Ansökan

På Privatlån.com kan du läsa allt om olika låneerbjudanden på marknaden för privatlån. Vi vill dock också att du som kund ska veta hur du tar ett privatlån – alltså hur själva låneansökan går till. Oavsett om vi kan presentera många långivare och låneerbjudanden så fyller dessa ingen funktion om inte du som konsument känner till hur ett privatlån fungerar. Här i texten kommer vi gå igenom hur du tar ett privatlån.

En ansökan om privatlån och ett lån utan säkerhet kan du fylla i och skicka in direkt online på mindre än fem minuter. Själva ansökningsprocessen är därmed relativt enkel. Även långivarens granskning av din ansökan är avklarad mycket snabbt, detta genom att de flesta av de moment som ingår sker automatiskt.

ansökan

Ansökan om privatlån i tre steg

När du har valt långivare (alternativt låneförmedlare) är du tre snabba steg från att ha skickat in din låneansökan.

1. Precisera ditt privatlån
I första skedet preciserar du ditt lån med avseende på hur mycket du vill låna (inom långivarens ramar) och hur lång återbetalningstid du önskar. Normalt är det också i det här steget du fyller i om du har en medsökande.

2. Ange personuppgifter och uppgifter om din ekonomi
I det andra steget ombeds du fylla i ett antal uppgifter om dig själv och din ekonomi. Hos vissa långivare är formulären ganska så omfattande medan du hos andra inte behöver fylla i mycket mer än personnummer, hemadress och vad du tjänar.

3. Godkänn villkoren
Slutligen ska du läsa igenom din låneansökan och sedan godkänna lånevillkoren.

Innan du börjar fylla i ansökan (eller ringer till kundtjänst) bör du kontrollera att du uppfyller de minimikrav som respektive långivare ställer upp för potentiella låntagare. Uppfyller du inte kraven får du nämligen automatiskt avslag på din ansökan om privatlån. Det är ett stort åtagande att teckna ett privatlån, varför det inte borde tas alltför lättvindigt. Alla banker, finansbolag och kreditinstitut har en uppsättning minimikrav som de utgår från. Ett par av dem har stöd i lag medan andra är sådana som långivaren själv anger.

Exempel på villkor för privatlån:

  • Minsta ålder på 18, 20 eller 21 år
  • Ingen betalningsanmärkning
  • Inget skuldkonto
  • Årsinkomst på minst x kr
  • Svenskt bankkonto
  • Registrerat mobilnummer
ansökan

Kreditvärdighet och betalningsförmåga

Kort efter att din ansökan har kommit in till långivaren kontaktar långivaren ett kreditupplysningsföretag för att hämta ut uppgifter om din kredithistorik samt information om din ekonomi som helhet. Kreditupplysningen ligger till grund för den obligatoriska kontroll som en långivare måste göra innan du kan beviljas ett privatlån.

I kontrollen är det din betalningsförmåga och kreditvärdighet som är i fokus. När det gäller betalningsförmågan vill långivaren säkerställa att du faktiskt har kontanter fritt varje månad för att betala tillbaka. Ofta utgår man från en modell som kallas KALP (kvar att leva på), som är ett slags netto när dina utgifter (inklusive kreditkostnader från både befintliga lån och det privatlån du ansöker om) dras av dina inkomster.

I kontrollen av kreditvärdigheten gör långivaren i princip en bedömning av om du ska kunna anförtros lånet mot bakgrund av ditt tidigare lånebeteende. Faktorer som vägs in här är antalet krediter, totalt värde av utestående krediter, outnyttjad kreditram och vilken typ av lån och krediter du har blivit beviljad.

ansökan

Medsökande och borgensman

Den som lånar ut pengar löper en risk att inte få tillbaka pengarna, eller att få vidta tidsödande åtgärder för att kräva in dem. Det är en risk långivaren naturligtvis vill undvika. Ett sätt att minska risken är att kräva att du som låntagare söker med en medsökande eller ber någon gå i borgen för lånet.

Vill du ansöka med medsökande, till exempel din make/maka eller sambo, anger du detta i din ansökan. Eventuellt borgensåtagande sker i stället i ett senare skede i ansökningsprocessen om långivaren kräver att du ska ordna med ett sådant. Medsökande är solidariskt betalningsansvarig med dig. Det innebär att långivaren kan kräva betalning av vem som helst av er. Borgensman blir betalningsansvarig först om du inte kan betala.

Bra att känna till är att du kan öka dina chanser att få ditt önskade privatlån och även eventuellt få bättre villkor om du ser till att ange att du vill ansöka med medsökande.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden