Ränta

Det finns många saker som påverkar räntan på ett privatlån. En sak är långivarens säkerhet. Ju tryggare säkerhet långivaren har, desto lägre ersättning (ränta) måste låntagaren betala för förmånen att få låna. För privatpersoner är bolånet den typ av lån som är absolut säkrast ur långivarens perspektiv. Om låntagaren inte kan betala räntor och amorteringar kan banken helt enkelt ta bostaden i besittning och sälja den. På den andra änden av skalan finner vi smslån, för vilket långivarens säkerhet är i det närmaste obefintlig.

Säkerheten påverkar räntan

Ett privatlån är ett lån utan formell säkerhet. Den enda säkerhet långivaren har, är att du genom att skriva på låneavtalet och ta emot pengarna förpliktar dig att betala tillbaka lånet med räntor och amorteringar i rätt tid. Det är därför i praktiken dina framtida inkomster som långivaren tar i anspråk som säkerhet. Denna säkerhet är inte så ”säker”, vilket gör att räntan på ett privatlån är högre än på exempelvis ett bolån. Dock behöver den ränta du erbjuds inte vara väldigt mycket högre än bolåneräntorna, förutsatt att du har en god ekonomi i övrigt.

Ränta

Det här tittar långivaren på

Räntan på ett privatlån sätts alltid individuellt utifrån en kreditkontroll. Banker och kreditbolag som erbjuder privatlån är enligt lag skyldiga att göra noggranna kreditkontroller av alla potentiella låntagare. De uppgifter som är viktigast i kreditkontrollen är den löpande inkomsten och de sammanlagda tillgångarna.

I regel är långivarens kontroll inte särskilt komplicerad och många banker och kreditbolag har modeller för att utifrån ekonomiska uppgifter skapa en så kallad kreditscore. En kreditscore kan uttryckas i poäng (till exempel 1-10) eller med en procentsats som indikerar risken för betalningsinställelse. Ju lägre procentsats desto mindre risk att låntagaren inte kan uppfylla sina förpliktelser.

Resultatet av långivarens analys sätts sedan i relation till den rådande marknadsräntan och långivarens intresse av att ha en marginal på sin utlåning. Marknadsräntan och långivarens marginaler kan du inte påverka, men du kan givetvis jämföra lån hos några långivare för att se vilken som kan ge dig den bästa räntan.

Sammanfattning

Ränta på privatlån sätts individuellt och ju bättre ekonomi du har desto lägre ränta får du.
Långivaren utgår från en kreditscore vid bedömningen av vilken ränta du ska erbjudas.
Räntan på privatlån är högre än för bolån men lägre i jämförelse med smslån.