Risker med att låna till investering

17 april, 2020

Samtidigt som det är en osäker och turbulent tid på börsen innebär börsras också möjligheter, vilket kan fresta många att låna pengar för att köpa aktier eller fonder. Det är inte säkert att tillräckliga medel finns när ett köpläge väl infinner sig, men för den som går i tankarna att låna ska man vara väl medveten om den risk som lån till investeringar medför.

Kvinna vid dator funderar över att låna till investering

Investera med privatlån

Är det ens möjligt att låna pengar för att investera i aktier eller fonder, kanske du tänker? Ja, eftersom ett privatlån tas utan säkerhet kan det användas till vad helst låntagaren önskar. Så länge betalningsförmåga finns – det vill säga att den som lånar också har råd att bära kostnaderna för privatlånet i form av amortering, ränta och eventuella avgifter.

För att det ska löna sig att låna till en investering måste direktavkastningen vara högre än den ränta du betalar på lånet. Exempelvis om du skulle få ett privatlån till en ränta på 5,00% och avkastningen skulle vara 8,00%. Då skulle vinsten vara 3,00% av det investerade beloppet och de årliga utdelningarna skulle betala för räntan och mer därtill.

Exempel på värdeökning

Ponera att du lånar 100 000 kronor till en effektiv ränta på 5,00% som ska betalas under 10 års tid. Det ger dig en månadskostnad på 1 056 kronor och den totala kostnaden i ränta och avgifter skulle bli 26 693 kronor (126 693 kr). Det innebär att du årligen skulle betala 2 670 kronor i räntekostnader och 10 000 kronor som amortering på lånet.

Om investeringen skulle ge i snitt 8,00% i avkastning per år och du skulle återinvestera två tredjedelar av vinsten årligen skulle beloppet efter 10 år vara 168 558 kronor. En tredjedel av avkastningen tar du ut för att täcka räntan.

Det resulterar i en vinst på drygt 70 000 kronor.

Risker med strategin

Utfallet ovan är förstås drömscenariot när det gäller att låna till investering. Det finns alltid risker med att investera på börsen. Historisk avkastning är ingen garanti för att börsen kommer stiga även i framtiden. Eftersom ett lån dessutom ofta tas med rörlig ränta finns en risk att räntan stiger och blir högre än den årliga utdelning du får från investeringen.

För att inte tala om risken att börsen dyker igen och att hela det investerade kapitalet går förlorat, samtidigt som du står med ett lån som ska betalas tillbaka. För att det ens ska vara aktuellt med ett lån till investering krävs därför att du har råd att betala av lånet inkl. ränta och avgifter, oavsett utfallet på börsen, och att du är beredd att ta förlusten.

Att låna pengar till investering är alltså förenat med stor risk, samtidigt som det kan leda till vinst som inte hade varit möjlig utan det extra kapitalet. Men det gäller att vara insatt och ha stor kunskap om värdepappersmarknaden för att minska riskerna med investeringen – även om det aldrig går att vara helt säker på att en aktie kommer öka i värde.

För att ta exemplet ovan skulle alltså värsta möjliga utfall kunna bli att du förlorar de 100 000 kronor du investerat, samtidigt som du över en tioårsperiod är låst att betala långivaren 1 056 kronor fördelat på 120 månadsbetalningar.

När det kommer till att låna pengar till investeringar gäller det alltså att vara väl insatt för att minimera risken att allt investerat kapital går förlorat, och samtidigt vara medveten om den risk som tas och ha råd att betala tillbaka lånet.

Relaterad läsning: Så mycket får du låna med ett privatlån

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden