Ränta – Vad är ränta på lån?

Ränta är en generell term för kostnaden att låna pengar. Den betalas ut av den som lånar och mottages av den som lånar ut. När du tecknar ett privatlån betalar du låneränta till långivaren. Om du istället sätter in pengar på ett bankkonto (och därmed lånar ut dem till banken) blir du mottagare och får då oftast sparränta från banken.

Ränta är ett paraplybegrepp där flera ränterelaterade ord ingår, såsom räntesats, nominell och effektiv ränta, samt rörlig och fast ränta. I den här artikeln förklarar vi räntebegrepp som är av relevans för dig som låntagare.

Jämför för lägsta möjliga ränta

En av de viktigaste faktorerna när det kommer till att låna är räntan du får betala. Du vill förstås inte betala mer än nödvändigt för ditt privatlån. Räntan varierar ofta mellan olika långivare, så för att hitta den lägsta räntan är det viktigt att jämföra så många som möjligt.

Genom att använda en kostnadsfri jämförelsetjänst sparar du både tid och pengar när du ska teckna ett lån utan säkerhet. Här på Privatlån.com jämför du enkelt alla låneerbjudanden.

Jämför för att få bäst ränta

Man och kvinna vid ett bord med dokument och dator

Vad är räntesats?

Vi har redan konstaterat att ränta är kostnaden för att låna pengar, men vad är då räntesatsen? Låt oss uttrycka det såhär: Om räntan är priset i kronor, är räntesatsen storleken på räntan uttryckt i procent. Räntesatsen är det procentuella tal du oftast ser i samband med ett låneerbjudande, exempelvis ”rörlig ränta från 2,95 – 24,00 %”.

Olika typer av räntor

I begreppet ränta ingår flera underkategorier av räntor. Här nedan går vi igenom de som är av störst relevans för dig som låntagare. Dessa är inlånings- och utlåningsränta, nominell och effektiv ränta, samt rörlig och fast ränta.


  • Inlåningsränta – Det är den ränta som banken betalar för att låna pengar av dig som privatperson när du sätter in ditt sparkapital på ett bankkonto. Ett mer använt begrepp för inlåningsränta är sparränta.
  • Utlåningsränta – Det är motsatsen till inlåningsränta. Det vill säga, den ränta som banken tar betalt för att låna ut pengar till dig. Det är oftast denna som avses när man talar om ränta i lånesammanhang.

  • Nominell ränta – Det här är ett annat ord för utlåningsränta, det vill säga den faktiska räntan som långivaren tar. Oftast är det den som avses med ”ränta” i ett låneerbjudande, men utan ”nominell”.
  • Effektiv ränta – Den effektiva räntan är mer representativ för den faktiska lånekostnaden. Det beror på att den beskriver kostnaden för både den nominella räntan och eventuella avgifter. Denna måste enligt lag anges i samband med ett låneerbjudande. Trots det kan den vara svår att hitta hos en del långivare.

OBS! När du jämför olika låneerbjudanden är det den effektiva räntan du ska hålla koll på. I vår jämförelsetjänst ser du spannet för den effektiva räntan som olika långivare erbjuder.

Till jämförelse »


  • Rörlig ränta – Oftast är räntan på privatlån rörlig, vilket innebär att den styrs av marknadsräntan. Det innebär att den kan gå upp eller ner under låneperioden, beroende på hur läget på marknaden ser ut.
  • Fast ränta – Detta är motsatsen till rörlig ränta och innebär att räntesatsen förblir densamma under hela perioden som den är bunden. Det är vanligt att banker erbjuder bunden ränta ett visst antal år på bolån.

Vad påverkar storleken på räntan?

Det finns flera saker som påverkar räntan på ett privatlån. En viktig bidragande faktor är långivarens säkerhet. Ju större säkerhet långivaren har, desto lägre pris (ränta) måste låntagaren betala för förmånen att låna pengarna.

Bolån är ett exempel på en mycket säker låneform ur långivarens perspektiv. Det beror på att det är ett lån med en säkerhet där bostaden tas i pant för lånet. Om låntagaren inte betalar ränta och amortering på bolånet enligt avtalet kan banken i värsta fall ta bostaden i besittning och sälja den för att få tillbaka sina utlånade pengar.

Privatlån är ett lån utan fysisk säkerhet, vilket innebär att långivaren inte har den tryggheten. Istället är det dina framtida inkomster som långivaren tar i anspråk som säkerhet, varför det är viktigt att visa på god en ekonomi.

Denna säkerhet bygger på att inget drastiskt förändras i låntagarens liv, som att hen förlorar jobbet. Det är alltså mindre säkert än en fysisk pant, vilket gör att räntan på ett privatlån i regel är högre än på till exempel ett bolån.

Individuell räntesättning

En annan benämning som många långivare använder sig av är ”individuell ränta”. Det innebär helt enkelt att inte alla erbjuds samma räntesats, utan att beloppet bestäms utifrån den sökandes individuella ekonomiska situation.

Den gyllene regeln lyder: Ju mer stabil din ekonomi är, desto lägre ränta kan du få. För att bedöma din ekonomi görs en kreditupplysning innehållande information som befintliga skulder, deklarerad inkomst och ditt boende.

Resultatet från kreditprövningen sätts sedan i relation till marknadsräntan och långivarens egna intresse av att ha en marginal på sin utlåning. Marknadsräntan och långivarens marginaler kan du givetvis inte påverka. Det du däremot kan göra för att förbättra chanserna till en förmånlig ränta är att ansöka om lån via en låneförmedlare.

Vad är en bra ränta på privatlån?

Eftersom räntan i de allra flesta fall sätts utifrån den sökandes individuella förutsättningar är det svårt att säga vad som är en bra ränta på privatlån. Ett privatlån med 4 procent i ränta är förstås bra eftersom det ligger i det nedre räntespannet. Men en ränta på 15 procent kan också vara bra, om det är lågt sett till just ditt utgångsläge.

Låt säga att andra långivare på marknaden erbjuder dig över 20 procent i ränta – då är 15 procent ”en bra ränta” och kanske den lägsta i just ditt individuella fall. För att avgöra vad som är en bra ränta på privatlån måste du helt enkelt jämföra så många alternativ som möjligt. Det gör du enklast genom att söka via en låneförmedlare.

Du får då flera personligt utformade låneerbjudanden och väljer enkelt den långivare som kan erbjuda dig den lägsta – och därmed bästa – räntan. OBS! Glöm inte att titta på den effektiva räntan (avgifter + nominell ränta).

Så får du lägre ränta på privatlån

När du ska teckna ett privatlån vill du givetvis få den lägsta räntan och de bästa villkoren. När en långivare avgör vilken ränta du ska erbjudas väger de in olika faktorer och flera saker kan du påverka själv för att få lägre ränta.

  • Förbättra din kreditvärdighet

Vid lån utan säkerhet är det extra viktigt för långivaren att bedöma kreditrisken. Det görs genom att analysera din livssituation och kredithistorik, som huruvida du har fast anställning, boendesituation, befintliga lån och/eller betalningsanmärkningar. De ser även till din betalningsförmåga, utifrån din inkomst i relation till dina utgifter.

Det finns saker du kan göra för att förbättra din kreditvärdighet, men den kan ta lite tid att påverka. Det kan handla om att vänta ut betalningsanmärkningar, hålla nere antalet kreditupplysningar och säga upp kreditkort.

  • Betala av eller samla existerande lån

Om du har möjlighet att betala av befintliga lån och krediter innan du tar ett nytt privatlån kan det göra stor skillnad. Det gör att din betalningsförmåga ökar. Ju mindre skulder du har, desto lättare är det att få privatlån med låg ränta. Det kan även hjälpa att först, eller i samband med ditt nya lån, samla befintliga lån och krediter.

  • Låna tillsammans med någon

Något annat som kan leda till lägre ränta på ditt privatlån är en medsökande. Ni är då två stycken som står på lånet, vilket gör att betalningsförmågan ökar och risken som långivaren tar minskar – och räntan blir lägre.

Jämför alla banker och långivare

Success message