Behöver du ändra ditt ekonomiska tänk?

20 april, 2018

Grundläggande och djupt sittande värderingar och invanda tankemönster styr våra liv i vardagen och gör att det mesta vi tar oss för sker per automatik. Det är naturligt att det är så. Våra hjärnor är nämligen programmerade för att effektivisera och rationalisera. Utan automatiska tankeprocesser skulle vi behöva ta tusentals beslut varje dag och resultatet skulle bli total utmattning.

Automatiska tankeprocesser är i grunden bra, men det gäller givetvis bara om processerna är gynnsamma för oss känslomässigt, relationsmässigt, yrkesmässigt och ekonomiskt. När det gäller ekonomi har många av oss grundläggande värderingar och tankemönster som inte direkt gynnar oss i det långa loppet och det kan vara klokt att ta en titt på hur vi tänker och agerar. Här listar vi 4 typiska ekonomiska tankemönster som är mindre fördelaktiga och som många kan behöva skruva lite på. Känner du igen något av dem?

Du är van vid att göra spontanköp

Om magen börjar kurra – går du då direkt till kiosken eller affären och köper något? Om du ser en tidning med en intressant framsida, köper du den direkt? Om du ser något du vill ha i en annons när du surfar i TV-soffan på kvällen, har du svårt att motstå att köpa? Att göra ständiga spontanköp är en vanlig (o)vana som förmodligen kostar betydligt mer än vad den ger.

Det finns många knep att använda för att bryta det automatiska tänket att man direkt måste köpa något man tycker om eller tror att man behöver. Ett tips är att använda kontanter så långt det är möjligt. Ett annat är att införa betänketid inför varje köp. Betänketiden gör ofta att intresset att handla minskar.

Huvud och pengar

Du lever för dagen

Att leva i nuet är något som kan ge goda effekter på det allmänna välbefinnandet. Det handlar om att vara närvarande idag och inte lägga överdrivet med energi på vare sig dåtid eller framtid. Att leva för dagen är något helt annat. Det handlar om att över huvud taget inte planera och göra avvägningar för framtiden utan att endast fokusera på livet idag.

Ett fokus på idag gör att du, medvetet eller omedvetet, missar att ta höjd för framtiden. Om du vill leva för dagen även i framtiden gäller det att planera.

Du undviker att pröva nytt

Människan söker trygghet. Det är ett grundläggande drag som vi alla bär med oss. När vi sedan uppnår en känsla av trygghet är det svårt rent mentalt att bryta upp. I ekonomiska frågor är det dock ofta en fördel att kunna tänka nytt. Vi kan ta ett så enkelt exempel som byte av bank. Det kanske känns tryggt att ha kvar den befintliga banken, men ett snabbt byte kan göra att du sparar/tjänar stora pengar.

Ett annat exempel har att göra med arbetet. Många söker den trygghet som följer av en långvarig fast anställning hos en och samma arbetsgivare. Samtidigt kommer tryggheten med ett pris. Att byta jobb med några eller ett antal års mellanrum kan ge successivt mer och mer i lön. Kanske blir karriären också roligare och mer utmanande.

Du tror att mål inte är något för dig

Att sätta mål för privatekonomin är något många drar sig för att göra. Vissa menar att de inte har det ekonomiska självförtroende som krävs för att sätta mål. Andra är av uppfattningen att det helt enkelt är jobbigt.

Att sätta upp konkreta, genomförbara och tidsatta mål är dock ingen större konst. Ett exempel på ett mål kan vara att man ska spara 1000 kr per månad under ett år. Ett annat kan vara att man ska bli av med en eller flera skulder inom exempelvis sex månader. Genom att sätta mål får du något att sträva efter och en riktning i din ekonomi.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden