Lendo vill se ett nationellt kreditregister

27 april, 2020

Finansinspektionen lämnade nyligen in en konsumentskyddsrapport för 2020 till regeringen. I rapporten belyser de att det idag inte finns något sätt för kreditgivare att få en helhetsbild av den sökandes befintliga skulder. Risken är därför att de som är överskuldsatta blir beviljade fler lån som förvärrar deras situation.

Myndigheten avslutar rapporten med att uppmana regeringen att tillsätta en utredning för att göra det möjligt att kontrollera låntagares alla skulder. Detta initiativ välkomnas av Lendos VD och kommersiella chef som i en debattartikel publicerad på Realtid.se skriver att de vill se ett ”nationellt kreditprövningsregister i realtid”.

Man som är orolig över sin ekonomiska situation

Överskuldsättningen i Sverige måste tas på allvar

Vi har tidigare skrivit om Finansinspektionens förslag om en utredning för att förbättra kreditprövningarna i Sverige. Rapporten har sedan dess plockats upp av låneförmedlaren Lendo som i artikeln hos Realtid.se presenterar två konkreta förslag för att motverka överskuldsättning, baserat på myndighetens förslag.

I debattartikeln skriver Lendos VD Carl Brynielsson och Lendos kommersiella chef Clauda Gomez att vi måste ta överskuldsättningen på allvar. För att få bukt med problemet krävs enligt Lendo att Sverige, likt Schweiz, inför ett nationellt och lagstadgat kreditregister. Det skulle göra kreditprövningarna säkrare för alla.

Lendos förslag för att motverka överskuldsättning

Enligt Lendo är det idag svårt för seriösa långivare att få en ordentlig bild av låntagarens skulder och ekonomiska situation innan ett lån beviljas. Det ökar riskerna för att skuldsatta konsumenter får ett lån. Ett för tunt beslutsunderlag kan också få motsatt effekt och försämra chanserna för de som är kreditvärdiga.

Alla kreditgivare är enligt lag skyldiga att göra en kreditprövning innan de beviljar nya lån. När systemet för att ta fram uppgifter är ofullständigt gör det att oseriösa kreditgivare tillåts ge lån till personer som inte har de ekonomiska förutsättningarna att betala för lånet. Det bidrar i sin tur till att skuldberget växer, menar Lendo.

Ett annat problem som låneförmedlaren lyfter fram är att det, trots införandet av räntetak och kostnadstak 2018, går att låna till mycket höga räntor med befintliga skulder. För att förbättra kvaliteten och göra det möjligt för alla långivare att göra ordentliga kreditprövningar vill Lendo se att följande två åtgärder införs:

  • Ett nationellt kreditregister i realtid som alla långivare enligt lag är bundna till att använda.
  • En lag som gör det möjligt för låneförmedlare att göra egna fullständiga riskbedömningar.

Nationellt kreditregister i realtid

I debattartikeln lyfter Lendo fram Schweiz som ett exempel på ett land med en centraliserad kreditdatabas. Denna databas, kallad ZEK, fungerar som ett nationellt register över konsumenters alla nuvarande beviljade krediter och tidigare nekade låneansökningar. Det gör att alla kredit- och långivare har tillgång till samma samma information vid bedömning av den sökandes ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka lånet.

Låneförmedlaren vill att ett liknande system införs i Sverige med syftet att ”höja kvaliteten, säkerheten och incitamenten för alla i vår bransch att göra ordentliga kreditprövningar”. Samtliga aktörer på lånemarknaden skulle då enligt lag vara bundna att såväl hämta och bidra till informationen för att få lov att bevilja ett lån.

Det ska alltså inte finnas några undantag eller sätt att kunna genomföra en ofullständig kreditprövning.

Ge låneförmedlare samma möjligheter

Lendo är en låneförmedlingstjänst som hjälper låntagare jämföra lån från ett stort antal långivare med bara en ansökan. På så sätt bidrar de till att konkurrensutsätta lånemarknaden – något en tidigare rapport från Finansinspektionen visat på och som du kan läsa mer om i vår sammanställning över svenska privatlån.

Genom att låneförmedlare får samma verktyg som långivarna att utföra fullständiga riskbedömningar skulle de kunna hjälpa till att ”upprätta en tydlig branschstandard i enlighet med god kreditgivningssed”, skriver Lendo. Dessutom skulle den sökande få mer rättvisande information redan från början vid en låneansökan.

Lendo vill helt enkelt se att branschen som helhet får lagkrav som ger dem möjlighet att utföra rättvisa kreditbedömningar och bidra till en kontrollerad skuldsättning – för att minska överskuldsättningen.

Läs vår recension av Lendo

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden