Kreditvärdighet

Kreditvärdighet är ett annat ord för betalningsförmåga och används bland annat av långivare för att bedöma den sökandes förmåga att betala av sina skulder. En hög kreditvärdighet innebär låg risk att låntagaren kommer ha svårigheter att betala, och vice versa.

Själva bedömningen görs av ett kreditupplysningsföretag, såsom Upplysningscentralen, eller UC, som det förkortas. Det finns även andra kreditupplysningsföretag som inte påverkar din kreditvärdighet på samma sätt som UC. Vilket företag varje långivare använder sig av ska framgå innan du ansöker.

Lån anpassade för dig

Ansök om lån direkt »

Kvinna som kollar sitt kreditbetyg i mobilen

En hög kreditvärdighet leder i regel till bättre lånevillkor, men kan också vara avgörande i andra situationer. Här ska vi titta lite närmre på vad kreditvärdighet är, hur den bedöms och vad för konsekvenser ett lågt betyg kan få.

Avslutningsvis, ger vi några handfasta tips och råd på hur du med låg kreditvärdighet kan förbättra din situation.

Vad är kreditvärdighet och hur bedöms den?

Kreditvärdighet är mått på förmågan att betala sina skulder, som till exempel lån, fakturor och hyror. Detta mått används som beslutsunderlag när en långivare ska besluta om att bevilja en låneansökan eller när en hyresvärd ska besluta om att hyra ut en lägenhet eller inte. Måttet kan appliceras på såväl privatpersoner som på företag.

Ett annat ord som ofta dyker upp i samband med kreditvärdighet är kreditbetyg. Kreditbetyget är det som avgör hur kreditvärdig du är och bestäms av ett kreditupplysningsföretag, så som UC, Bisnode och Creditsafe. Dessa företag samlar in mängder med information, som sedan analyseras och sammanställs till ett visst kreditbetyg.

Kreditbetyget är en indikation på huruvida en möjlig kund kommer kunna betala sin skuld.

Kreditvärdigheten fastställs efter att någon begärt en kreditupplysning från ett företag som erbjuder dessa, vilket i majoriteten av fallen är UC AB. Kreditupplysningsföretagen hjälper långivare och andra aktörer göra en riskbedömning där de kombinerar teorier med tidigare beteenden för att bedöma den omfrågades pålitlighet.

Det finns många bakomliggande parametrar som påverkar huruvida en person har hög eller låg kreditvärdighet. Ju mer information ett kreditupplysningsföretag har, desto säkrare blir deras analys. Några källor som används för att göra bedömningen är Skatteverket (t.ex. civilstånd och inkomst) och Kronofogden (t.ex. anmärkningar).

När är det viktigt med en hög kreditvärdighet?

Det finns flera situationer då det är viktigt med en hög kreditvärdighet. Den mest uppenbara är kanske när du vill ansöka om lån, så som privatlån eller billån. Ett lågt kreditbetyg leder ofta till att du får betala hög ränta och/eller att du får låna ett mindre belopp än du önskat. I värsta fall kan det även resultera i avslag på din låneansökan.

Det är dock inte bara när du vill låna som kreditbetyget är viktigt. I alla situationer då du som konsument får en produkt eller tjänst först och betalar i efterhand kommer motparten vilja veta att du senare kommer kunna hålla din del av avtalet och betala din skuld. Därför gör denne först en kreditupplysning för att försäkra sig om detta.

Exempel på situationer då det är viktigt med god kreditvärdighet:

 • När du vill skaffa kreditkort
 • För att bli beviljad lån till bra villkor
 • När du vill köpa något på faktura
 • För att bli godkänd att hyra en bostad
 • För att teckna ett mobilabonnemang

OBS! Om du är ägare för en enskild firma eller delägare för ett handelsbolag kan även din kreditvärdighet komma att påverka företagets möjligheter att låna pengar och ingå avtal.

Däremot spelar kreditvärdigheten ingen roll om du betalar för en tjänst eller produkt innan du brukar den. I det fallet finns det ingen anledning för företaget att känna till något om din ekonomiska situation så länge du kan betala. Därför tas t.ex. ingen kreditupplysning vid pantlån, där du lånar i utbyte mot något av samma värde.

Ansök om lån till bra villkor

Vad avgör hur kreditvärdig jag är?

Det är svårt att säga exakt vad som utgör en god kreditvärdighet i och med att det är många faktorer som spelar in. De grundläggande faktorerna är dock den omfrågades inkomst, månadsutgifter, kredithistorik och befintliga skulder. Kombinationen av dessa faktorer ger en bild av vilka ekonomiska förutsättningar personen i fråga har.

Andra parametrar som spelar in i bedömningen av kreditvärdigheten är personens livssituation och hur stabil den anses vara. Det kan till exempel vara huruvida man bor i hyresrätt eller bostadsrätt, har barn och/eller är gift, samt eventuella skilsmässor. Utifrån detta görs flera kvalificerade gissningar om personens betalningsförmåga.

Exempel på källor som kreditupplysningsföretagen använder sig av:

 • Skatteverket (namn, adress, civilstånd, taxerad inkomst)
 • Lantmäteriet (fastighetsuppgifter, t.ex. lagfart)
 • Kronofogden (betalningsanmärkningar, skuldsaldo och skuldsanering)
 • Intern data (t.ex. antal sökta krediter och kreditupplysningar, statistik)
Kreditvärdighet illustration mobil

Olika nivåer av kreditvärdighet

Det finns olika kreditupplysningsföretag på marknaden, vilka använder sig av olika så kallade scoringmodeller, eller värderingsmodeller. UC AB, som är absolut vanligast att långivare använder vid större lån som privatlån och bolån, graderar kreditvärdigheten i fem steg från 0 – 100: ”Utmärkt”, ”Mycket bra”, ”Bra”, ”Mindre bra” och ”Svag”.

Det går dock att låna utan UC, då ett alternativt kreditupplysningsföretag används. Dessa använder i stort sett samma information för att ta fram betyget, men har andra betygsskalor. Exempelvis använder sig Bisnode av en skala mellan 1 och 10 med 5 intervaller från ”God kreditvärdighet” (8-10) till ”Ingen kreditvärdighet kan ges” (0).

Nedan ger vi några exempel på personer som är olika kreditvärdiga, med fokus på betygssättningen hos UC.


Scenario A – Hög kreditvärdighet

Någon som har varit fastanställd och bott i samma bostadsrätt i många år, har få eller inga kreditskulder och låg belåning på huset, och inte har några barn (alternativt utflyttade barn) har sannolikt hög kreditvärdighet. Denna person anses ha en stabil ekonomi med låg risk för förändringar som skulle innebära sämre betalningsförmåga.

De som tillhör denna grupp har absolut bäst förutsättningar att handla på kredit och att låna till bäst villkor.

Det här är dock bara ett exempel och det går att ha en hög kreditvärdighet även om du inte har varit fastanställd i många år eller äger en bostadsrätt. Kreditbetyget är en sammansättning och analys av många olika faktorer.

Kreditbetyg hos UC: ”Utmärkt” och ”Mycket bra”. Enligt statistik från appen Kreddy tillhör 49 %, respektive 28 % av alla svenskar dessa grupper. Medelinkomsten är 329 000 kr/år, respektive 215 000 kr/år. Cirka 1 % av de som tillhör gruppen har en betalningsanmärkning och antal kreditförfrågningar hos UC är 0,5, respektive 0,9 stycken.


Scenario B – Medel kreditvärdighet

En person med medel kreditvärdighet är till exempel någon som visserligen har en fast inkomst, men även samlat på sig ett större antal skulder och bor i hyresrätt, vilket leder till stora månadsutgifter. Marginalerna i ekonomin är små, vilket resulterar i en högre risk att personen inte kommer kunna betala sina skulder om något förändras.

I en lånesituation kan det innebära att personen får betala en något högre ränta, men det brukar inte vara några problem att bli beviljad lån eller teckna mobilabonnemang – förutsatt att det finns utrymme i ekonomin till det.

Kreditbetyg hos UC: ”Bra”. Enligt Kreddy tillhör cirka 14 % av alla svenskar denna grupp. Medelinkomsten är 114 000 kr/år, cirka 2 % har en betalningsanmärkning och antalet kreditförfrågningar hos UC är 1,2 stycken.


Scenario C – Låg kreditvärdighet

Någon med låg kreditvärdighet har oftast en lägre inkomst med en mer osäker anställningsform och flera lån och krediter sedan tidigare. Sannolikt har personen även en betalningsanmärkning och flera kreditförfrågningar.

Med dessa förutsättningar är möjligheterna oftast små att få lån och krediter, och att köpa varor på avbetalning.

Kreditbetyg hos UC: ”Mindre bra” och ”Svag”. Enligt Kreddy tillhör 4 %, respektive 5 % av alla svenskar dessa grupper. Medelinkomsten är 167 000 kr/år, respektive 150 000 kr/ år. Omkring 38 %, respektive 82 % har en betalningsanmärkning i gruppen och genomsnittet för antal kreditförfrågningar är 3,1, respektive 1,9 stycken.

Jämför lån utan säkerhet

Hur förbättrar jag min kreditvärdighet?

Din kreditvärdighet är inte något som är skrivet i sten, utan är något som justeras och uppdateras kontinuerligt i samband med att ditt liv och din ekonomiska situation förändras. Det finns därför goda möjligheter att förbättra kreditbetyget. Det är oftast inget som kan åstadkommas över en natt, men på sikt kan kreditvärdigheten höjas.

I förlängningen förbättras då även dina möjligheter till lån och krediter med bra villkor. Det kan framförallt vara nödvändigt att förbättra din kreditvärdighet om du planerar att köpa en bostad eller teckna ett större privatlån.

1. Minska antalet kreditupplysningar

När en långivare eller annan aktör begär en kreditupplysning av dig registreras den som en förfrågan som ligger kvar i ditt register i 12 månader. Att ha många kreditförfrågningar tynger din kreditvärdighet. I förebyggande syfte bör du därför undvika många kreditupplysningar. Till exempel genom att använda en låneförmedlare.

Om du däremot redan har flera förfrågningar finns det inte mycket mer att göra än att vänta tills de försvinner.

Om förfrågningarna är hos UC och du inte vill tynga ditt betyg med ytterligare en förfrågan, men behöver ett lån, kan du låna utan UC. Då registreras din förfrågan hos det alternativa kreditupplysningsföretaget. Du kan läsa mer om lån utan UC här innan du ansöker.

2. Betala alla räkningar i tid

Något som väger tungt på kreditbetyget är betalningsanmärkningar. Genom att vara noga med att betala alla räkningar i tid minimerar du risken att få en anmärkning. Ett tips är att sätta alla återkommande betalningar på autogiro. För enstaka betalningar kan du skapa en påminnelse i mobilen om att betala fakturan ett visst datum.

Om du redan har fått en betalningsanmärkning kommer den att finnas kvar i tre år. Även här handlar det alltså om att vänta tills den försvinner och under tiden vara noga med att inte dra på sig ytterligare anmärkningar.

Ju längre tid det har gått sedan du fick anmärkningen, desto större är chanserna att bli beviljad lån även om betalningsanmärkningen fortfarande finns kvar. Det förutsätter dock att din ekonomi blivit bättre sedan dess.

3. Gör dig av med krediter du inte använder

Ett annat sätt att förbättra kreditvärdigheten är att göra sig av med alla kreditkort/kreditkonton som du har blivit beviljad, men inte använder. Det kan kännas oskyldigt att ha ett par kreditkort i plånboken som du inte använder, men faktum är att en beviljad kreditgräns väger lika tungt som ett lån med motsvarande belopp.

Långivaren måste anta att du planerar att nyttja hela krediten, vilket skulle försämra din betalningsförmåga.

4. Undvik att ta nya krediter och mindre lån

Om du till exempel har planer på att ansöka om bolån och därför vill höja ditt kreditbetyg är det viktigt att du undviker att ta nya lån eller köpa på kredit. Fokusera på att betala av existerande skulder och se till att du har sparpengar som du kan använda vid oförutsedda utgifter. På så sätt slipper du ta ett mindre lån eller kredit.

5. Samla mindre lån och krediter till ett privatlån

Ett större lån är i regel bättre för kreditvärdigheten än flera mindre lån och krediter, även om den sammanlagda lånesumman är densamma. Det beror på att den med flera mindre krediter kan uppfattas som mer nyckfull i sitt lånande. För att höja kreditvärdigheten kan det därför vara en bra idé att samla mindre lån i ett större privatlån.

Det innebär att du ansöker om ett nytt lån som motsvarar den totala summan av de befintliga krediterna, som du sedan använder pengarna till att lösa. Om du får bra lånevillkor kan ett samlingslån även sänka din lånekostnad.

Hur kollar jag min kreditvärdighet?

Att kolla upp sin egen kreditvärdighet registreras inte som kreditförfrågan, och kommer därför inte påverka ditt kreditbetyg. Det är i regel också helt kostnadsfritt. Då infon uppdateras dagligen kan det vara bra att ha koll på.

Idag är det mycket enkelt och går snabbt att ta reda på sin kreditvärdighet. Du laddar helt enkelt ner en app och loggar in med BankID. Dock har de olika kreditupplysningsföretagen olika appar. Så för att se ditt kreditbetyg hos UC laddar du ner en app, för att se betyget hos Creditsafe laddar du ner en annan och för Bisnode en tredje.

Här hittar du ditt kreditbetyg hos de olika kreditupplysningsföretagen:

 • Kolla ditt UC-betyg genom att ladda ner appen Kreddy
 • Ta reda på ditt kreditbetyg hos Bisnode med appen Min Upplysning
 • Se din kreditvärdighet hos Creditsafe genom att ladda ner appen Tink

Jämför och ansök om lån »

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden