Konsumentkreditlagen – allt du behöver veta om att handla på kredit

22 juni, 2022

Alla som tar lån eller krediter – och alla som ger lån eller krediter – har rättigheter respektive skyldigheter som är stadgade i konsumentkreditlagen. Det finns vissa saker som kanske inte alltid är helt uppenbara för en potentiell låntagare som är viktiga att ha koll på. I den här artikeln ska vi gå igenom 7 sådana saker.

konsumentkreditlagen

1. Du har alltid 14 dagars ångerrätt

En viktig aspekt av konsumentkreditlagen är ångerrätten. Efter ingånget avtal har du alltid 14 dagars ångerrätt, vilket innebär att du får säga upp avtalet inom 14 dagar från det att du mottagit avtalsdokumentationen.

En del långivare marknadsför sig som räntefria i 14 dagar. Det som gäller för alla lån du tar är alltså att du kan säga upp dem inom 14 dagar, vare sig de marknadsför det eller inte. Däremot behöver de inte vara räntefria under ångerfristen. Konsumentkreditlagen stipulerar att konsumenten har 30 dagar på sig från det att uppsägningen skedde att återbetala lånet och att konsumenten ska betala ränta för de dagar som konsumenten haft pengarna.

Om du betalar tillbaka pengarna inom 14 dagar finns det dock långivare som inte tar någon ränta för den perioden.

2. Kreditprövningar måste göras

En kreditprövning måste alltid göras av en potentiell konsument för att man ska kunna ingå ett avtal om att låna ut pengar. Det är kreditgivaren (banken, kortutgivaren, låneförmedlaren, långivaren, företaget) som måste se till att en kreditprövning görs och därefter bedöma om kunden har en tillräckligt god återbetalningsförmåga för att beviljas krediten.

konsumentkreditlagen

3. SEKKI

Kreditgivaren måste alltid presentera förköpsinformation för dig som konsument innan något avtal skrivs. När det gäller krediter är den information som måste presenteras standardiserad, vilket innebär att det finns en särskild blankett som kreditgivare måste visa upp för konsumenter enligt konsumentkreditlagen.

Den här blanketten kallas för SEKKI, som står för standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Alla kreditgivare måste alltså presentera sina priser och villkor på samma sätt.

4. Högkostnadskrediter

Konsumentkreditlagen fastställer också hur dyr en kredit får vara. Det finns såväl ränte- som kostnadstak. Den effektiva räntan får inte överstiga 40 % av krediten. Krediter med så pass höga räntor kallas för högkostnadskrediter. Ordet infördes när konsumentkreditlagen uppdaterades 2018.

Totalt sett får kostnaden får lånet heller inte överstiga själva lånebeloppet – det vill säga att ett lån kan max bli dubbelt så dyrt som själva lånesumman.

5. Marknadsföring

När ett företag marknadsför en kredit måste det göras på ett måttfullt sätt enligt konsumentkreditlagen. Den effektiva räntan, det vill säga den faktiska kostnaden, måste också alltid anges. Om det är en högkostnadskredit måste det också framgå.

konsumentkreditlagen

6. Invändningsrätt

Invändningsrätt är aktuellt när du har gjort ett köp av ett företag, men har betalat på kredit via en annan kreditgivare. Om du till exempel har returnerat en vara som du köpt med ett kreditkort, men företaget inte har återbetalat dig, kan du även kräva av kreditgivaren att få köpet återbetalt.

7. God kreditgivningssed

Enligt konsumentkreditlagen måste kreditgivaren följa god kreditgivningssed, vilket innebär att man måste ta hänsyn till konsumentens intresse. Det betyder att man till exempel inte får låna ut till någon som uppenbarligen inte har råd samt att man måste vara tydlig med att förklara och påvisa kostnader som följer av avtalet.

FAQ

Vad är konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen är en svensk lag som röstats igenom i riksdagen. Den fastställer hur kreditgivning får och inte får gå till, samt vilka skyldigheter och rättigheter som såväl långivare som låntagare har.

När gäller konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen gäller alla krediter och lån som företag eller kreditgivare beviljar en konsument, vilket täcker såväl konsumtionslån som när du köper en vara på avbetalning. Den gäller inte lån mellan företag.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden