Privatlån upp till 600.000 kr

Hur mycket vill du låna?

Du anger exakt belopp vid ansökan.

 

Privatlån – lån utan säkerhet

Ett privatlån utan säkerhet är ett lån som går att använda till precis vad du vill. Du kanske ska köpa en ny bil, åka på en semester, renovera huset eller har någon annan större utgift som för tillfället inte kan täckas av ditt privata sparkapital. Privatlån är ett enkelt lån utan säkerhet som är avsett för konsumtion. Normalt sett uppgår ett privatlån till ett belopp mellan ungefär 5 000 kronor till 500 000. De allra högsta beloppen för privatlån, som ibland kan ligga även över 500 000 kronor, förekommer endast hos ett fåtal banker. Privatlånet återbetalas på vanligtvis 1 till 15 år och beroende på vilken bank man lånat av kan man när som helst under den här perioden välja att göra extra inbetalningar eller betala av hela skulden med en enda betalning, utan att behöva betala återstående ränta. Villkoren för privatlånet kan variera mellan olika långivare.

Nästan alla har möjlighet att få ett privatlån. Även för dem som har en betalningsanmärkning finns det möjlighet att långivare kan godkänna en låneansökan. Viktigt att komma ihåg här är att en betalningsanmärkning och en skuld hos Kronofogden inte är samma sak. Det är förvisso oftast på grund av en skuld hos Kronofogden som en person får en betalningsanmärkning, men en betalningsanmärkning kan synas längre, även efter det att skulden är fullt återbetalad. För en person som fortfarande har en skuld hos Kronofogden blir således möjligheterna till att få ett lån betydligt mindre.

När du tar ett lån kan det antingen vara lån med säkerhet eller lån utan säkerhet. Att låna med säkerhet innebär att låntagaren erbjuder långivaren någonting av ett större värde som säkerhet för lånet. Genom att långivaren får något har denne möjlighet att få tillbaka sina pengar även om låntagaren själv inte kan betala pengarna åter. Det kan till exempel röra sig om en bil, ett hus eller någonting annat av större värde, eller mer specifikt ett värde som motsvarar det lånade beloppet rättare sagt. Om låntagaren inte kan återbetala lånet så övergår nyttjanderätten av ”säkerhetsobjektet” från låntagaren till långivaren. Ett typiskt exempel på ett lån med säkerhet är följande:

En person ska köpa en ny bil men har inte riktigt råd att betala för den utan att ta ett lån. Personen i fråga väljer då att ta ett lån med den nya bilen som säkerhet. Det går till på så sätt att banken lånar ut det belopp som behövs för att köpa bilen och personen går sedan och köper bilen för de pengarna banken lånat ut. Den nyköpta bilen blir då vid köpet bankens säkerhet på att låntagaren kommer att betala tillbaka lånet. Fram tills den dag då låntagaren, alltså bilköparen i denna situation, har betalat tillbaka det lånade beloppet fullt och helt, ägs bilen av banken och skulle låntagaren inte lyckas betala lånet åter så går äganderätten av bilen över till banken.

Ett lån utan säkerhet innebär det motsatta från det nyss beskrivna. När du lånar utan säkerhet har du som låntagare helt enkelt ingenting att erbjuda som säkerhet för ditt lån. Detta låter, för de flesta, som det helt klart bättre alternativet. Varför skulle man ge bort någonting som säkerhet, när man kan låna utan ge bort någonting som är ditt?

Nackdelen med att låna utan säkerhet är att de lånen generellt sett är dyrare än de lånen med säkerhet. Banker och långivare känner sig tryggare med att låna ut pengar när de vet att det finns en säkerhet för lånet så att de kan få tillbaka sina pengar i det fall att det skulle uppstå ekonomiska problem. Känner långivaren denna trygghet så tenderar dem att sätta en lägre ränta på ditt lån, det vill säga att lånet blir billigare. Detta leder in oss på frågan; vad kostar ett lån?


Tips: Läs mer om varje långivare av privatlån på Sverigekredit.se där det finns recensioner om varje bank, för att se samtliga villkor och krav för lånen.


Ränteexempel: Vid ett lån om 220.000 kr med en löptid på 10 år, hamnar den nominella räntan på 6,22% och den effektiva räntan på 6,40%. Det totala återbetalningsbeloppet blir således 296.019 kr.


Vad kostar ett lån?

Ja, ett låns kostnad beror alltså främst på om du lånar med säkerhet eller utan säkerhet. Genom att låna med säkerhet kan du också räkna med att låna till låg ränta, vilket gör ditt lån billigare. När man tar ett lån så är det räntorna som utgör kostnaden för lånet, och räntor finns det flera olika typer av. Räntan är en viss procentsats av det belopp du har fått låna. Den vanligast omnämnda räntan när man talar om privatlån i form av snabblån, så som till exempel SMS-lån, är den effektiva räntan. I den effektiva räntan räknas, utöver räntan i sig, även alla kostnader för lånet in. Det vill säga att sådana kostnader som uppläggningsavgift och aviavgift. Det kan alltså sägas vara den mest rättvisande räntan då alla omkostnader räknas in och den räknar alltid kostnaden för ett år. Problemet med effektiv ränta i kombination med korta lån, så som SMS-lån, är att den då blir väldigt hög i och med SMS-lånen aldrig sträcker sig så länge som ett år. För att förhindra detta har regeringen nyligen lagt fram en lagrådsremiss i vilken föreslås att krediträntor för snabblån högst får vara 40 % högre än referensräntan, som för närvarande är -0,5 %. För längre lån är den effektiva räntan dock den bästa räntan att tillämpa vid jämförelse mellan olika lån.

Olika typer av räntor

När du väl ska ta ditt privatlån har du ibland möjligheten att välja mellan antingen en fast ränta eller en rörlig ränta. En rörlig ränta förändras i takt med att det ekonomiska läget förändras på marknaden. Ibland går det upp och ibland går det ner. En fast ränta är, tro det eller ej, en ränta som inte förändras efter marknaden. När du ska teckna ditt lån till fast ränta så kommer räntan att fastställas till den procentsats som gäller för just den dagen och du blir bunden till den räntesatsen från dagens datum till dess att lånet är återbetalat. Huruvida du ska välja fast eller rörlig ränta är upp till varje enskild person, det finns egentligen inget rätt och fel i den frågan. Det beror på vad som händer i framtiden och hur mycket du själv vill betala för att känna dig säker. Rörlig ränta är vanligtvis billigare än fast ränta eftersom att den rörliga räntan innebär att större risktagande för dig som kund. När man har fått sitt lån beviljat så skickar banken ut en faktura varje månad eller så dras avbetalningen automatiskt via autogiro. I kostnaden för lånet så ingår amortering och ränta samt i vissa fall uppläggningsavgift (första delbetalningen) och aviavgift. Själva ansökan är helt kostnadsfri men när lånet blir godkänt så får man betala en uppläggningsavgift för att banken hanterat ansökan och administrerat lånet. Aviavgiften betalas för att täcka upp kostnader för utskick av pappersfaktura.

Interest rate

Privatlån till låg ränta vs. privatlån till hög ränta

Att teckna ett lån med låg ränta är såklart alltid mer gynnsamt än låna med en hög ränta. Skälet till det säger självt, lägre ränta är lika med lägre procentsats av lånet som ska betalas. Det kan dock vara värt besväret att ta sig en extra koll innan man tecknar lånet med lägsta ränta, och se på hur de övriga villkoren för låneavtalet ser ut. Det gäller att tänka på att långivare som erbjuder kunder bättre räntevillkor kan ha andra, lite mer dolda, fasta avgifter som medför att månadsavgiften i slutändan kan bli högre än vad räntan initialt indikerat. Dessa avgifter kan vara till exempel administrationsavgifter, aviavgift eller eventuella räntepåslag och straffavgifter om du som kund av någon anledning skulle missa en betalning. Det kan alltså vara så att låna till låg ränta inte alltid är det bästa alternativet i längden, privatlån med höga räntor kan ha mer fördelaktiga villkor. Att ta tid för den sista kollen kan du spara pengar på! Av det ovan sagda står det nu klart att det är mycket viktigt att vara noggrann när man jämför de olika alternativen till privatlån. Här på Privatlån.com kan du snabbt och enkelt jämföra olika privatlån hos en mängd olika banker och långivare.

Amortering och avbetalning

Hur lång avbetalningstid eller så kallad löptid man vill ha bestämmer man själv och det styr hur stor månadskostnad man får betala för lånet.

Amortering är den summa som du betalar av på lånet varje månad. Om du har lånat 100 000 kronor och amorterar 1 000 kronor varje månad på ditt privatlån, så sjunker din skuld med 1 000 kronor varje månad. I detta fallet skulle det således ta 100 månader, det vill säga drygt åtta år att betala av lånet.

Om du väljer att betala av lånet snabbt så kommer det kvarvarande lånet att minska i snabbare takt. Det är endast den kvarvarande delen av lånet som du betalar ränta på, vilket ju då innebär att ju snabbare du betalar du betalar av lånet desto mindre blir räntekostnaderna för detsamma. När du tagit ett lån så består betalningen således av två huvudsakliga kostnader. Den ena av dessa två kostnader är räntan vilken är den avgift du betalar för att få låna pengar, och den andra är då alltså amorteringen. Så missta inte avbetalning med amortering då amorteringen bara är en del av hela återbetalningen och avbetalningen gäller betalningen av ränta. De allra flesta banker har en lånekonfigurator på sin hemsida där man kan ange belopp och önskad återbetalningstid för att se hur stor månadskostnaden blir. Tänk på att räkna ut det totala beloppet som betalats när hela lånet är betalt, det visar vad lånet totalt kommer att kosta och således hur mycket som betalats för det som lånet använts till.

Privatlån eller blancolån

Den korrekta benämningen för denna låneformen är egentligen blancolån, som betyder lån utan säkerhet. Privatlån och blancolån är alltså samma sak. Förr var det vanligare att det kallades för blancolån men idag benämns det istället som privatlån för att det ska vara tydligare för både långivare och låntagare. Ett privatlån är alltså ett blancolån som privatpersoner kan ta utan säkerhet eller borgensman. Anledningen till att lånet även kallas för privatlån, är för att många inte vet vad blancolån betyder eller innebär. Det är lätt att förstå att lånet är speciellt avsett för privatpersoner och alldaglig konsumtion, såsom bilköp, resor, renovering och mycket mer som man kan behöva låna pengar till.

Sammanfattning

Det finns alltså två huvudtyper av lån, lån utan säkerhet och lån med säkerhet. Lån utan säkerhet är de privatlån som tas utan att det finns någon form av tillgång som garanterar lånet då å andra sidan det vid lån med säkerhet finns någon form av tillgång som säkerhet. Snabblån, eller SMS-lån om man så vill, är lån som oftast handlar om mindre summor där pengarna snabbt finns tillgängliga på låntagarens konto. Löptiden är oftast kort, ungefär mellan två veckor till tre månader.

En del företag erbjuder idag privatlån till låg ränta eller ingen ränta alls, men då ska man se upp för höga avgifter. Räntan är allt som oftast det som avgör vilket lån en låntagare till slut bestämmer sig för att teckna. Räntan beror på ett antal olika faktorer, bland annat din kreditvärdighet, alltså hur säkert det är att du kan betala tillbaka lånet, din inkomst, hur säker din tjänst är, hur mycket andra lån du har, om du har betalningsanmärkningar sedan tidigare eller skuldsaldo och så vidare. Sedan gäller såklart även att olika banker och kreditinstitut ser olika på de ovan nämnda faktorerna, vissa kanske ser på det striktare samtidigt som andra inte är lika hårda, således har banken också betydelse för vilken ränta du får på ditt lån. Det bästa tipset att ge för alla som ska teckna ett privatlån är att man först jämför flera olika privatlån. Oavsett vilket lån man ska ta, snabblån, privatlån, billån, bolån eller någon annan typ av lån så kan man spara väldigt mycket pengar på att vara noggrann och lägga ner en del tid på att jämföra de olika långivarnas räntor och villkor. Genom att välja det lån som är bäst för just dig kan du spara tusentals kronor. Här på Privatlån.se får du hjälp med att göra just en noggrann jämförelse av en mängd olika långivare.