Att ta privatlån med betalningsanmärkning

10 april, 2019

Betalningsanmärkningar är anteckningar listade i den information om privatpersoner och företag som hanteras av kreditupplysningsföretagen. Dessa anteckningar visar på att en person eller ett företag på ett eller annat sätt har fått ett ärende hos Kronofogden.

Idén med betalningsanmärkningar är att upplysa andra parter om att en individ eller ett företag har misskött sig ekonomiskt. Anmärkningen kan därmed likställas med en slags varning.

Varningseffekten är tydlig och den som har drabbats av en eller flera betalningsanmärkningar blir effektivt begränsad i sin vardagsekonomi. Det gäller allt från lån till abonnemang och möjligheten att hyra bostad.

Med det sagt finns alla möjligheter att ansöka om lån trots betalningsanmärkning. De negativa effekterna av en eller flera anmärkningar blir dock mycket stora.

Att ta privatlån med betalningsanmärkning

Betalningsanmärkning och privatlån – 5 effekter

Effekterna av en betalningsanmärkning i förhållande till en ansökan om ett privatlån är stora. Vi ska gå igenom de fem mest betydande nedan. Alla dessa effekter har sin grund i den ökade risken för långivaren.

Betydligt högre ränta

Den som har en betalningsanmärkning får automatiskt betala en mycket högre ränta. Inte sällan erbjuds lån till den maximala räntan. Om en långivare till exempel erbjuder lån med ett spann på mellan 4,95 – 30,00% kommer den som ansöker trots betalningsanmärkning att få betala upp emot just 30% i nominell ränta.

Anledningen till det höga priset är självklart den risk som är förenad med utlåningen. En person med tidigare historik av att hamna hos Kronofogden anses automatiskt vara en mer riskfylld låntagare. För att kompensera för detta tar långivaren ut en betydligt högre ränta.

Krav på medsökande

Två låntagare är alltid bättre än en utifrån långivarnas perspektiv. För en låntagare finns två alternativ, nämligen medsökande och borgensman. Vi ska inte gå in på teknikaliteterna här. Vi nöjer oss med att berätta att båda typer av extra ”säkerhet” innebär att långivaren får en extra person att kräva in räntor och amorteringar från.

Bra att känna till: Att ansöka om blancolån med medsökande eller borgensman innebär inte bara större chanser att få lånet beviljat över huvud taget. Det finns också en möjlighet att långivaren sätter ned räntan en hel del.

Lägre lånebelopp

Ju mer pengar en långivare lånar ut, desto större blir risken automatiskt. Därför tenderar majoriteten av långivare att vara mycket restriktiva vad gäller maximalt lånebelopp för sökande med betalningsanmärkningar.

Exempel: En långivare erbjuder privatlån på upp till 300 000 kr. För ansökningar från personer med betalningsanmärkningar sätts taket emellertid generellt till 100 000 kr. I övrigt är det givetvis kreditvärdigheten och betalningsförmågan som avgör hur mycket man får låna.

Bra att tänka på: Ett lägre maxtak är till fördel för båda parter. Långivaren drar på sig mindre risk och låntagaren löper mindre risk att drabbas av ytterligare problem på grund av krav på stora återbetalningar under en längre tid.

Begränsningar i löptider

Även för löptiderna kan en långivare införa begränsningar för personer som ansöker med betalningsanmärkning. Även här är det risken som är i fokus. Ju längre tid låntagaren ska betala tillbaka, desto större är risken att något går fel.

Tänk på: Ju kortare löptid, desto mer måste amorteras per månad. Det är stor skillnad på att amortera av 50 000 kr på exempelvis två år (2083 kr/månad) jämfört med fem år (833 kr/månad).

Ännu sämre kreditvärdighet

En femte effekt av att ansöka om lån med betalningsanmärkning är risken att drabbas av en ännu sämre kreditvärdighet. Den som har en anmärkning i kreditupplysningsföretagens register tjänar helt enkelt inte på att teckna (ännu) en kredit. Det är ganska naturligt egentligen.

Med det sagt finns faktiskt också en möjlighet att få bättre kreditvärdighet genom att ansöka om privatlån. Det handlar om det fall då ett privatlån används som ett samlingslån för att lösa flera mindre och dyrare krediter.

Kom ihåg!

Om du står i begrepp att ansöka om ett lån trots betalningsanmärkning bör du noga tänka igenom behov och risker. Du betraktas automatiskt som en mer riskfylld kund med allt vad det innebär kring ökade lånekostnader med mera. Detta är dock inte allt som är av vikt. Du ska också fundera kring din inställning till lånet. Kommer du att sköta amorteringar och räntebetalningar på lånet helt enligt plan?

Finns den minsta misstanke om att du av olika anledningar inte kommer att sköta återbetalningarna till punkt och pricka bör du avstå från att låna.

Tips: Om du absolut behöver ta ett lån, till exempel för att samla dyra krediter, finns all anledning att gå via en låneförmedlare. En sådan aktör hjälper dig att ta fram ett antal erbjudanden från ett antal långivare utifrån en enda kreditupplysning.

Sammanfattning

Det är fullt möjligt att ansöka om ett privatlån trots betalningsanmärkning. Effekten av anteckningen hos kreditupplysningsföretagen är dock rejält negativ jämfört med att ha ett prickfritt register. Privatlånet blir väsentligt dyrare och du kan behöva ansöka med borgensman eller medsökande. Du kan också räkna med begränsningar kring både lånebelopp och löptid.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden