Är vi på väg in i en lågkonjunktur?

30 juni, 2022

Ekonomiskt sett har Sverige sett bättre tider än 2022. Sedan pandemin försiktigt släppt taget om vårt avlånga land och arbetsmarknaden börjat återhämta sig har krig brutit ut i Europa. Som en konsekvens av det har drivmedels- och livsmedelspriser stigit och fastighetsägare har fått svårare att sälja sina bostäder. Konjunkturinstitutet publicerade förra veckan en rapport vars prognos pekar på att den svenska ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur – och det är inte svårt att förstå varför.

lågkonjunktur

Inflationen pekar mot en lågkonjunktur

I maj informerade SCB om att inflationstakten låg på 7,2 % och Konjunkturinstitutet rapporterar att inflationen är högre än den varit sedan lågkonjunkturen 1991. Den otroligt höga inflationen kommer enligt Konjunkturinstitutet att leda till ännu en lågkonjunktur.

Dyra levnadskostnader för hushållen

Inflationen märks bland annat på att levnadskostnaderna har blivit dyrare för svenska hushåll. Allt från drivmedel som bensin och diesel till livsmedel har stigit i pris, liksom priset för energi och el. På grund av förra årets raketökning av elpriser har staten erbjudit kompensation till svenska hushåll.

När det gäller just drivmedel skriver DN att priserna ökat med 30 % bara under 2022. Drivmedelspriserna höjdes senast förra veckan.

På grund av inflationen har Riksbanken också höjt styrräntan (som tidigare kallades för reporäntan), vilket också har lett till att räntorna på bolånen blivit högre, vilket kan göra återbetalningarna svårare för bostadsägare samt göra så att färre väljer att ansöka om nya bolån.

lågkonjunktur

Svårt att sälja bostäder

Förutom övriga ekonomiska svårigheter för de svenska hushållen har Hemnets senaste statistik visat att en av fem bostäder som läggs ut till försäljning såldes för under utgångspriset under de första två veckorna av juni. Det har alltså blivit allt svårare att lyckas sälja sin bostad till det värderade priset.

Även i huvudstaden där bostadspriserna har varit höga under en lång period har försäljningen försvårats och priserna börjat falla rejält.

Näringslivet på uppgång

Konjunkturinstitutets rapport visar dock att näringslivet är fortsatt starkt och att sysselsättningsgraden ökar. Det är alltså positivt i förhållande till arbetslösheten, som har minskat. Till följd av inflationen tyder prognosen på att löneökningar kommer att stiga, men inte tillräckligt för att stävja inflationen.

lågkonjunktur

Slutsats

Det finns flera tecken på att vi är på väg in i en lågkonjunktur, men arbetsmarknadens behov av arbetskraft är förhoppningsvis en positiv motkraft. Konjunkturinstitutets rapport visar att de svenska hushållen håller hårt i plånboken och att ”hushållens konfidensindikator” är nere på samma nivå som under finanskrisen 2008.

Om du vill ha tips på hur du kan förbättra din privatekonomi för att klara av stigande levnadskostnader kan du läsa våra tips här.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden