Nöjd kund-garanti för privatlån – så här fungerar det

06 mars, 2017

Varningsskyltar

De senaste månaderna är det flera långivare som har introducerat en ny slags nöjd kund-garanti. Den grundläggande idén är att erbjuda låntagarna en längre ångerrätt än den konsumentkreditlagen/distansavtalslagen stipulerar. Kort sagt erbjuder långivarna en möjlighet för låntagarna att ångra låneavtalet inom en längre tidsperiod än 14 dagar. En nöjd kund-garanti innebär dock inte att lagens ångerrätt förlängs. Ångerrätten är alltid 14 dagar och reglerna för den kan ingen långivare rucka på.

En förlängd ångerfrist

Enligt lagen ska en långivare alltid inom 14 dagar kunna ångra ett ingånget låneavtal. Det gäller oavsett lånet tecknas på ett fysiskt bankkontor eller på nätet. Ångerrätten gäller även för kreditköp och avbetalningsavtal som kan tecknas exempelvis hos hemelektronikkedjorna. Grundidén med regeln är att låntagaren ska ha tid att sätta sig in i vad lånet egentligen innebär. Visar det sig att lånet med dess villkor inte överensstämmer med vad låntagaren förväntade sig ska han eller hon enkelt kunna bryta avtalet. Ett annat syfte är att låntagaren, om han eller hon sedan finner ett mer fördelaktigt lån, ska kunna välja det istället.

Med en nöjd kund-garanti för privatlån erbjuder långivaren kort och gott på frivillig basis en extra tidsperiod under vilken låntagaren kan ångra sig. Ett par aktörer har valt att erbjuda garantin under 60 dagar medan ett par andra erbjuder en ångerfrist på 30 dagar.

Svagare konsumentskydd

Nöjd kund-garantier för längre ångerfrist är helt frivilliga åtaganden från långivarnas sida. Det innebär i princip automatiskt att de inte är lika förmånliga som lagreglerna för ångerrätten. Samtidigt visar det sig faktiskt att skillnaderna inte är så stora. Det är framför allt två saker som skiljer den lagstadgade ångerrätten från den frivilliga. För det första kräver långivaren normalt i princip omedelbar återbetalning av lånet. Det är ett villkor som är tuffare än vad lagen ställer upp. För det andra kräver långivaren vanligtvis en förklaring till varför låntagaren vill ångra låneavtalet. I den tvingande lagstiftningen finns inte någon sådan regel.

Vad händer när man utnyttjar garantin?

När du utnyttjar din ångerrätt ska, på juridiskt språk, alla prestationer gå tillbaka. På ren svenska betyder det att du ska betala tillbaka vad du har fått utbetalt i lån medan långivaren ska betala tillbaka eventuella räntor. Idén är att läget ska återställas till status quo.

Exakt vad som gäller för tidsfristen för återbetalning skiljer sig från långivare till långivare. Vissa anger en frist på så kort tid som 3-4 dagar, medan andra är lite mer generösa. Det är ytterst viktigt att lånet betalas tillbaka i tid. Det kan nämligen finnas något finstilt i lånevillkoren som säger att garantin inte kan vara giltig om lånet återbetalas för sent.

Du ska också se till att kontakta kundtjänst eller liknande funktion hos långivaren för att få reda på exakt summa att betala tillbaka. Det kan faktiskt vara så att garantin sätts ur spel om inte precis vartenda öre återfinns på långivarens konto vid avstämningsdatum. Kontrollera särskilt om en eventuellt betalad uppläggningsavgift ska återgå. Du ska nämligen inte räkna med att den ska göra det.

Varför garantier?

Lägre räntor, längre återbetalningstider, betalningsfria månader, snabbare utbetalningar – det finns ett antal sätt att differentiera låneprodukter. En nöjd kund-garanti är helt enkelt ytterligare ett. För långivaren är en garanti av det här slaget ett mycket billigt sätt att kommunicera att man erbjuder lite tryggare lån än vad konkurrenterna gör, så det är i vår mening inte särskilt märkligt att konceptet nu börjar växa fram på bred front.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden