Om lån utan inkomst

Alla kommer till och från i livet att stöta på både med- och motgångar. Det kan vara både små och stora saker som händer, alltifrån att få sparken till att vinna 150 kronor på postkodmiljonären. Även om det är många saker i livet vi faktiskt kan påverka på ett eller annat sätt, så ligger majoriteten av allt som händer utanför vår makt att påverka. På grund av detta faktum så blir det desto viktigare för oss att på bästa möjliga sätt att göra oss redo att möta dessa motgångar. Eftersom att det samhälle vi lever i idag till väldigt stor del bygger på pengar bör vi alla också i största möjliga mån försöka säkra pengar till oss själva och till familjen.

Det kan hända att man någon gång av någon anledning, till exempel att man blivit av med sitt jobb, står där utan någon inkomst. En plötsligt minskande inkomst är för många människor och familjer en allvarlig situation som snabbt måste åtgärdas. Vid dessa tillfällen är ett lån eller privatlån den i särklass bästa och snabbaste vägen till att få ekonomin tillbaka på fötter. Frågan är då, är det ens möjligt att låna pengar snabbt utan inkomst och hur går man i så fall till väga?

Här ska vi förklara olika sätt på vilka du kan låna utan en fast inkomst, riskerna med att låna utan inkomst och vad ett lån utan inkomst innebär för dig som låntagare.

Tre möjligheter till lån utan inkomst

Precis som vid alla typer av lån så kommer banken vid din ansökan att kolla hur din ekonomiska situation ser ut och utifrån den bedöma huruvida du beviljas din låneansökan eller ej. I den bästa av världar har du en stadig inkomst, inte tagit några lån vid ett tidigare tillfälle samt ett ekonomiskt förflutet helt fritt från betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogden. Dessvärre så är det få av oss som faktiskt lever i den bästa av världar. Många människor har någon gång tagit ett lån och betalningsanmärkningar är lättare att åka på än vad många tror. Du som läser detta har förmodligen inte heller en stadig inkomst, vilket gör lånemöjligheterna ännu sämre. Men ta det lugnt, det är inte alls omöjligt.

Utan inkomst

 

Medsökande

Ponera att du har en väldigt låg inkomst, du kanske studerar och endast jobbar då och då lite, här och var. Utsikterna för dig att lån då är inte särskilt ljusa, om du är ensam. Om man till exempel är sambo kan man ansöka om lån tillsammans med sin sambo. Att ansöka om lån med en medsökande kommer med största sannolikhet att öka chanserna till att beviljas ett lån och förmodligen också tillåta banken att ge dig och din medsökande ett lån med bättre villkor vad gäller exempelvis ränta och återbetalningstid.

Detta beror på att; som långivare vill en bank såklart känna en säkerhet i att de pengar som de lånar ut kommer att återbetalas på korrekt sätt inom avtalad tid. Om en ensam person ansöker om att låna pengar utan inkomst kommer banken, om den överhuvudtaget beviljar ansökan, inte att känna någon särskilt stor säkerhet och därför bli mer eller mindre tvungen att ge en hög ränta i och med att lånet innebär en stor risk för banken. Ansöker däremot samma person tillsamman med någon annan, som har en fast och bra inkomst, kommer banken att ta hänsyn till den samlade inkomsten vilket bidrar till ökade chanser för lån samt till schysstare villkor för låntagarna.

Viktigt att komma ihåg är dock att vid ett lån av denna typen av lån så är båda låntagarna likgiltigt betalningsansvariga för lånet.

Sparkapital

Det är inte alla som har en god vän, sambo eller make/maka som kan eller är villiga att ställa upp som medsökande på ett lån. Ett annat alternativ: anta att du varken har något jobb eller inkomst på något annat sätt, men du råkar ha en relativt stor summa pengar undansparat. En del långivare kan i vissa fall godkänna lån med sparat kapital som säkerhet, vilket egentligen inte är särskilt märkligt då sparat kapital ju i viss mån är en större säkerhet än en framtida inkomst i form av lön. Blir ditt sparkapital godkänt av banken för lånet, är det alltså inte fråga om ett lån utan säkerhet då sparkapitalet utgör din säkerhet. En anställning kan man ju som sagt gå miste om ifall man har otur. Att låna med sparat kapital som säkerhet förutsätter att det sparade kapitalet inte är bundet i form av till exempel en bostad.

Inkomst över ett år

Ännu en möjlighet är att man faktiskt har en inkomst men att denna inkomst inte är fast i den mån att den är regelbunden eller ens kommer från samma arbetsplats. Ta som exempel en person som jobbar på ICA vissa helger, frilansar som skribent lite då och då samt dömer fotboll i division 4. Samtliga dessa sysslor är inkomstbringande trots att ingen av dem sker på regelbunden basis. Ena månaden tjänar man 15 000 kronor och andra kanske ingenting alls.

En del banker och långivare ställer inkomstkrav över ett år, till exempel en deklarerad inkomst på minst 120 000 kronor på ett år. Ett sådant krav gör det möjligt för personer med varierande inkomst att trots allt kunna uppta ett lån.

Varför lånar banker ut till personer utan inkomst?

Ja, det är faktiskt en relevant fråga att ställa i det här sammanhanget. Frågan har faktiskt ett antal olika svar. Det finns flera olika anledningar till varför vissa banker och långivare lånar pengar utan inkomst hos låntagaren.

Det traditionella synsättet på långivning är att titta på den ansökandes ekonomiska historia. Ett ”CV” som är befläckat med förseningar och en eller flera betalningsanmärkningar har vanligtvis skrämt iväg en hel del långivare då de inte anser att personen i fråga är att lita på vad gäller återbetalningsförmåga. Detta ställningstagande har på senare tid minskat, i takt med att fler långivare har vuxit fram på marknaden. Idag är det många, särskilt bland de mindre aktörerna, som helt eller delvis valt att bortse från ett struligt förflutet och istället tar fasta på varje enskild individ och ser till dennes framtidsutsikter vid bedömning av en låneansökan. Det finns flera mindre aktörer på marknaden så en god idé är att jämföra privatlån innan du bestämmer dig för att få bästa möjliga villkor. Ett annat alternativt svar på frågan, som talar mer för de större etablerade bankerna, är att de är just stora och etablerade, vilket i sin tur innebär att de sannolikt har större utrymme för att ta de risker som ett lån till en person utan inkomst innebär.

Vad innebär det för låntagaren

Låneavtal bygger på tillit mellan långivare och låntagare. Långivaren måste kunna lita på att låntagaren kommer att betala tillbaka det lånade beloppet. Det är därför det är viktigt för många långivare att låntagaren har en inkomst eftersom att det är en betryggande faktor. Av detta kan utläsas att långivaren kommer att ha svårare att ”lita” på en låntagare som har låg eller ingen inkomst alls, vilket ju är fullt rimligt. Du som ansöker om att låna pengar utan fast inkomst bör vara beredd på att få lånevillkor som inte är de allra mest förmånliga. Med lånevillkor åsyftas i detta fallet räntan. Räntan är den kostnad som du betalar för att få låna pengarna och en ränta tas i nio fall av tio ut av långivaren, i olika storlek dock. För en person som har en låg inkomst och därmed innebär större risk vill banken såklart ha en högre ränta som ”tack” för att personen ska tillåtas låna pengar.

Det finns dock ett möjligt sätt på vilket man kan undkomma den allra högsta av räntor, nämligen med hjälp av en borgensman. En borgensman är en person som liknar en medsökande. De skiljer sig dock på så sätt att en medsökande ämnar allt som oftast utnyttja det lånade beloppet lika mycket som den ansökande personen. En borgensman å andra sidan, det är en person som blir en garant för banken att lånebeloppet betalas tillbaka fullt och helt. Det funkar som så att när låneavtalet signeras så åtar sig borgensmannen att i det fall låntagaren inte förmår återbetala lånet, så kliver borgensmannen in i dennes ställe och betalar hela beloppet eller den del av beloppet som återstår att betala. En borgensman brukar oftast vara en förälder eller nära vän som är mån om att låntagaren inte ska hamna i djupa skulder på grund av påminnelseavgifter och andra kostnader som tillkommer vid förseningar av återbetalning. 

Utan inkomst

Sammanfattning

Det är alltså svårt att låna pengar utan krav på inkomst helt och hållet, men inte omöjligt. Som vi berättat om i den här texten så finns det ett fåtal, men ack så bra, alternativ och tips om hur man trots allt kan lyckas få till ett låneavtal. Som låntagare bör man alltid men särskilt vid dessa situationer vara beredd på en ränta som är högre än för många andra som tar lån. Det absolut bästa rådet vi kan ge är ett råd som vi nästan alltid ger personer som står i begrepp att uppta ett lån: planera din privatekonomi! Återigen, detta är en punkt som är av yttersta vikt särskilt för en person som har en knaper ekonomisk situation. Det är inte ett långt steg till skuldfälla när man inte har någon inkomst och låna till hög ränta. Även den minsta förseningen med inbetalning kan leda till höga avgifter som ekonomin kanske inte klarar av.