Låna till fritidshus

Har du också funderat på att köpa fritidshus eller sommarstuga? Då är du inte ensam. I dagsläget finns det mer än en halv miljon fritidshus i vårt avlånga land. Det är många som beslutar sig för att köpa fritidshus för att komma bort från vardagsstress och hamsterhjulsliknande rutiner.

Att köpa fritidshus är dock inte gjort i en handvändning. Man ska ha i åtanke att ett fritidshus är en dyr affär. Kanske är fritidshuset till och med den mest kostsamma affären näst efter ens primära bostadsköp.

Följaktligen är det därför inte många som klarar av att köpa fritidshus med egna kontanta medel. Som tur är finns det dock alternativa lösningar på dessa finansiella problem.

Flera banker och kreditbolag erbjuder nämligen lån till fritidshus. Vi på privatlån.com har gjort en stor sammanställning om lån till fritidshus så att du på ett enkelt och smidigt sätt kan uppfylla dina drömmar om en egen liten oas ute på landet.

Jämför lån för fritidshus

Fritidshus

Lån till fritidshus

Det finns flera sätt som du kan samla ihop till köpeskillingen för fritidshuset. Bland de vanligare är att teckna ett bolån. Du kan låna till fritidshus genom antingen bolån eller privatlån. Du kan också kombinera de två låneformerna, om du vill.

Bolån till fritidshus

Att finansiera ett köp av ett fritidshus eller en sommarstuga fungerar på samma sätt som när man ska finansiera en bostadsrätt.

Mot bakgrund av detta så innebär det alltså att fritidshuset lämnas som säkerhet till långivaren i samband med att lånet tas. Tack vare att du har möjlighet att ange fritidshuset som säkerhet så får du också en lägre ränta än om du finansierar det med ett privatlån. I det stora hela så är köpprocessen för permanentboende och fritidshus snarlik.

Det finns dock vissa restriktioner som vanligtvis gäller för bolån till fritidshus. Dessa är dock väldigt generösa. För det första måste huset vara minst 30 kvadratmeter stort och för det andra kan du vanligtvis ta ett lån på mellan 200 000 – 3 000 000 kronor.

Vidare gäller de vanliga villkoren som för bolån. Dessa är till exempel att du endast kan ta ett bolån som täcker upp för 85% av köpeskillingen för fritidshuset. Resterande del, som kallas för kontantinsatsen, måste du finansiera på annat sätt.

I och med att det rör sig om fast egendom så har du samma möjlighet att ta ett bolån, precis som när du köper ett permanentboende.

Du har dock möjlighet att kunna ta ett privatlån för att täcka upp för kontantinsatsen. Däremot kan du inte låna till kontantinsatsen hos samma långivare som du tagit bolånet hos.

Utöver det ovanstående gäller som vanligt att du ska ha en så god ekonomi som möjligt för att få de bästa tänkbara villkoren. Detta innebär att du bör ha en fast inkomst, få lån och krediter sedan tidigare och inga betalningsanmärkningar.

Har du betalningsanmärkningar finns det fortfarande givetvis möjligheter att låna till fritidshus, men du riskerar att få många ansökningar nekade, vilket på sikt kan leda till försämrat kreditbetyg. Vidare kommer du med stor sannolikhet få kraftigt försämrade villkor om du blir beviljad ett lån med betalningsanmärkningar jämfört med om du tar ett lån utan betalningsanmärkningar.

Hitta lån med bäst ränta för fritidshus

 

Komplettera med privatlån

För att kunna finansiera köpet med bolån krävs som sagt att du kan erlägga minst 15% i kontantinsats. Kan du inte det får du ansöka om ett privatlån för att komplettera. Ett par bolåneföretag kan erbjuda detta kompletteringslån, men om det inte är möjligt finns givetvis många andra långivare att kontakta. Du hittar en omfattande förteckning med detaljerad information på vår sida som jämför lån.

Exempel: Är fritidshusets värde totalt 1 000 000 kronor så kan du ta ett bolån för att finansiera upp till 850 000 kronor. Resterande del, alltså 150 000 kronor måste du betala med kontanter. Har du inte ett tillräckligt stort sparkapital för att betala dessa 150 000 kronor så har du dock möjlighet att ta ett privatlån för att täcka upp denna summa.

Skulle köpeskillingen för fritidshuset understiga 200 000 kr eller överstiga 3 000 000 kr kan du, som nämnts ovan, inte finansiera köpet med bolån. Då är privatlånet det enda alternativet – i alla fall om priset för fritidshuset understiger den nedre gränsen. Skulle priset för fritidshuset överstiga 3 000 000 kronor är det en alldeles för hög summa för att kunna finansiera med ett privatlån.

Om den förstnämnda situationen blir aktuell kan du med fördel vända dig till en låneförmedlare för privatlån för att få bästa möjliga ränta.

 

Privatlån till fritidshus

Som nämnts tidigare så är fritidshus i regel betydligt billigare än permanentboende. Detta beror på flera anledningar. Först och främst ligger fritidshus vanligtvis betydligt längre bort från storstäderna, till skillnad från många permanentbostäder.

Följaktligen blir priserna lägre eftersom läget inte är lika centralt. Bara för att läget inte är centralt behöver det dock inte betyda att det inte är attraktivt. Tvärtom kan läget för fritidshuset i många fall vara betydligt vackrare beläget än för många andra bostäder.

För det andra så är fritidshus vanligen inte byggda för att vara så kallade året-runt-boenden. Detta kan märkas av genom att isoleringen kanske inte är lika bra eller att det inte har ett lika raffinerat uppvärmningssystem som en permanentbostad förmodligen har. Dessa är några av anledningarna till varför fritidshuset inte är lika dyrt som permanentbostaden.

Att fritidshuset är billigare har många fördelar. Inte nog med att du inte behöver erlägga en lika stor köpeskilling så kan du dessutom finansiera huset på flera olika sätt. Utöver att kunna ta ett bolån så har du även möjlighet att finansiera fritidshus med privatlån eller kanske till och med kunna betala för det med egna kontanta medel.

Bolånet har vi behandlat här ovan, men att kunna köpa ett fritidshus med ett privatlån kan kännas för bra för att vara sant.

Med tanke på att många mindre fritidshus kostar runt en halv miljon kronor så finns det goda chanser att kunna finansiera hela fritidshuset med hjälp av ett privatlån. Det finns flera fördelar med att köpa ett fritidshus med privatlån. Den främsta fördelen är att du kan ta ett lån som täcker för hela köpeskillingen genom ett privatlån.

Allt som oftast är maxtaket för privatlån runt 500 000 kronor, ibland även ännu mer. Detta innebär att du inte behöver erlägga någon kontantinsats för att köpa huset. Visserligen innebär detta att räntan för lånet blir högre jämfört med ett bolån, men samtidigt är det positivt för ditt kassaflöde i och med att du inte behöver betala någon stor klumpsumma i samband med husköpet.

Finansierar du fritidshuset med ett privatlån behöver du inte lämna huset som säkerhet för lånet. Följaktligen behöver du inte ange något speciellt syfte med lånet och det tillåter dig dessutom att låna ett tillräckligt stort belopp för att kunna täcka upp för hela köpeskillingen för fritidshuset.

Det ska sägas att fritidshusets värde inte får överstiga en halv miljon kronor i och med att det normalt sett är gränsen för hur stort privatlån man får ta.

Fritidshus

Köpa fritidshus kontant

Tack vare det faktum att fritidshus är så pass billiga så finns det goda möjligheter att betala för fritidshuset med kontanta medel. Även om det på förhand kan låta dyrt att köpa fritidshuset kontant utan att ta något lån överhuvudtaget så finns det faktiskt många fördelar med den typen av finansiering.

Väljer du att köpa fritidshuset kontant så slipper du betala några räntor och avgifter. Detta blir mycket billigare i det långa loppet, men å andra sidan slår det hårt mot din privatekonomi i ett kortare perspektiv. Det kan därför kännas säkrare att köpa fritidshuset genom ett privatlån eller ett bostadslån.

Att använda sig av kontanter kan dock vara ett bra sätt att delfinansiera husköpet. Ett potentiellt upplägg skulle till exempel kunna vara att ta ett bolån för 50% av värdet för bostaden och sedan teckna ett privatlån för att täcka upp för 25% och därefter finansiera de sista 25% med kontanter

På så sätt får du förmodligen goda räntevillkor samtidigt som du inte behöver belåna fritidshuset alltför mycket.

Fördelar med privatlån

För en tid sedan infördes det nya amorteringskravet som innebär att en person som tar ett lån som överstiger 4,5 gånger sin egen årliga bruttoinkomst måste amortera 1% av lånet varje år. Mot bakgrund av detta kan man inte ta hur stora bolån som helst utan att det står en väldigt dyrt.

Detta amorteringskrav gäller en persons sammantagna belåning. Alltså, om en person redan har ett bolån som understiger gränsen för amorteringskravet så kan dennes ekonomi komma att påverkas drastiskt av ett lån till fritidshus. Skulle denne ta ett lån till fritidshus som då leder till att den totala belåningen aktiverar amorteringskravet så blir den månatliga kostnaden betydligt högre än vad den varit tidigare.

Ovanstående problematik behöver dock inte bli verklighet. Du kan runda amorteringskravet genom att finansiera köpet av fritidshuset med privatlån.

Privatlån faller nämligen uta

nför amorteringskravets gränser och påverkar inte belåningsgraden i det avseendet. I och med att många fritidshus ute på landet kostar runt en halv miljon kronor så finns det med andra ord möjligheter att finansiera hela husköpet med ett privatlån.

Fördelen med privatlån är alltså dels att det inte påverkar ditt nuvarande bolåneinnehav och dels att du kan finansiera hela köpet med lånade pengar.

Har du en hög belåningsgrad i och med ditt nuvarande bolån och inte tillräckligt med kontanter så kan alltså ett privatlån vara lösningen på hur du ska ha råd med fritidshuset. Detta förutsätter dock att köpeskillingen inte är för hög.

Jämför privatlån för fritidshus

 

Hur sätts räntan?

Hur räntan på lån sätts på privatlån eller bolån är alltid ett stort mysterium. Långivarna skyltar med en viss typ av ränta, som i regel refereras till som listräntan. Listräntan kan ses som ett riktmärke för vilken ränta du kan komma att beviljas för ditt privatlån eller ditt bolån. Det är däremot inte helt säkert att du får den räntesatsen som marknadsförs.

Räntan sätts individuellt för varje enskild låntagare. Långivaren ser till låntagarens ekonomiska status, kreditbetyg och andra sociala förutsättningar som huruvida låntagaren har fast inkomst, familj, bostad etc.

Utefter dessa parametrar gör långivaren sedan en bedömning av låntagarens möjligheter att kunna teckna ett lån och fullfölja sina betalningsskyldigheter.

Räntan på bolånet för ditt fritidshus bestäms av lånebeloppet och värdet på fastigheten. Ju högre belopp i kronor du lånar, desto mer förmånlig blir normalt räntan. Samtidigt gäller det att belåningsgraden inte är för hög. Den mest fördelaktiga räntan får du i regel vid en belåningsgrad på 65%.

Räntan på privatlån som du eventuellt ansöker om vid köp av fritidshus sätts individuellt utifrån din kreditvärdighet och din generella ekonomiska status. Den har i praktiken inget att göra med fritidshusets värde eller din belåningsgrad. Har du en allmänt sett god ekonomi kan du räkna med att bli erbjuden en förmånlig ränta.

Fritidshus

Sammanfattning

Att köpa ett fritidshus är allt som oftast en relativt dyr affär. Vanligtvis är det den mest kostsamma affären näst efter ens permanentbostad. Detta gör att många behöver låna pengar för att ha råd med fritidshuset.

I och med att fritidshuset är fast egendom så kan du ta ett bolån för att ha råd med köpet. Med ett bolån kan du dock bara finansiera 85% av bostadens värde. Resterande 15% utgör den så kallade kontantinsatsen.

Kontantinsatsen måste, som namnet antyder, finansieras med kontanter. Det är dock inte alla som har tillräckligt med kontanter för att kunna betala kontantinsatsen ur egen ficka, så att säga. Det är dock möjligt att ta ett privatlån för att täcka upp för dessa 15%.

Till följd av att fritidshus i regel är relativt billiga jämfört med permanentbostäder så finns det möjlighet att finansiera hela fritidshuset med hjälp av ett privatlån. I och med att privatlån kan tas utan säkerhet och till vilket syfte som helst så finns det inte samma begränsningar som med bolån. Detta är en stor fördel om man till exempel inte har tillräckligt med kontanter för att köpa fritidshuset med egna pengar.

Vidare är en stor fördel med privatlån att det inte faller in under det nya amorteringskravet som infördes nyligen. Lånar du över 4,5 gånger din egen årsinkomst så måste du nämligen amortera minst en procent årligen. Denna gräns gäller då de sammantagna bolånen.

Har du redan ett bolån för din primära bostad så läggs bolånet för fritidslånet till på den belåningsgraden. Detta kan leda till att du kommer över gränsen för amorteringskravet och således får en mycket dyrare månadskostnad än vad du annars skulle få.

Om du däremot tar ett privatlån för att köpa fritidshuset så påverkar inte detta belåningsgraden för bolån.