Reklam om lån i blåsvädret

20 juni, 2019

De senaste åren har antalet företag som erbjuder olika typer av lån ökat lavinartat. Även om många är granskade av finansinspektionen och har alla de nödvändiga intygen som behövs innebär det att mängden information som kunderna tar del av är mycket stor och många gånger är det mycket svårt att kunna veta vad som är sant och vad som inte riktigt är hela sanningen.

Eftersom konkurrens är hård innebär det många gånger att företagen måste göra sig synliga till kunderna. Precis som i alla andra sektorer erbjuds det reklam för att informera kunden om de produkter som finns. Det är här som konsumentverket har satt ner foten då det har dykt upp många anmälningar om felaktiga och vilseledande reklamer när det gäller ekonomiska produkter.

Lurig bankman

Kunden är ingen expert

Många gånger är det svårt för kunden att veta precis vad det är som långivare erbjuder i reklamerna som dyker upp. Detta gäller många olika aspekter som dessutom presenterar liknande problem vid sparande. Det absolut största problemet som resulterar i anmälningar till konsumentverket är att personen anser att deras reklam är vilseledande.

Att en reklam är vilseledande kan uppstå på många olika sätt. Då det ofta finns många tekniska termer som används är det svårt att veta precis vad reklamen avser. En av de svåraste är räntan i sig. En ränta kan appliceras på många olika sätt, exempelvis per månad eller per år.

Detta ger uppenbarligen grundläggande skillnader på de belopp som erbjuds till kunden men är svårt att veta utan att vara mycket insatt i ämnet. Detta gör att många känner sig lurade och vill att reklamombudsmannen ska ge ett utlåtande.

Vem är reklamombudsmannen?

När en person anser att en reklam inte följer de lagstiftningar som finns eller är på något sätt kränkande eller felaktig kan de göra en anmälan till reklamombudsmannen. Denna tar då upp ärendet till granskning och använder sig ofta av ett antal ombudsmän för att granska reklamen och ge ett utlåtande. När det gäller reklam från långivare är det oftast artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation som gäller och den säger som följer:

”Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.”

Det innebär att man som företag inte får vilseleda kunden med som i fallet med långivare räntan eller de kostnader som ett lån egentligen innebär för kunden. Företagen som erbjuder lån har många gånger blivit dömda av reklamombudsmannen men även blivit friade. Bedömningarna sker per anmälningsbasis. Generellt har dock långivare fått bakläxa för den reklamen som de många gånger riktar mot kunden. Många gånger är den medvetet svår att förstå eller direkt förvirrande. Som kund är det därför extra viktigt att alltid läsa igenom villkoren och vid tvekan be om råd.

 

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden