj i allmänna villkor för privatlån är hur kreditupplysning inhämtas och hur kreditkontroll sker. Du kan alltså till exempel inte utläsa huruvida långivaren erbjuder lån utan uc, som det så populärt kallas.

För att hitta standardavtalet på en långivares webbplats ska du titta efter rubriken Allmänna lånevillkor (för konsumentlån). Hittar du inte det dokumentet kan du kontakta kundtjänst och få en digital kopia via e-post.

Jämför lån för bästa villkor

Alla långivare är skyldiga att lämna utförlig information om alla sina privatlån villkor. Detta gäller såväl de grundläggande förutsättningarna som det finstilta i standardavtalet. Du har därför svart på vitt kring alla frågor om exempelvis vad långivaren kräver av dig för att du ska kunna skicka in en ansökan, hur du betalar av på ditt lån och vid vilka förutsättningar långivaren kan säga upp lånet.

De kostnader du ska betala (avgifter och ränta på privatlån) och den amorteringsplan som gäller är givetvis också att betrakta som villkor som du kan jämföra, men dessa är ju specifika för just ditt privatlån.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av exklusiva låneerbjudanden. Som välkomstgåva får du våra bästa tips för en god kreditvärdighet – direkt till din inkorg!