Finansinspektionen varnar för virtuella valutor

27 februari, 2018

Bitcoin

Det är nog inte många som har missat att virtuella valutor, såsom exempelvis bitcoin, verkligen har varit på tapeten på sistone. Intresset för att investera i virtuella valutor har ökat enormt under det senaste året och det introduceras nya produkter på löpande band.

Digitala valutor som bitcoin och ethereum riktar sig främst mot privatpersoner. Den grundläggande idén är att de ska fungera som alternativ till vanliga valutor, dock med en högre grad av anonymitet. Eftersom möjligheterna att använda valutorna som betalning är små, blir de dock i praktiken att betrakta endast som finansiella instrument i likhet med aktier och optioner för investeringar.

Med anledning av det stora intresset för att just investera i bitcoin och andra virtuella valutor har Finansinspektionen gått ut med en rekommendation, eller varning om man så vill. Det är sex punkter Finansinspektionen lyfter fram.

Virtuella valutor är ingen lämplig investering

De sex punkterna som Finansinspektionen lyfter i sin allmänna varning handlar i korthet om brist på konsumentskydd, bristfällig transparens samt att värdet på valutorna ofta varierar rejält. Mer exakt är följande de egenskaper hos valutorna som har föranlett myndigheten att varna för investeringar i virtuella valutor.

Inget konsumentskydd
När du köper en virtuell valuta har du inget som helst konsumentskydd. Du har till exempel ingen ångerfrist. Du har inte heller någon möjlighet att föra fram eventuella klagomål eller skadeståndsanspråk till en central funktion såsom Konsumentverket.

Stora svängningar i värdet
Det är bara att titta på kursen för bitcoin för det senaste året för att se att värdet på virtuella valutor kan variera mycket kraftigt. Under det andra halvåret 2017 ökade värdet på en bitcoin med nästan 1000%. Denna uppgångsperiod följdes sedan av en kollaps under januari 2018. Denna volatilitet anger Finansinspektionen som ett stort skäl till att avråda från investeringar.

Dålig transparens och svårigheter att sälja
Eftersom virtuella valutor är frånkopplade vanliga valutor är det svårt för både köpare och säljare att veta om priserna är rättvisande. Dessutom kan det finnas svårigheter med själva handeln. För bitcoin, som är den mest likvida virtuella valutan är sistnämnda inget problem – det finns alltid köpare och säljare på alla nivåer – men för mindre virtuella valutor kan det vara svårt att hitta en köpare när man vill sälja en del av eller hela sitt innehav.

Att delta i ICO:er rekommenderas inte

När en ny virtuell valuta lanseras behöver den utfärdande parten resa kapital för att skapa själva infrastrukturen för valutan. Detta kapital tar man normalt in via en Initial Coin Offering (ICO). Rent praktiskt innebär det att privatpersoner inbjuds att teckna sig för ett antal enheter av valutan när den lanseras. Betalning sker i befintliga valutor såsom amerikanska dollar eller euro.

Den som deltar i en ICO löper en reell risk att förlora sin insats. I vissa fall kan hela konceptet vara ett bedrägeri. I andra fall kan aktören bakom valutan, även om syftet är helt hederligt, misslyckas med att lansera den. I båda fall riskerar de som investerar i ICO:n att förlora hela sin insats.

Läs mer hos Finansinspektionen

Om du funderar på att göra en investering i en virtuell valuta bör du vara mycket försiktig. Du bör också läsa på så mycket du kan. Givetvis ska du också vara försiktig med storleken på dina investeringar. Du bör inte investera pengar du inte har råd att förlora. Det är inte rekommenderat att låna pengar privat för riskfyllda investeringar.

Du kan med fördel läsa mer om risker i det material som Finansinspektionen och EU:s myndigheter har tagit fram. Du hittar länkar på Finansinspektionens webbplats här.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden