Ränta på ränta-effekten förklarad

23 november, 2017

Trappa

Ränta på ränta är en ekonomisk idé som gör att ett sparande accelererar i avkastning över tid medan obetalda lån blir allt mer betungande ju längre tiden går. Idén bygger på att räntan räknas på hela sparandet/skulden och ju mer sparandet eller skulden byggs på, desto större blir förändringen. Om du känner till kraften i denna idé kan du dels öka möjligheterna att få mer avkastning på ditt sparande, dels vidta åtgärder för att se till att eventuella skulder inte drar iväg.

Ränta på ränta för sparande

Begreppet beskriver egentligen ganska bra vad det handlar om. Räntan för ditt sparande räknas helt enkelt på både de pengar du sätter in och den ränta du redan har tjänat in. Förutsättningen är dock givetvis att både insättningar och ränteinbetalningar får ligga kvar på kontot. Om du gör uttag elimineras effekten av idén.

Vi tar ett exempel för att visa på effekten av ränta på ränta för sparande.

Du gör en första insättning på 20 000 kr på ett sparkonto som ger 2% i ränta årligen. Efter det första året kommer du att ha tjänat 400 kr i ränta och ha ett saldo på 20 400. År två på ditt sparande räknas räntan på både dina initiala 20 000 kr och räntan på 400 kr, vilket ger en ränteintäkt på 408 kr. Ränta på ränta-effekten år två är således 8 kr.

8 kr är ingen enorm summa, men det är bara början på en exponentiell utveckling. Efter tio år ger ränta på ränta-effekten 380 kr extra per år. Efter 20 år blir den 1719 kr och efter 30 år hela 4227 kr.

Så här accelererar du effekten

Som du ser av ovan exempel gör ränta på ränta-effekten automatiskt att du successivt får mer pengar i avkastning utan att behöva göra någonting. Om du ser till att kika på två parametrar och skruva lite på dem kan du emellertid accelerera effekten. Det handlar om att månadsspara och maximera räntan.

Om du månadssparar får du mer pengar som kan generera ränta och över tid ger även små extrainsättningar stor effekt. Om du till exempel börjar med ett saldo på 20 000 kr och sätter in 500 kr per månad har du efter fem år nästan 54 000 kr på kontot. Efter tio år har saldot vuxit till över 91 000 kr och efter 15 år är behållningen nästan 133 000 kr.

Om du ser till att få en bättre ränta än 2% kan din avkastningskurva bli ännu mer dramatisk. Placerar du till exempel dina pengar i globala aktiefonder kan du räkna med en avkastning på upp emot 8% över tid. Om du sätter in 20 000 kr initialt och månadssparar för 500 kr har du efter 5 år över 67 000 kr på kontot. Efter tio år är saldot strax över 137 000 kr och efter 15 år har du nästan exakt 240 000 kr. Fortsätter du sparandet i 30 år kan du mycket väl vara miljonär på din initiala insättning och dina blygsamma månadsinsättningar.

OBS! När du sparar i värdepapper kan dina investeringar både öka och minska i värde. I beräkningarna ovan är dessutom eventuella skatteeffekter inte medräknade.

Ränta på ränta för skulder

Ränta på ränta-effekten gäller för alla räntor, därmed även kostnadsräntor. En lån som inte betalas ger därmed successivt ökade kostnader över tid. Det handlar om alla sorts lån, krediter och avbetalningsköp. Särskilt problematisk kan effekten bli för små krediter och kreditkortsskulder som ofta löper med höga räntor. Om du dessutom debiteras aviavgifter kan den totala skulden växa i rask takt.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden