FAQ

Privatlån är det vanligaste lånet och kanske även det minst komplicerade. Du ställer din löpande betalningsförmåga som säkerhet och du betalar tillbaka månadsvis med amorteringar och ränta. Innan du ansöker bör du dock vara helt på det klara med hur privatlånet, och lån utan säkerhet, är konstruerat och nedan finner du ett antal vanliga frågor med svar som kan ge dig ledning.

Frågetecken på dimmig ruta

Grundläggande lånevillkor

Vad är lägsta ålder för att få låna?
Det är inte möjligt att ingå avtal, oavsett det gäller lån eller något annat, förrän 18 års ålder och 18 år är alltså lägsta möjliga ålder. Majoriteten av långivarna anger emellertid 20 eller 21 år som lägsta ålder. Vi har mer nyttig information kring åldersgränser på vår sida om villkor för privatlån.

Kan jag låna med betalningsanmärkning?
Har du en eller flera betalningsanmärkningar blir antalet långivare du kan vända dig till mer begränsat och du får ställa in dig på att betala en förhållandevis hög ränta. Det är emellertid inte omöjligt att låna med betalningsanmärkning, förutsatt att det har förflutit en viss tid från det att ditt ärende inkom till Kronofogden och din ekonomi i övrigt godkänns av långivaren.

Kan jag låna med ett skuldkonto?
Har du en obetald skuld hos Kronofogden kan du inte ansöka om ett privatlån.

Måste jag vara anställd för att få låna?
Nej, du kan bli beviljad privatlån även om du till exempel driver egen firma. Det grundläggande är att du har en dokumenterad inkomst. Har du precis blivit anställd när du ansöker kan du behöva komplettera med arbetsgivarintyg.

Ränta och avgifter

Vad kostar mitt lån?
Kostnaden för ditt lån bestäms av räntesatsen på lånet, storleken på lånebeloppet och den återbetalningstid du väljer. Räntan sätts individuellt utifrån din ekonomiska situation.

Hur mycket kan jag låna?
För privatlån hos banker och andra större långivare gäller normalt ett lägsta lånebelopp på 20 000 kr och ett maxbelopp på 400 000 kr. Andra finansbolag och kreditgivare kan ha betydligt lägre gränser, faktiskt ända ner mot 3000 kr.

Behöver jag betala avgifter?
En del långivare tar ut en administrationsavgift/uppläggningsavgift i samband med utbetalningen av lånet. Många debiterar också en administrationsavgift (aviavgift) för varje utskickad avi. Anmäler du autogiro behöver du inte betala aviavgifter.

Är räntan rörlig eller fast?
Räntan på ett privatlån är alltid rörlig och kan därmed förändras över tid. Om riksbanken höjer respektive sänker reporäntan följer de flesta långivare normalt med uppåt respektive nedåt.

Hur vet jag vilken ränta jag har?
Skuldebrevet anger villkoren för ditt privatlån inklusive uppgifter om ränta. Har du ansökt om lån på nätet har du förmodligen möjlighet att logga in och där snabbt ta del av detaljerna kring ditt lån.

Kreditkontroll

Vad är en kreditkontroll?
Alla långivare är skyldiga att göra en kreditkontroll. Denna ska ligga till grund för bedömningen om ett lån ska kunna beviljas eller inte. Det är framför allt de löpande inkomsterna samt skuldsättningen totalt och antalet utestående krediter som analyseras.

Vad är UC?
UC är en förkortning av Upplysningscentralen AB – ett av storbankerna kontrollerat företag som säljer kreditinformation. Genom UC AB kan en långivare inhämta information om alla delar i en privatpersons ekonomi. ”En UC” är dock ingen synonym till en kreditupplysning. Det finns en handfull andra kreditupplysningsföretag med samma verksamhet som UC.

Utbetalning

När får jag mina pengar?
Varje långivare har sina egna rutiner kring när och hur utbetalningar av beviljade lån sker och vissa är snabbare än andra på att initiera överföringen. Du kan ha dina pengar på kontot nästa dag men det kan lika väl ta fem bankdagar innan du ser att saldot på personkontot har ökat.

Kan jag ångra ett lån?
Ja, enligt konsumentkreditlagen har du 14 dagars ångerrätt och denna frist börjar dagen då du signerar/skriver under skuldebrevet.

Återbetalning

Hur betalar jag tillbaka?
Blancolån betalas tillbaka månadsvis och du erlägger amortering och ränta vid varje tillfälle. Du kan betala mot avi eller autogiro. Sistnämnda är smidigast och det kostar dessutom inget extra.

Hur lång kan återbetalningstiden vara?
Återbetalningstiden för ett privatlån kan vara allt från ett par månader upp till tolv år. Väljer du ett privatlån hos någon av de större bankerna eller kreditinstituten är återbetalningstiden normalt 2-10 år.

Kan jag betala av mer på lånet?
Du kan när som helst göra extra inbetalningar på ett privatlån. När du gör det kan du ibland välja om du vill korta ner återbetalningstiden eller sänka månadskostnaden. Notera att det kan vara ett annat bankgiro- eller plusgiro-nummer du ska använda. Du behöver aldrig betala någon lösenavgift för att betala av mer på ditt lån.

Försenad betalning

Vad händer om jag inte kan betala?
Har du inte pengar för en månadsbetalning bör du kontakta långivaren och meddela detta snarast. Försenad betalning ger upphov till kostnader för förseningsavgift och dröjsmålsränta i ett första skede, inkassoavgifter i ett andra skede och handläggning hos Kronofogden i det sista skedet.

Övriga frågor

Hur fungerar låneskydd?
Låneskydd är en försäkring som de flesta långivare erbjuder dig att teckna till. Låneskyddet aktiveras i det fall du på grund av sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet får mer begränsade möjligheter att betala månadskostnaderna.

Kan man höja lån?
Finns det utrymme både vad avser vad din ekonomi kan klara av och i förhållande till maxtaket för långivarens privatlån kan du ansöka om en höjning av lånet. Normalt måste du öka lånet med motsvarande minst det lägsta möjliga lånebeloppet.

Är räntorna avdragsgilla?
Ja, du får dra av räntekostnaden mot i första hand ränteintäkter och i andra hand inkomst. Räntekostnaderna rapporteras in via kontrolluppgifter till Skatteverket så de finns förtryckta på deklarationen. Avdraget är 30% upp till 100 000 kr och 21% för överskjutande.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden