Många behöver låna för att klara utgifterna

16 juni, 2020

En tredjedel av de svenska hushållen upplever nu en ökad ekonomisk stress och drygt 10 procent måste låna för att klara sin vardagsekonomi. Liknande siffror går att finna i grannländerna Norge och Finland och i Europa är det dubbelt så många som numera måste låna. Det visar en undersökning som Intrum genomfört i maj 2020.

Högar med mynt för olika utgifter

1 av 3 upplever en ökad ekonomisk stress

Företaget Intrum har under maj månad samlat in data från 4 800 europeiska konsumenter, där Sverige är ett av de 24 deltagande länderna. Syftet är att undersöka hur Covid-19 hittills har påverkat hushållens privatekonomi.

Rapporten visar att så mycket som 1 av 3 svenskar har en sämre privatekonomi än innan och därför upplever en ökad ekonomisk stress. ”Det är bekymmersamt. Detta mot bakgrund att vi riskerar en tidsmässigt utdragen kris med långsiktiga ekonomiska konsekvenser”, säger Peter Storåkers, Commercial Director på Intrum i Sverige.

Detta är inte unikt för Sverige, utan även i Norge är det 30 % som upplever ekonomiska svårigheter kopplat till rådande pandemi. I Finland är det hela 42 % som uppger samma sak och i Danmark är det något färre på 23 %. Det är dock tydligt att många hushåll, såväl i Norden som i hela Europa, har fått sämre privatekonomier i krisen.

Hushållen tvingas låna för att klara utgifter

Den försämrade ekonomin har för många lett till svårigheter att klara sina vardagsutgifter. I Europa är det drygt en femtedel som numera måste låna för att gå runt. Motsvarande siffra för svenska hushåll är drygt 10 procent, enligt Intrums undersökning. En möjlig förklaring till det är Sveriges strategi att inte stänga ner hela samhället.

Men trots att Sverige är bättre än Europas genomsnitt, är 1 av 10 svenskar som måste låna en oroväckande siffra. Intrum varnar för att kreditbubblan kan komma att förvärras som en följd av Covid-19. ”Vi förutspår att fler och fler kommer ha växande behov av skuldhantering för att klara vardagsekonomin”, säger Peter Storåkers.

De med ansträngd ekonomi är mest utsatta

Det är många som har förlorat sina jobb eller har fått gå ner i lön på grund av permitteringar de senaste månaderna. De som dock har drabbats hårdast och varit särskilt utsatta är de hushåll som redan hade det kämpigt med ekonomin. Till exempel yngre och småbarnsfamiljer med låga inkomster och litet sparande.

Många minskar sina ekonomiska utgifter

Samtidigt är det många som har förändrat sitt sätt att konsumera som ett resultat av pandemin. Omkring 30 % av konsumenterna i Europa uppger att de har minskat sina ekonomiska utgifter som en direkt följd av Covid-19. Det är dock inte alla som har den möjligheten utan som ändå har behov av att låna för att klara privatekonomin.

Men den som kan bör undvika att låna för att få ekonomin att gå runt. Ofta leder det till en lånespiral där nya lån behövs för att klara betalningarna för de gamla, vilket kan skapa stora ekonomiska problem för individen.

Eftersom krisen inte är över och vi sannolikt kommer se effekterna av den en lång tid framöver kan det vara bra att minska sina utgifter, för den som har den möjligheten. På så sätt kan man utöka sitt sparande och skapa en bättre utgångspunkt ifall man skulle drabbas av plötslig arbetslöshet eller andra ekonomiska svårigheter.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden