Konsumtionslån – 8 saker att ha koll på

03 juni, 2022

Överväger du att ansöka om ett konsumtionslån eller är du helt enkelt bara nyfiken på vad det är för något? Då är det här artikeln för dig. Vi ska gå igenom 8 saker du bör veta om den här lånetypen.

1. Konsumtionslån är ett samlingsnamn

Kanske ställer du dig frågan: vad är konsumtionslån egentligen? Kort sagt är konsumtionslån en benämning på alla lån som tas utan en riktigt god säkerhet. Det vanligaste lånet med en riktigt god säkerhet är bolån. För att förenkla det hela kan man säga att alla andra lån som finns på marknaden är konsumtionslån.

Inom kategorin konsumtionslån finns det många underkategorier. Många långivare delar in sina låneprodukter i sms-lån, privatlån, renoveringslån och billån, för att ge några exempel. Även billån räknas som konsumtionslån eftersom en bil inte utgör en särskilt god säkerhet för lånet, eftersom den (generellt sett) tappar i värde varje gång den används.

konsumtionslån

2. Lån utan säkerhet

Ofta när man talar om konsumtionslån syftar man på lån utan säkerhet. Lån som tas utan säkerhet utgör en högre risk för såväl långivare som låntagare, vilket innebär att långivaren ofta sätter höga räntor på lånet samt ofta har särskilda krav som låntagaren måste uppfylla.

Kraven handlar ofta om att låntagaren måste ha en viss inkomst och en god kreditvärdighet. Det finns dock långivare som ger krediter till låntagare utan god kreditvärdighet och som till och med accepterar betalningsanmärkningar, men då kan det istället krävas att låntagaren ska ha en medlåntagare som tar över betalningsansvaret om låntagaren inte klarar av lånekostnaderna. Det går alltså att få lån trots låg kreditvärdighet.

3. Lånebelopp från 1000 till 600 000 kr

Ett sätt att kategorisera konsumtionslånen har varit att dela upp dem efter vilka lånebelopp de omfattar. Mindre krediter på mellan 1000–50 000 (eller i vissa fall även upp till 100 000) kr brukar kallas för snabblån eller sms-lån.

De kan även förekomma i form av kontokrediter, vilket innebär att låntagaren erhåller en viss kreditgräns upp till vilken hen kan ta ut pengar utifrån sitt behov och enbart betalar ränta eller avgifter på den summa som utnyttjas.

Större krediter som omfattar 50 000–600 000 kr kallas i stället för privatlån eller blancolån. Privatlån har i regel längre löptider än sms-lån eftersom de ofta utgörs av högre belopp.

konsumtionslån

4. Den effektiva räntan utgör lånets egentliga kostnad

Ränta

När det gäller kostnader för konsumtionslån finns det flera saker som du som låntagare behöver titta på. Det mest uppenbara är kanske räntan. Vissa långivare har en rörlig ränta som kan ändras under löptidens gång, medan andra har en fast årlig ränta.

Avgifter

Utöver ränta tillkommer ofta olika typer av avgifter. Ibland tillkommer en uppläggningsavgift, alltså en engångsavgift som läggs till när lånet tas. Ibland tillkommer administrations- eller aviavgifter, vilka brukar återkomma månatligen (alltså per inbetalning). Om du dessutom behöver göra någon ändring i din återbetalningsplan (begära en betalningsfri månad, ändra belopp, ansöka om mer lån, etc.) kan det tillkomma avgifter för det.

Effektiv ränta – lånekostnad

Alla dessa avgifter utgör också en del av själva kostnaden för lånet. Avgifterna tillsammans med den vanliga räntan (som brukar kallas för nominell) utgör den fullständiga lånekostnaden, vilket brukar kallas för lånets effektiva ränta – det vill säga den faktiska kostnaden för lånet. Det är alltså den du ska hålla utkik efter när du vill veta vad ett låneerbjudande faktiskt kommer att kosta.

SEKKI

Alla långivare bör dessutom ha tydliga prislistor och villkor. Dessa kallas vanligen för SEKKI (Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation) – de dokumenten ska du hålla utkik efter och läsa noggrant innan du bestämmer dig för att ta ett lån. Räntan på konsumtionslån kan variera, men den effektiva räntan får inte överstiga 40 % och får heller inte överstiga det lånade beloppet, enligt svensk lag.

5. De billigaste konsumtionslånen hittar du genom att jämföra långivare

Det låter kanske som ett uppenbart tillvägagångssätt, men för att kunna hitta de bästa villkoren för ett konsumtionslån behöver du jämföra flera olika långivare för att kunna ställa deras priser och erbjudanden emot varandra. Ett sätt att göra det på är att använda sig av en låneförmedlare.

En låneförmedlare som tillexempel hittasmslån.se tar fram flera olika erbjudanden till dig från olika långivare utifrån en och samma kreditupplysning. Om du vänder dig direkt till olika långivare måste de göra en kreditupplysning vardera. Att ha flera kreditupplysningar tagna i ditt namn kan potentiellt försämra din kreditvärdighet.

6. Konsumentskydd – statens, kommunens och branschens ansvar

Konsumtionslån riktar sig främst till privatpersoner. I Sverige har Finansinspektionen till uppdrag att övervaka och skydda konsumenter på finansmarknaden. En del i övervakningen tillgodoses genom en årlig kartläggning av de svenska hushållens konsumtionslån som publiceras på deras hemsida.

När det gäller konsumentskydd delar Finansinspektionen ansvaret med andra myndigheter och organisationer, som till exempel Konsumentverket, Kronofogden, Allmänna reklamationsnämnden och även alla kommuner. Om du som konsument har funderingar eller behöver vägledning finns det alltså flera ställen du kan vända dig till. Sedan har förstås de aktiva företagen inom branschen också ett ansvar att skydda konsumenterna.

konsumtionslån

7. Konsumtionslånen ökade under pandemin – och gjorde politikerna nervösa

Det finns delade åsikter om konsumtionslånens funktion i samhället. Många menar att de fyller en viktig funktion, medan andra menar att de behöver regleras ordentligt för att kunna fylla den funktionen.

Det som är entydigt är att konsumtionslånen har en stor påverkan på svenskars privatekonomi. SvD rapporterar att Finansinspektionens siffror visar att av de svenska hushållens totala lån konsumtionslån består 20 % av konsumtionslån – däremot består över 50 % av hushållens lånebetalningar av just konsumtionslånen.

Mängden konsumtionslån ökade också i hög takt under pandemin, men har börjat plana ut en del, enligt Finansinspektionens kartläggning. I juni 2021 diskuterade Konsumentverket, Finansinspektionen, Kronofogden och några av finansmarknadens aktörer om åtgärder för att stärka konsumentskyddet. Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen kommenterade att rapporterna var oroande i samma artikel som nämnts ovan.

8. Sänk din månadskostnad genom att samla flera lån i ett

Om du har många utspridda krediter i form av konsumtionslån finns det en särskild låneprodukt inriktad på att underlätta hanteringen av dem. De brukar kallas för samlingslån och innebär att alla mindre lån och krediter man har läggs ihop i ett lån. Det finns idag många aktörer på marknaden som erbjuder den här typen av lån.

Jämför samlingslån

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden