Hur fungerar skuldebrev?

08 maj, 2018

För att du ska få ett lån utbetalt krävs att du undertecknar ett skuldebrev. Det är exakt samma procedur som gäller oavsett det handlar om ett bolån på miljoner eller ett snabblån på bara några tusenlappar. Idén är att avtalet mellan dig och långivaren sluts i samma stund som du undertecknar. När du har placerat din kråka på det fysiska låneavtalet eller signerat digitalt med BankID är både du och långivaren bundna av de villkor som finns uppställda i avtalet.

Skuldebrevet är i grunden ett bevis för att ett lån existerar. För ett privatlån eller snabblån anges i avtalsförhållandet båda parter , lånebeloppet, hur det ska betalas tillbaka, vad räntan är samt diverse villkor.

Låneavtal

Kan överföras och pantsättas

Skuldebrev för konsumtionslån såsom ett privatlån är alltid löpande skuldebrev. Vad som menas med det, är att de fritt kan säljas och pantsättas. Med en finare benämning är de fritt överlåtbara. Idén är att en långivare till exempel ska kunna sälja skuldebreven vidare till ett inkassoföretag eller använda dem som säkerhet för egna lån.

En långivare kan överlåta ett löpande skuldebrev utan att informera låntagarna (om det är ett innehavarskuldebrev – se nedan). Du som låntagare har alltså ingen möjlighet att motsätta dig försäljningen. Du har säkert någon gång upptäckt att du när du ska betala en vanlig räkning ser att mottagaren är en helt annan än den du egentligen har ditt avtalsförhållande med. I sådana fall har skuldebreven eller fordringarna sålts vidare.

Om det nu görs en distinktion i och med att vissa skuldebrev är löpande, finns det också andra typer? Ja, de två grundtyperna är löpande respektive enkla skuldebrev. Sistnämnda är sådana som är utställda till en viss borgenär (den som har rätt att få betalt). Det går inte att exempelvis sälja ett sådant skuldebrev utan att gäldenären (den som ska betala) vet om det.

Dessutom ska sägas att de allra flesta skuldebrev är av typen innehavarskuldebrev. För dessa krävs ingen bevisning från en ny ägares sida. Den nya ägaren kan helt enkelt börja kräva in pengar omedelbart efter att skuldebrevet har kommit den tillhanda.

Ska förstöras när lånet är återbetalt i sin helhet

När ett lån är återbetalat i sin helhet finns någon skuld inte längre kvar. Det betyder att skuldebrevet egentligen inte har någon funktion. För löpande skuldebrev gäller dock att den som har det i sin ägo kan fortsätta göra krav på betalning i det fall det inte finns noterat att lånet är avslutat.

När du har slutbetalat på ett lån är det därför viktigt att du ser till att få tillbaka skuldebrevet. När du har fått det ska du helt enkelt riva det.

Skuldebrev finns i många varianter

Här har vi främst talat om skuldebrev för rena lån mellan en långivare och en låntagare. Skuldebrev finns dock i många olika varianter. Faktum är att de sedlar du har i din plånbok också är skuldebrev. Om du äger en sedel har du (förutom att använda den som kontanter) rätt att använda den för att helt enkelt kvitta skatteskulder och göra andra betalningar till staten. Förr i tiden fanns faktiskt också möjligheten att lösa in sedlar mot guld.

Vad ska stå på skuldebrevet?

Det finns inga direkta formkrav kring skuldebrev. Namn, datum, belopp och grundläggande villkor (ränta, konsekvenser vid försening, med mera) är egentligen det enda som behöver finnas med. Själva dokumentet behöver inte heller vara uppställt på något visst sätt. Långivare ser emellertid till att använda standarder för att förenkla hanteringen.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden