Ekonomiska fördelar med att flytta ihop

23 januari, 2019

Flytta ihop

Många stora händelser i livet kostar en hel del pengar. Att gifta sig, att ta körkort, att få barn – exemplen på pengaslukande milstolpar i livet är många. Det finns dock en milstolpe som inte behöver kosta pengar – snarare tvärtom. Det handlar om att flytta ihop.

Den gamla devisen att ”två lever billigare än en” stämmer absolut. Det handlar om att man kan dela på de fasta kostnaderna i ett hushåll och därmed spara pengar. Vill du veta mer? Här får du detaljerna.

Ett boende är billigare än två

Den största kostnaden för ett hushåll är själva boendekostnaden. Det gäller i princip oavsett om boendet är en hyresrätt eller en bostadsrätt/ett småhus.

Det säger sig självt att ett boende är billigare än vad två är. Två personer som bor var för sig i respektive hyrestvåa betalar exempelvis 6000 kr per person och månad. Om den ena i parförhållandet flyttar in hos den andra sparas som genom ett trollslag 6000 kr per månad. Väljer ni att köpa eller hyra en större bostad, till exempel en trea, blir boendekostnaden större, men den torde endast svårligen överstiga 12 000 kr.

Behöver ni/vill ni köpa en bostad? Då är ni två som kan dela på uppgiften att skrapa ihop till kontantinsats. Ni är också två som kan hjälpas åt att betala räntor och amorteringar för ert nya boende.

Tuffare amorteringskrav och skuldkvotstaket gör att det finns stora fördelar med att vara två som står på lånet. Det går också att låna betydligt mer med två inkomster än med en enda.

Delade fasta utgifter

Ett hushåll har mängder av fasta kostnader. Några av de typiska är:
• Hyra/avgifter/bolån
• Eventuella privatlån och andra lån
• Försäkringar
• El och uppvärmning
• Vatten och avfall
• Telefon
• Bil (försäkring, skatt, ränta på billån med mera)
• Bredband
• Fackföreningsavgifter och/eller A-kassa
• Eventuell barnomsorg och eventuellt underhåll

Dessa utgifter ska betalas varje månad utan undantag. Vissa av dem är av mer privat karaktär, såsom exempelvis tidigare beviljade privatlån, A-kassa och kostnad för mobil, men majoriteten är sådana som gäller för hushållet som helhet.

Genom att flytta ihop försvinner i princip hälften av totalen av de fasta utgifterna. Det behövs ju inte längre exempelvis två elabonnemang eller två bredbandsabonnemang. Förmodligen finns flera tusenlappar att spara totalt varje månad.

Delade rörliga utgifter

Rörliga utgifter är sådana som inte ser exakt likadana ut varje månad. Mat, kläder och nöjen är typexempel. Bilen är också en rörlig utgift när det gäller bensin, förbrukningsartiklar och parkeringsavgifter.

De rörliga utgifterna är inte lika enkla att dela på (förutom maten – se nedan), men det kan finnas pengar att spara på att se över behovet av transport. Har ni idag två bilar kanske den ena kan säljas. På så sätt blir ni av med både en fast utgift och förmodligen en hel del rörliga utgifter.

Billigare att äta

Att det blir billigare att äta när man lever två är inte någon absolut sanning. Snarare finns risken att det blir dyrare. Det finns dock stora möjligheter att få ner utgifterna för livsmedel och liknande.

Den som lever ensam har inte sällan en mindre ordnad matbudget och gör fler spontana inköp. I ett parförhållande med gemensam adress finns goda möjligheter att bättre planera både inköp och matlagning, vilket kan leda till lägre utgifter totalt sett. Det ska också sägas att endast ett boende gör att utgifterna för typiska hushållsartiklar minskar.

Mindre sårbarhet

Livet går upp och ner och det går inte att skydda sig mot alla eventualiteter. Sjukdom, arbetslöshet och liknande händelser är inte bara negativa rent generellt, utan kan också göra stora hål i ekonomin.

Den som lever tillsammans med en partner får automatiskt en mindre ekonomisk sårbarhet. En minskad inkomst kan nämligen åtminstone till delar täckas upp av partners inkomst. Dessutom torde besvärliga situationer överlag vara enklare att hantera om man delar på bördan.

Ett delat ekonomiskt liv ger också möjlighet till bättre lånevillkor om behov finns att ta exempelvis ett blancolån eller samla lån och krediter i ett samlingslån.

Nackdelen med att flytta ihop

Nu vet du att det finns fler skäl än kärleken till att flytta ihop. Det är helt enkelt en ekonomiskt smart affär att byta från två boenden till ett. Det finns dock en liten ekonomisk hake med att flytta ihop, och det är att chansen/risken finns att två blir tre.

Att få barn är givetvis fantastiskt, men man ska inte glömma bort att ett barn kostar stora summor fram till 18-årsdagen. Det finns olika beräkningar på hur stor prislappen blir, men du kan räkna med en totalkostnad på någonstans kring 1,3 miljoner kronor. Nu ska detta naturligtvis inte upplevas som ett hinder för att bilda familj, men det skadar inte att känna till att det handlar om stora pengar.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden