Låneskyddsförsäkring – Då bör du ha låneskydd

26 januari, 2020

Ett låneskydd är en försäkring som är kopplad till ditt lån och som kan trygga privatekonomin för dig och din familj. Försäkringen är tänkt att hjälpa till vid oförutsedda händelser som påverkar förmågan att betala tillbaka lånet, exempelvis vid långvarig sjukdom eller ofrivillig arbetslöshet, men när är det egentligen viktigt att ha ett låneskydd?

Låneskydd privatlån

Låneskydd för privatlån

För många hushåll utgör lånekostnader en stor utgift varje månad, i form av ränta och amorteringar. Ofta handlar det om bolån, men det kan även röra sig om privatlån eller mindre konsumtionslån som ska betalas. Även om det är lätt att tänka att ”det händer inte mig” kan plötsliga saker hända som ändrar förutsättningarna för din privatekonomi.

Vi kan inte på förhand veta när och om vi eller en partner ska drabbas av sjukdom, eller bli ofrivilligt arbetslösa. Med sämre ekonomiska förutsättningar kan det bli svårt att betala för lån – måste du då sälja bostaden eller bilen för att ha råd? I en sådan situation kan en låneskyddsförsäkring, eller ett så kallat låneskydd, komma väl till pass.

Huruvida ett låneskydd är något du bör skaffa eller inte beror på situationen du befinner dig i. Om du har en stark ekonomisk situation med stabila inkomster och en buffert som kan täcka ett inkomstbortfall är du kanske inte i behov av ett låneskydd. Om du ska teckna privatlån och din ekonomi är något svagare kan det vara bra att skaffa ett skydd.

Med det sagt är försäkringen inte gratis och det är därför viktigt att väga fördelarna med ett låneskydd mot kostnaden av försäkringen. För den som vill köpa en extra säkerhet kan ett låneskydd vara bra oavsett nuvarande situation.

Det här täcks av låneskyddet

En drastisk förändring av inkomster kan göra det svårt att betala för alla lånekostnader, vilket i sin tur kan leda till dyra påminnelseavgifter, inkassokrav och betalningsanmärkningar. Ett låneskydd skyddar dig mot detta scenario.

De flesta långivare erbjuder någon form av låneskyddsförsäkring, men villkoren kan skilja en hel del. Det är alltså inte säkert att alla typer av inkomstbortfall täcks av försäkringen och det maximala ersättningsbeloppet kan variera.

För att du ska få teckna ett låneskydd krävs oftast att du har en tillsvidareanställning, att du är tillräckligt frisk för att jobba, är inskriven i svensk försäkringskassa och är folkbokförd i Sverige. Ofta gäller försäkringen om du är mellan 18-65 år. Du kan alltså inte teckna den tidigare än att du är myndig och den slutar att gälla vid 65 års ålder.

Några saker som ett låneskydd kan täcka är:

    • Arbetslöshet
    • Dödsfall
    • Arbetsoförmåga

Låneskydd vid arbetslöshet

De låneskydd som ger ersättning vid arbetslöshet har ett maximalt ersättningsbelopp på 15 000 kronor i månaden i högst ett års tid. Ofta blir försäkringen inte gällande förrän efter ett visst antal dagar. Det är för att garantera att personen som tecknar försäkringen inte gör det medvetandes om att hen inom kort kommer bli uppsagd.

Låneskydd vid dödsfall

För låneskydd vid dödsfall gäller ofta samma åldersgräns som ovan. Däremot kan ersättningsbeloppet sjunka i takt med att den som tecknat försäkringen blir äldre. Maxbeloppet varierar även här mellan långivare, men om en låntagare skulle avlida under lånetiden kommer försäkringen gå in och betala hela eller delar av lånet.

Låneskydd vid arbetsoförmåga

Om du blir oförmögen att arbeta på grund av ett olycksfall eller sjukdom kan låneskyddet hjälpa, men du får inte vid teckningstillfället vara medveten om en existerande sjukdom som kan leda till arbetsoförmåga. Det dröjer ofta 1-3 månader innan skyddet träder i kraft och högsta ersättningen är 15 000 kronor i månaden i upp till ett år.

Alternativ till låneskydd

För den som inte vill teckna en låneskyddsförsäkring finns det andra sätt att få motsvarande skydd. Ett låneskydd är en sammansättning av olika försäkringar som liv-, inkomst- och/eller sjukförsäkring som långivaren erbjuder kunder. Dessa kan du även teckna på egen hand om du skulle föredra det, och då själv bestämma vilka du är i behov av.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden