Privatlån utan UC

Det finns möjlighet att ansöka om lån utan UC. Alla banker, finansbolag och kreditinstitut är skyldiga att göra en noggrann kontroll av en potentiell låntagares ekonomi med avseende på både tidigare historik, nuläget samt framtiden.

Långivaren måste helt enkelt skaffa sig en komplett bild av låntagarens betalningsförmåga att kunna utgå från när man beslutar om ett lån ska beviljas eller inte. Om långivaren, efter genomförd kreditkontroll, anser att det finns en risk att låntagaren inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt låneavtalet finns en skyldighet att avslå låneansökan.

Reglerna syftar till att skydda låntagaren mot risken att hamna i ekonomiskt trångmål. Det är även utifrån denna kreditkoll som långivaren bestämmer lånets maximala storlek och ränta.

Räntan varierar stort mellan de olika typerna av lån som privatlån, bolån och snabblån. Detta beror dels på de olika riskerna som är förknippade med de olika låneformerna men även på låntagarens kreditvärdighet.

Bankerna och långivarna som du är kund hos har tillgång till en del information om din ekonomiska situation, men de har inte alltid tillgång till all information. Det finns däremot företag som arbetar med att just samla in och sammanställa kreditinformation. Dessa företag kallas för kreditupplysningsföretag.

Upplysningscentralen AB är ett av dessa företag, Bisnode Kredit AB och Creditsafe AB två andra. För att förenkla handläggningen kring en låneansökan använder sig alla långivare av något av dessa kreditupplysningsföretag.

Upplysningscentralen, eller UC som den oftast kallas, är den aktör som flest långivare vänder sig till.

Övriga kreditupplysningsföretag tar dock ständigt nya marknadsandelar när det gäller aktuell kreditinformation vid låneansökningar. Många kunder vill undvika att ha många förfrågningar hos UC.

Anledningen till detta är för att alla kreditupplysningar som görs genom UC sparas i kreditregistret. En stor mängd kreditupplysningar kan nämligen leda till försämrad kreditvärdighet. Genom att inte använda UC kringgår man således den problematiken.

utan UC

UC och kreditupplysning – Vad är skillnaden?

En vanlig missuppfattning är att folk tror att UC och kreditupplysning är detsamma, som om att en UC är en förkortning av Upplysningscentralen. Den tron kan vi alltså nu avfärda som direkt felaktig.

UC är som nyss nämndes ett företag som, precis som Creditsafe AB Bisnode Kredit AB, bedriver kreditupplysningsverksamhet. Anledningen till att UC för många har blivit synonymt med kreditupplysning är kort och gott för att det är det största företaget som bedriver denna typ av verksamhet.

Företaget har funnit i över 40 år och ägs gemensamt av Sveriges storbanker, det vill säga SEB, Handelsbanken, Swedbank, Nordea, Danske Bank och Länsförsäkringar. Detta är såklart en starkt bidragande faktor till företagets framgång och kännedom hos gemene man.

Denna missuppfattning ställer också till det då personer söker efter till exempel ”lån utan kreditupplysning” eller ”sms lån utan kreditupplysning”. Det är nämligen så att alla långivare faktiskt är skyldiga att göra en kreditupplysning på alla som ansöker om lån.

Däremot så måste kreditupplysningen inte ske via just UC, utan den kan alltså göras av andra företag som till exempel de ovan nämnda.

Således går det inte att ansöka om lån utan kreditupplysning utan det som oftast menas är att få låna utan att en kreditupplysning via just UC görs.

Anledningen till att många vill undvika kreditupplysning via UC är för att de registreras och sparas. Det innebär att långivare kan se hur många UC som finns registrerade vilket kan vara en bidragande faktor till att lån inte beviljas, mer om detta längre ner.

Hur ansöker jag om privatlån utan UC?

Eftersom det finns fler aktörer än Upplysningscentralen går det alldeles utmärkt att ta ett privatlån utan UC.

Det gäller bara för dig som låntagare att se till att den bank, det finansbolag eller det kreditinstitut du vänder dig till med din låneansökan använder ett annat kreditupplysningsföretag än just UC.

Metoden för att ta ett bra privatlån utan UC fungerar i princip på samma sätt som när du ansöker om ett vanligt lån utan säkerhet. Först gäller det att du jämför och hittar en långivare som du gillar, erbjuder ett bra avtal och erbjuder privatlån utan UC.

Därefter bestämmer du storleken och längden på privatlånet, precis som vanligt. Slutligen skriver du in dina kontaktuppgifter, anger kontot du vill att pengarna ska överföras till och all annan information som långivaren begär.

Svaret på din ansökan kommer därefter handläggas och en kreditupplysning kommer att ske.

Resultatet av handläggningen kommer att skickas till dig några dagar efter din ansökan och vid en godkänd ansökan kommer pengarna överföras till ditt angivna konto inom kort.

Utan UC

Hur mycket får jag låna utan UC?

Det finns många långivare på marknaden. Vissa är inriktade på snabblån utan UC, andra på privatlån utan UC. Är man ute efter ett större lån är det de stora långivarna som erbjuder stora lån utan UC, så som privatlån, som man söker efter.

När det kommer till vanliga privatlån så brukar de ligga mellan 5 000 kr upp till 500 000 kr. På grund av den osäkerhet som följer med privatlån utan UC är det dock få långivare som vågar låna ut några högre summor.

De vanligaste summorna som långivare lånar ut utan UC brukar vara runt 10 000 kr. Det finns givetvis långivare som erbjuder större lån, men dessa är få och kan vara svåra att hitta.

Räntan på privatlån utan UC

Av samma anledning som storleken på privatlån utan UC är mindre, jämfört med vanliga privatlån, så är lånens ränta högre för konsumenten.

Långivare anser att individer som ansöker om privatlån utan UC inte är lika pålitliga när det kommer till ekonomi som de som ansöker om vanliga privatlån.

Långivare har data som visar att låntagare som tar lån utan UC brukar ha sämre kreditvärdighet och en sämre förmåga att betala tillbaka sina lån. Detta kan vara på grund av tidigare skulder och sena återbetalningar.

På grund av den osäkerhet som infinner sig hos långivaren så sätter de i regel en högre ränta på lån utan UC jämfört med lån som går via UC. Fördelen med lån utan UC är således att du slipper använda dig av

Upplysningscentralen. Nackdelen är dock att du får betala en högre ränta för att göra det.

För många förfrågningar hos UC

Varför är det så att många kunde inte vill ha för många förfrågningar hos UC? Det är nämligen så att när du ansöker om lån hos olika långivare så görs det en ny förfrågning hos UC för varje långivare du ansöker till, givet att varje långivare använder sig av UC.

Eftersom all information hos UC delas mellan de olika aktörerna kan långivarna se hur många ansökningar du har gjort under den senaste tiden. För långivare indikerar detta på en eventuell risk.

I och med att de inte kan veta varför du har gjort många ansökningar görs antagandet att du gör det på grund av att de ständigt blir nekade. Detta behöver såklart inte vara fallet. Ibland vill man ansöka hos flera olika långivare för att helt enkelt jämföra villkoren mellan olika lån.

Långivaren får dock inte vetskap om anledningen bakom ansökningarna och antar sålunda att de kan ha varit nekade ansökningar. På grund av denna ovissa anledning är det därför vanligt förekommande att långivaren nekar låneansökan snarare än beviljar den.

Blir ansökan mot förmodan beviljad så blir lånet förenat med en väldigt hög ränta för att väga upp den höga risken som långivaren tror sig ta.

Alla som ansöker om lån utan UC gör det dock inte på grund av att de gjort för många ansökningar hos aktörer som använder UC. Det finns goda anledningar till varför långivare misstror de personerna med många ansökningar i sitt register.

En vanlig anledning till varför många ansöker om lån utan UC är för att de redan har för många skulder, avslag eller till och med betalningsanmärkningar.

Ansök om flera privatlån med endast en UC

Sedan en tid tillbaka finns möjligheten att ansöka om ett stort antal privatlån med endast en förfrågan hos Upplysningscentralen. Denna möjlighet får du genom att vända dig till en så kallad låneförmedlare.

En låneförmedlare är en slags mellanhand mellan låntagare och långivare som handlägger den första kontakten med låntagaren och sedan delger denne låneerbjudanden från flera banker och kreditinstitut.

Lendo, Freedom Finance och Compricer är kända exempel på låneförmedlare.

När du som potentiell låntagare kontaktar en låneförmedlare görs en förfrågan hos UC. Med kreditinformationen som grund gör låneförmedlaren sedan en första kreditkontroll och begär därefter in erbjudanden från de långivare som man samarbetar med för att i ett sista skede presentera dem för dig. Du kan sedan välja mellan alla låneerbjudanden som låneförmedlaren tar fram för dig.

Utöver ovanstående privatlån så finns det ett stort antal långivare av snabblån som inte använder UC. Snabblån är ett mindre lån på upp till ca 25 000 kr med något högre ränta än privatlån. Du hittar alla långivare där du kan låna utan UC på Sverigekredit.

Låneförmedlare och betalningsanmärkningar

De flesta låneförmedlare ger inte automatiskt avslag på din ansökan om du har en eller flera betalningsanmärkningar. Anledningen är att de flesta låneförmedlare samarbetar med en eller flera långivare som kan bevilja privatlån även till personer som tidigare på olika sätt har misskött sina betalningar.

Värt att notera är dock att det alltid finns begränsningar i hur mycket du kan få låna samt att du får betala en högre ränta för lånet jämfört med om du inte skulle ha betalningsanmärkningar

Privatlån utan UC med låg ränta

Som ovan nämnts har det varit typiskt för lån utan UC att ha en högre ränta jämfört med de lån som kräver kreditupplysning via UC. Du kan således förvänta dig ett dyrare lån om du väljer att ta ett lån utan UC jämfört med om du skulle ta ett med UC.

Men det betyder inte att du inte kan påverka din slutliga ränta. Med eller utan UC, räntan på privatlån baseras till stor del på din kreditvärdighet och din ekonomiska situation. Räntan på lånet baseras på din kreditvärdighet. Det är din kreditvärdighet som långivarna får information om vid en kreditupplysning.

Vare sig långivaren använder sig av UC eller något annat kreditupplysningsföretag kommer denna kreditupplysning att ske. Alla långivare tittar på samma faktorer och parametrar oavsett vem det är som framställt kreditupplysningen.

Vidare innehåller alla kreditupplysningar samma information även om det är olika företag som framställt dem. Vissa långivare kan såklart ha olika krav på sina låntagare men all information har en påverkan och det finns även vissa faktorer som generellt har en större påverkan än andra.

Det är alltså upp till dig att se till att din kreditvärdighet är så god som möjligt för att du ska få en låg ränta på ditt privatlån.

Privatlån utan UC med god kreditvärdighet

Vare sig du söker efter ett lån med eller utan UC är målet alltid att få en så låg ränta som möjligt. Bästa sättet att hitta ett lån med låg ränta är först och främst att jämföra de olika långivarna och se vilka som erbjuder det bästa avtalet för dig. Utöver det är det oerhört viktigt att ha en god kreditvärdighet.

Din kreditvärdighet är ett mått av dina möjligheter att betala tillbaka dina lån och krediter. Det är något som långivarna och kreditupplysningsföretagen använder sig av för att utgöra om de vill ge dig ett lån, samt hur stor ränta de kan tänkas ge.

Eftersom din kreditvärdighet är helt baserad på dina förutsättningar, din ekonomi och dina skulder har du stor möjlighet att påverka din egen kreditvärdighet. Det gäller alltså att ha en så god kreditvärdighet som möjligt innan du ansöker om ett privatlån utan UC.

En av de viktigaste faktorerna när det kommer till din kreditvärdighet är din ekonomi och din disponibla inkomst. Din disponibla inkomst är helt enkelt den del av din inkomst du har att spendera efter alla fasta utgifter som räkningar och krediter.

Desto mer disponibel inkomst du har, desto bättre är din kreditvärdighet. Du kan förbättra denna genom att höja din inkomst eller minska dina utgifter.

En annan oerhört viktig faktor när det kommer till din kreditvärdighet är din kredithistorik. Långivarna tittar på dina nuvarande och dina tidigare skulder för att se hur du har hanterat dem.

De vill veta hur stora skulder du har i nuläget för att veta om du kommer att klara av ytterligare skulder. De vill veta om du brukar betala dina skulder och krediter i tid. Har du inte skött dina betalningsskyldigheter tidigare riskerar du att få ett dåligt anseende i långivarnas ögon.

Vore det så illa att du har en betalningsanmärkning på grund av sena avbetalningar kan det vara svårt för dig att hitta ett privatlån med låg ränta.

Risker med privatlån utan UC

Även om det i stort sett bara verkar finnas fördelar med lån utan UC verkar ha många fördelar för dig som vill kunna ta ett lån utan att behöva använda Upplysningscentralen så finns det vissa brister.

Kritiker hävdar att långivare som erbjuder lån utan UC riskerar att ge lån till personer som vanligtvis inte kan få lån på grund av dålig kreditvärdighet. Genom att ge dessa personer lån kan de hamna i en ännu mer utsatt situation än tidigare.

Att ansöka om privatlån utan UC när du redan har skulder och betalningsanmärkningar hos UC rekommenderas inte. Kreditupplysning finns av en anledning och godkänns inte ens låneansökan bör det finnas en legitim anledning varför.

Att försöka kringgå systemet kan därför vara väldigt riskfyllt om man redan har obetalda skulder och en skakig ekonomi.

Sammanfattning

Det finns banker och kreditbolag som använder sig av annan aktör än Upplysningscentralen AB och erbjuder således privatlån utan UC. Privatlån utan UC innebär fortfarande att det sker en kreditupplysning på dig. Skillnaden är däremot att denna inte sker via UC.

Fördelen med denna typ av lån är att du kan undvika att ha för många UC-förfrågningar genom att sprida ut dem hos olika kreditupplysningsföretag.

Lån utan UC är generellt sett mindre än vanliga lån och brukar ha en högre ränta. Genom att anlita en låneförmedlare kan du få erbjudanden från flera banker och kreditbolag med bara en UC. Du kan ansöka om privatlån hos låneförmedlare även om du har betalningsanmärkningar. Samma kriterier gäller vid ansökande av lån utan UC.

Långivarna och kreditupplysningsföretaget kommer fortfarande att undersöka din kreditvärdighet, din ekonomi och din återbetalningsmöjlighet.

Lån utan UC är inget sätt att kringgå systemet och rekommenderas inte om du har en svag ekonomi och inte kan betala dina räkningar och krediter. Privatlån utan UC bör istället användas i syfte för att hålla din kreditvärdighet god genom att undvika för många förfrågningar hos UC.

Hitta lån nu!