Rut-tjänsterna blir fler i augusti

20 juli, 2016

finansiera rut-tjänster med privatlån

Många tar privatlån för att kunna betala för tjänster som har karaktär av renovering, ombyggnad och/eller tillbyggnad (ROT). Det är inte lika många som lånar för att betala för hushållsnära tjänster (RUT), detta av den enkla anledningen att rut-tjänster inte betingar kostnader som kan behöva täckas av ett lån. Inom kort, från och med den 1 augusti närmare bestämt, kommer emellertid ett ytterligare antal tjänster att inkluderas i rut-programmet och det kan innebära att behovet av att låna till kostnaderna kan öka.

Nya rut-tjänster i augusti

Riksdagen har ändrat i reglerna för rut-avdraget och den 1 augusti blir det möjligt att göra avdrag för arbetskostnaden inte bara för enklare tjänster i hushållet och enklare trädgårdstjänster, utan även för flytt-tjänster, mer omfattande arbeten i trädgården samt IT-tjänster.

En flytt kan vara kostsam, detsamma gäller större trädgårdsarbeten. Det är därmed förmodligen dessa två kategorier av arbeten som framför allt kan aktualisera ett behov av att låna, exempelvis via ett privatlån.

Rut-avdrag för flytt-tjänster

Flytt-tjänster är en bred kategori som omfattar allt kring flytt av bohag mellan två boenden. Enligt de nya reglerna om rut-avdrag är det emellertid inte precis alla kostnader för vilka man kan beviljas avdrag. I undantagen märks specifikt kostnaderna för själva flyttbilen, dess drivmedel samt hyra för magasinering.

De tjänster för vilka du kan få avdrag är arbetskostnaden för:

 • Flytt av bohag mellan boenden
 • Flytt mellan boenden och magasinering
 • Packning
 • Uppackning
 • Andra arbeten för att iordningställa transporten
 • Arbetstiden för transporten (körningen av flyttbilen mellan boenden/magasinering).

Rut-avdrag för trädgårdstjänster

Trädgårdstjänster har funnits med i katalogen för RUT ända sedan begynnelsen. Tidigare har det handlat om exempelvis gräsklippning och rensning av ogräs, men från och med den 1 augusti inkluderas en rad andra potentiellt lite större arbeten. Enligt den nya regleringen kan följande arbeten ge möjlighet till rut-avdrag:

 • Fällning, beskärning och bortforsling av buskar och träd
 • Röjning av sly
 • Vedkapning
 • Stubbfräsning
 • Markåterställning
 • Kompostering med mera.

Varje åtgärd sedd för sig kanske inte aktualiserar en faktura av en storlek som kan kräva ett privatlån, men större arbeten med exempelvis omfattande fällning, stubbfräsning, borttagande av träd och bortforsling kan ge upphov till mer betydande kostnader.

Avdragets storlek

Den som köper en tjänst som faller under regleringen kring RUT har möjlighet att göra avdrag på skatten med 50% av arbetskostnaden. Material, med mera ingår alltså inte, utan det är endast den faktiska arbetskostnaden i timmar alternativt fast pris som räknas.

Den som är under 65 år får göra avdrag med 50% upp till maximalt 25 000 kr per år medan den som är 65 år eller äldre får göra avdrag med upp till 50 000 kr. Möjligheten till avdrag är knutet till varje enskild myndig person, så ett hushåll med två vuxna kan alltså göra större avdrag totalt sett.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden