Barn och ekonomi – Vad är en bra månadspeng?

08 december, 2019

Det är viktigt att barn redan i en tidig ålder lär sig att förstå pengars värde och hur de ska handskas med pengar på ett bra sätt. Det underlättar när de sedan som vuxna ska hushålla med sina tillgångar. Att ge barnet en vecko- eller månadspeng som de själva får ansvara för och hushålla med är ett bra sätt för dem att lära sig hantera sin ekonomi.

Nästa steg är att besluta om hur stor summa barnet ska få och i vilken ålder. Det är också viktigt att prata med barnet om pengarna och hur de kan tänka, utan att detaljstyra. I den här artikeln ska vi titta på statistik från olika banker för att ge dig ett hum om hur mycket vecko- och månadspeng barn får idag, följt av lite tips och råd till dig som förälder.

Barn månadspeng

När börja med vecko- eller månadspeng?

Det är inte helt lätt att svara på när som är en bra ålder att börja med vecko- eller månadspeng. Mycket handlar om barnets egna mognad och när de är redo att prata om ekonomi, vilket är upp till dig som förälder att avgöra.

Idag kommer många barn i kontakt med pengar från en tidig ålder genom olika spel och appar på deras mobiltelefoner och surfplattor. Det kan därför vara en bra idé att börja prata om pengar redan från en tidig ålder.

För att ge dig något mer konkret att gå på så brukar runt sexårsåldern vara en ganska bra tid att börja så smått med veckopeng. Det är en tid då barnet börjar skolan och då börjar bli mer självständig. Det är också då som barnet först introduceras till siffror i skolmiljön. Det är dock upp till dig som förälder att avgöra när det känns naturligt att börja.

Det kan också vara bra att börja med veckopeng och sedan utöka till månadspeng när barnet blir lite äldre. På så sätt ökar du svårighetsgraden med tiden genom att han eller hon då måste hushålla längre med sina pengar.

Hur mycket pengar bör barnet få?

Storleken på vecko- eller månadspengen beror givetvis på familjens ekonomiska situation och vad pengarna ska räcka till. Vanligtvis ökar summan med barnets ålder, tills dess att barnet kan hantera hela sitt studiebidrag på egen hand. För att ändå ge en riktlinje ska vi titta på den genomsnittliga vecko- och månadspengen hos olika banker.

6 – 11 år

Enligt en undersökning av Nordea är den genomsnittliga veckopengen i åldern 6-8 år 35 kronor. Om barnet även i ålder 9-11 år har veckopeng är det 60 kronor som gäller (240 kr/mån) men 220 kronor om barnet har månadspeng.

Medianen för månadspeng enligt Swedbank ligger på 100 kronor i åldrarna 7-10 år. Därefter ökar månadspengen till 160 kronor vid 11 års ålder. Enligt SEB är den genomsnittliga månadspengen vid 9-års ålder 183 kronor. För 10-åringar är den 197 kronor och för 11-åringar 203 kronor. Det rör sig alltså om en större spridning i de lägre åldrarna.

Månadsbelopp mellan: 100 – 220 kronor.

12 – 14 år

Enligt Nordea är snitt-månadspengen för barn i åldrarna 12-14 år 360 kronor. Swedbank ökar månadspengen med en hundring för varje år, från 200 kronor vid 12 års ålder till 400 kronor vid 14 års ålder. SEB är inne på samma bana med en genomsnittlig månadspeng på 319 kronor vid 12 år, 332 kronor vid 13 år och 382 kronor vid 14 år.

Månadsbelopp mellan: 200 – 400 kronor.

15 – 18 år

I dessa åldrar är den genomsnittliga månadspengen 800 kronor, enligt Nordea. Swedbanks siffror visar på en median-månadspeng på 450 kronor i 15-års ålder och därefter mellan 800-1050 kronor i åldrarna 16-18 år. SEB rapporterar en månadspeng på 562 kronor vid 15 år och därefter går summan upp till runt 800 kronor, för att sedan vid 18 år falla till 582 kronor. Det förklaras med att barnet då fått tillgång till sitt studiemedel som gör att föräldrarna bidrar mindre.

Månadsbelopp mellan: 450 – 1050 kronor.

Tips och råd till dig som förälder

1. Prata med ditt barn om vad pengarna ska räcka till. Kanske bestämmer ni att pengarna ska täcka utgifter som lördagsgodis, fika, snabbmat, bio eller vissa kläder? Ju äldre de blir, desto mer kan de själva ansvara för att köpa för sin månadspeng. Undvik att detaljstyra barnets användning av pengarna, men du bör följa upp då och då.

2. Öppna ett bankkonto till ditt barn som du swishar vecko- eller månadspengen till. När de är mogna för det kan du skaffa ett bankkort till barnet som de sedan kan använda för att nyttja pengarna.

3. Lär barnet att arbete lönar sig. Om barnet vill spara ihop till något speciellt eller inte tycker att vecko- eller månadspengen räcker kan han eller hon göra extra sysslor i hemmet för att få en extra slant. Tänk dock på att inte ge ekonomisk kompensation för sådana sysslor som barnet ändå förväntas göra, som att hålla rent och fint på sitt rum.

4. Ha utvecklingssamtal varje gång barnet blir ett år äldre där barnet får argumentera för varför han eller hon förtjänar en ”löneökning”. Det förbereder barnet för lönesamtal i framtiden och lär dem att pengar inte kommer utan motprestation. Kanske kan de utöka sina sysslor hemma? Eller har de, i och med att de blivit äldre, fått fler utgifter?

LÄS MER: 5 sätt att lära dina barn om ekonomi