Amortering

Amortering avser det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle, vilka oftast sker månadsvis eller kvartalsvis. Vid varje inbetalning minskar din skuld och du amorterar tills dess att skulden är återbetald.

Grundprincipen är densamma oavsett om det är ett privatlån, bolån, billån, båtlån eller snabblån. Däremot har bolån lagstadgade krav på amortering, vilket inte andra typer av lån har. Det finns två olika sätt att amortera – rak amortering och annuitetslån. Rak amortering är vanligast vid bostadslån och annuitetslån vid privatlån.

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om amortering på lån. Vi besvarar frågor som:

  • Vad är amortering och varför ska jag amortera?
  • Hur fungerar annuitetslån och rak amortering?
  • Är det bäst med rak amortering eller annuitetslån?
  • Vad innebär amorteringskraven på bolån?
amortering

Vad är amortering?

Pengar som har lånats ska så småningom betalas tillbaka till långivaren. För att återbetalningen ska bli lättare att hantera behöver låntagaren inte betala tillbaka allt på en gång, utan i de allra flesta fall delas beloppet upp på flera återbetalningar. Dessa återbetalningar kallas för amorteringar och delas upp på lånets återbetalningstid.

Att amortera innebär alltså att betala tillbaka ett lån. Det innefattar inte kostnaderna för lånet, utan endast själva återbetalningen av den summa som har lånats. Amorteringarna betalas månadsvis eller en gång per kvartal och då vanligtvis tillsammans med kostnader för räntan och eventuella avgifter, så som aviavgifter.

Ränta och andra avgifter ingår dock inte i amorteringsbeloppet, utan dessa läggs till summan som betalas. Hur mycket du behöver amortera i månaden eller per kvartal beror på faktorer så som lånets storlek, låneform och återbetalningstid. Beloppet styrs också av amorteringsmodell – om det är rak amortering eller annuitetslån.

Varför ska jag amortera?

Givetvis ska något som har lånats så småningom återbördas till ägaren, och så också pengar från en långivare eller bank. Det finns dock flera fördelar med att amortera på sitt lån, samt att välja en hög amorteringstakt.

En fördel med att amortera är att du minskar din ränta i takt med att lånebeloppet sjunker. Procentsatsen är fortfarande densamma, men eftersom räntan räknas utifrån den aktuella skulden blir det du betalar mindre.

För att ta ett exempel, så motsvarar 3 procent av 100 000 kronor en räntekostnad på 3 000 kronor. Om lånet amorteras ner till 50 000 kronor halveras kostnaden till 1 500 kronor, trots att procentsatsen fortfarande är 3.

En annan fördel är att du blir mindre skuldsatt, vilket förbättrar ditt kreditbetyg och gör att du kan hitta lån med bättre lånevillkor nästa gång du behöver söka lån. Färre skulder innebär också en ekonomisk trygghet för dig eftersom du blir mindre utsatt vid stigande räntor eller om dina ekonomiska förutsättningar skulle förändras.

Hur fungerar annuitetslån?

Med annuitetslån är beloppet som betalas (ränta och amortering) detsamma varje månad under hela löptiden. Fördelningen mellan hur mycket som är ränta och hur mycket som är amortering förändras under låneperioden. Inledningsvis består inbetalningen främst av ränta och mot slutet av löptiden är amorteringsdelen som störst.

Inbetalningsbeloppet förblir alltså konstant, men fördelningen mellan ränta och amortering ändrar sig.

Räkna ut amortering vid annuitet

Om vi tänker oss att du har ett lån på 150 000 kronor med 5,00 procent i årlig ränta. Du betalar då 625 kronor i ränta första månaden. Om lånet har en löptid på 5 år betalar du första månaden även 2 206 kronor i amortering.

Det blir en månadskostnad på 2 831 kronor. Det betalar du även nästa månad, men då har fördelningen ändrats.

Andra månaden är räntan något lägre eftersom skulden har sjunkit med 625 kronor. För att det du betalar per månad ska förbli detsamma blir istället beloppet som amorteras högre. Så om räntekostnaden sjunker med 10 kronor höjs amorteringsdelen med 10 kronor. Du amorterar alltså mer för varje betalning och räntan minskar.

Månad 1: Du betalar 2 831 kronor (625 kr i ränta och 2 206 kr i amortering)

Månad 2: Du betalar 2 831 kronor (616 kr i ränta och 2 215 kr i amortering)

Månad 3: Du betalar 2 831 kronor (607 kr i ränta och 2 224 kr i amortering)

Månad 4: …


amortering

Hur fungerar rak amortering?

Vid rak amortering förblir beloppet som amorteras varje månad detsamma, istället för att öka successivt som vid annuitetslån. Amorteringssumman förblir konstant, men räntan varierar beroende på lånets storlek. Det innebär att månadsbeloppet (ränta och amortering) kommer vara högt i början och sedan sjunka med varje inbetalning.

Denna amorteringsmodell används så gott som alltid vid bostadslån, men är mer ovanlig vid lån utan säkerhet.

Räkna ut rak amortering

Med rak amortering delas skulden upp på antalet betalningstillfällen. Det betyder att ett lån på 150 000 kronor som har en löptid på 5 år (60 månader) får ett månatligt amorteringsbelopp på 2 500 kronor. Med 5,00 procent i årlig ränta blir den totala kostnaden första månaden 3 125 kronor (625 kr i ränta och 2 500 kr i amortering).

Andra månaden har skulden sjunkit med 2 500 kronor och räntekostnaden blir därför 615 kronor. Totalt att betala för andra månaden är 3 115 kronor. Tredje månaden är räntan 604 kronor och beloppet 3 104 kronor.

Månad 1: Du betalar 3 125 kronor (625 kr i ränta och 2 500 kr i amortering)

Månad 2: Du betalar 3 115 kronor (615 kr i ränta och 2 500 kr i amortering)

Månad 3: Du betalar 3 104 kronor (604 kr i ränta och 2 500 kr i amortering)

Månad 4:

Annuitetslån eller rak amortering, vilket är bäst?

Oftast finns ingen möjlighet att önska en specifik amorteringsmodell, utan om det rör sig om annuitetslån eller rak amortering styrs av låneform och långivaren eller banken. För bostadslån gäller i regel alltid rak amortering och för privatlån är annuitet vanligast. Båda amorteringsuppläggen har dock sina respektive för- och nackdelar.

En fördel med rak amortering är att det ger en något lägre totalkostnad för lånet. I exemplen ovan skiljer det sig 778 kronor. Anledningen till det är att du med rak amortering amorterar mer från början, vilket gör att skulden krymper snabbare. Dock måste du vara beredd på att kunna betala ett större belopp i början av låneperioden.

Fördelen med annuitetslån är att månadskostnaden är konstant under hela låneperioden, vilket gör det lättare att budgetera för lånekostnaderna. Om räntan är rörlig finns dock en risk att beloppet höjs om räntan skulle höjas. För att vara säker på vad månadskostnaden kommer bli är det därför bäst att välja lån med fast ränta.

Oavsett vad du föredrar är det klokt att först jämföra olika långivares erbjudanden, i form av räntor och andra villkor. Majoriteten av långivarna som du hittar i vår jämförelsetjänst för lån utan säkerhet erbjuder annuitetslån.

Jämför alla lån med annuitet

Vad innebär amorteringskraven?

Till skillnad från andra låneformer finns ett lagstadgat krav om amortering för bolån. Denna amortering görs i enlighet med de amorteringskrav som Finansinspektionen införde i två omgångar, först 2016 och sedan 2018.

Amorteringskraven innebär att:

  • Bolån på 50 till 70 procent av bostadens värde ska amortera 1 procent av lånebeloppet per år.
  • Bolån som överstiger 70 procent av bostadens värde ska amortera 2 procent av lånebeloppet per år.
  • Den som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt måste amortera ytterligare 1 procent per år.

Med andra ord kan bolånetagare behöva amortera upp till 3 procent av lånet per år. Om bolånet är lika med eller understiger 50 procent av bostadens värde och är mindre än 4,5 gånger årsinkomsten är amortering valfritt.

Tips och rekommendationer

  • Amortera extra när du kan – En extra inbetalning gör att skulden som räntan räknas på blir mindre. Du sparar alltså pengar och får i slutändan ett billigare lån genom att prioritera din amortering. Till exempel kan det vara klokt att låta en del av återbäringen från skatten gå till att betala av dina befintliga skulder.
  • Välj återbetalningstid med omsorg – När du ansöker om ett blancolån, eller vilket lån som helst, får du själv önska en viss återbetalningstid. Ansöker du på nätet kan du enkelt, med hjälp av långivarens kalkyl, se hur månadskostnaden och den totala kostnaden förändras med löptidens längd. Lång löptid innebär en lägre månadskostnad, men högre total räntekostnad. Välj kortast möjliga löptid för ett billigare lån.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden