Månadspeng: Så sätter du rätt belopp!

17 januari, 2024

Månadspeng är en summa pengar som föräldrar vanligtvis ger sina barn varje månad för att lära dem ekonomiskt ansvar och hantering av pengar. Denna praxis varierar stort i belopp och ålder då barnen börjar ta emot månadspeng, men grundtanken är att ge barnen en möjlighet att förstå privatekonomi, värdet av pengar, spara, budgetera och göra egna ekonomiska val.

Att ge sina barn månadspeng kan också ses som en del av deras uppfostran och förberedelse inför vuxenlivet. Genom månadspengen lär sig barnen att planera sina köp och prioritera mellan olika önskemål, vilket kan vara värdefulla kunskaper för framtiden. Regelbundenhet och konsekvens från föräldrarnas sida är viktig för att barnen ska kunna utveckla en stabil förståelse för pengars värde och för att skapa goda vanor.

Ungdom sparar sin månadspeng

Vad är månadspeng?

Månadspeng är en summa pengar som regelbundet ges till barn och unga, oftast av deras föräldrar, för att lära dem hantera ekonomi och budgetering.

Vad är syftet med Månadspeng?

Du får månadspeng för att lära dig ekonomiskt ansvar och pengahantering. Detta hjälper dig att förstå värdet av pengar och hur du gör budgetbeslut.

Metoder för att hantera månadspeng:

 • Spara och budgetera
 • Lära dig att prioritera utgifter

Skillnader mellan länder

Månadspeng varierar kraftigt mellan olika länder, både gällande belopp och ålder då barn börjar få det. Dessa skillnader speglar ofta kulturella och ekonomiska faktorer specifika för varje land.

Att fastställa månadspengens storlek

När du bestämmer storleken på månadspeng är det viktigt att ta hänsyn till barnets ålder, vanliga belopp samt familjens ekonomiska situation.

Åldersgrupper och Betalningar

Förskoleåldern (3-6 år): Ofta ingen månadspeng
Lågstadieåldern (7-9 år): 50 – 100 kr
Mellanstadiet (10-12 år): 100 – 200 kr
Högstadiet (13-15 år): 200 – 500 kr
Gymnasieåldern (16-18 år): 500 – 1000 kr

Ekonomiska förhållanden

Om din familj har fasta inkomster, kan du vara mer generös med månadspengen. För familjer med varierande inkomster är det viktigt att sätta en realistisk nivå för månadspeng som inte påverkar familjens ekonomi negativt.

Förvaltning av månadspeng

Effektiv hantering av månadspeng är avgörande för att bygga en grund för ekonomisk kunskap. Här guidas du genom att spara och investera samt utveckla ekonomiskt ansvar.

Spara och Investera

För att optimera ditt sparande, börja med att sätta upp ett sparmål. Det kan vara kort- eller långsiktigt, som att köpa en cykel eller spara till en bil. Öppna ett sparande konto med hög ränta för att maximera avkastningen. Investera en del av månadspengen är ett steg mot mer avancerad ekonomisk förståelse. Då kan du exempelvis köpa aktier eller fonder, men kom ihåg att först göra din forskning eller rådfråga någon med erfarenhet.

Att lära sig ekonomisk ansvar

Att förvalta månadspeng är också en möjlighet att lära sig budgetering. Gör en månadsbudget där du listar dina inkomster och planerar för dina utgifter. Detta bör inkludera både nödvändigheter och nöjen. Förstå vikten av att prioritera utgifter; betala för det som är viktigast först och undvik impulsköp. Genom att följa dessa steg, förbättrar du din förmåga att ta ekonomiska beslut och utvecklar disciplin kring pengar.

Månadspengens påverkan

Månadspeng är ett verktyg för att lära barn om ekonomi och ansvar. Dess påverkan är betydande både på individens utveckling och inom familjens interaktion.

På barns utveckling

När du ger månadspeng hjälper du ditt barn att utveckla ekonomisk förståelse och färdigheter i pengahantering. Genom att hantera egna pengar lär sig barnet grundläggande koncept som budgetering och sparande. Detta kan även bidra till:

 • Ansvarstagande: Genom att hantera en egen budget, lär sig barnet konflikthantering mellan korta önskningar och långsiktiga mål.
 • Självständighet: Genom att fatta egna beslut om köp, stärks barnets förtroende för sin förmåga att kontrollera sin ekonomi.

På familjedynamik

Din användning av månadspeng kan även påverka familjerelationerna. Genom att alla är medvetna om barnets ekonomiska ramar, kan det leda till:

 • Tydliga gränser: Det ställer tydliga förväntningar på vad barnet kan köpa för sina pengar och minskar därmed tjat och missförstånd.
 • Diskussioner om värderingar: Ekonomiska beslut inom familjen ger tillfälle att samtala om och reflektera över familjens värderingar och prioriteringar.

Vanliga problem och lösningar

Månadspeng kan skapa utmaningar i hemmet. Denna sektion ger dig praktiska lösningar på vanliga problem.

Ojämlikhet mellan syskon

Syskon kan ofta känna att de inte behandlas rättvist när det gäller deras månadspeng. Lösningen är att vara transparent med hur du bestämmer beloppet. Ett tydligt system som tar hänsyn till åldersskillnader och ansvarsnivåer hjälper till att minska känslor av ojämlikhet.

 • För yngre barn (<10 år): 100 – 150 kr månatligen.
 • För äldre barn (10-15 år): 250 – 500 kr månatligen.

Förhandlingar om höjningar

Dina barn kan vilja förhandla om högre månadspeng. Skapa förhandlingsregler som inkluderar att genomföra ytterligare sysslor eller visa förbättring i skolprestationer. Ett exempel på regelverk kan vara:

 • Extra sysslor: +50 kr.
 • Betygsförbättringar: +100 kr per termin.

Frihet kontra begränsningar

Att balansera frihet och begränsningar är en utmaning. Ge dina barn frihet att spendera sin månadspeng, men sätt tydliga regler. Exempelvis kan du kräva att en del av pengen ska sparas eller doneras. Använd ett enklare system så att dina barn kan förstå och följa det.

 • Sparande: Minst 20% av månadspengen.
 • Donation: Valbart, men uppmuntrat (t.ex. 5%-10%).

Kom ihåg, att lära barnen om ekonomiskt ansvar genom månadspeng är en värdefull gåva som bygger grunden för deras framgång och välmående i framtiden.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden