Så här mycket betalar du i skatt

01 november, 2017

Räkna ut den rätta skatten

När du får ditt lönebesked i brevlådan eller digitalt funderar du förmodligen inte kring saker som arbetsgivaravgifter och landstingsskatt. När du sedan använder inkomsten för att betala räkningar och köpa livsmedel med mera funderar du antagligen inte kring moms och punktskatter. Skatteuttaget i vardagen sker nästan alltid mer eller mindre automatiskt. Det är egentligen bara vid deklarationen som du får en bild av vad som ”försvinner” i skatter redan innan du får din lönebetalning, och vad du betalar i exempelvis moms är det svårt att få något grepp om.

Vet du vilka skatter du betalar varje månad varje år? Har du någon aning om hur mycket pengar det handlar om? I den här artikeln får du en liten kort guide till skatter i Sverige.

Arbetsgivaravgifter och inkomstskatter

När du får lönebeskedet är det nettolönen som specificeras på den sista raden. Det är detta belopp som du får utbetalt till ditt lönekonto. Nettolönen är emellertid långt lägre än vad bruttolönen är, och ännu lägre än vad det faktiskt kostar arbetsgivaren att betala dig din lön.

Arbetsgivaren är skyldig att betala så kallad arbetsgivaravgift. För dem som inte har uppnått pensionsåldern uppgår avgiften till 31,42% för alla löner och jämförbara förmåner. Denna avgift, som inkluderar en rad olika delar, såsom exempelvis ålderspensionsavgift och sjukförsäkringsavgift, betalas in av arbetsgivaren direkt till Skatteverket.

Från bruttolönen ska arbetsgivaren dra inkomstskatt och betala in även denna till Skatteverket. Inkomstskattens storlek beror på var i landet man bor, om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte samt hur stor bruttolönen är. Inkomstskatten består av kommunalskatt, landstingsskatt, eventuell kyrkoavgift, eventuell statlig inkomstskatt och begravningsavgift.

Exempel på löneskatter

Vi kan ta två exempel för att visa på hur löneskatterna ser ut och hur de debiteras.

Lena som bor i Linköping (skattesats 30,90%) har en bruttolön på 30 000 kr. Lena är medlem i Svenska kyrkan. För bruttolönen ska arbetsgivaren betala 9426 kr i arbetsgivaravgift och dra av 9352 kr i inkomstskatter. Lena får 22 788 kr i lönekuvertet, men den totala kostnaden är 39 426 kr (16 638 kr i skatter).

Lars som bor i Stockholm (skattesats 29,98%) har en bruttolön på 50 000 kr. Han är inte medlem i Svenska kyrkan. För bruttolönen på 50 000 kr ska Lars arbetsgivare betala 15 710 kr i arbetsgivaravgift och sedan dra av 14 697 kr i kommunalskatt och 2465 kr i statlig inkomstskatt. Löneutbetalningen kommer att uppgå till 34 920 kr men den totala lönekostnaden är 65 710 kr (30 790 kr i skatter).

Moms och andra konsumtionsskatter

Moms, som är en förkortning för mervärdesskatt, är en skatt som läggs på varje produkt som säljs. För majoriteten av varor och tjänster är momsen 25% och denna skatt ska betalas in till Skatteverket av det säljande företaget. Det finns två huvudsakliga så kallade reducerade momssatser, nämligen moms på livsmedel (12%), och moms på transporter och böcker/tidningar (6%).

Momsen innebär en mycket stor kostnad för svenska hushåll. I korthet betalar du extra för varje enskild produkt eller tjänst du köper eller konsumerar och i normalfallet är uttaget alltså 25% extra.

Exempel: Ett hushåll har totala rörliga utgifter på 15 000 kr under en genomsnittlig månad. Här räknar vi bort alla fasta räkningar såsom elräkningar, mobilräkningar och så vidare samt kostnader för drivmedel till bilen (för exempelvis el och bensin finns ytterligare skatter att ta med i beräkningen). 8000 kr av kostnaderna utgörs av mat, 2000 kr av transporter med kollektivtrafik och 5000 kr av övriga varor och tjänster med en momssats på 25%.

För maten betalar hushållet 858 kr i skatter. För transporterna är skatten 113 kr och för posten ”övrigt” är 1000 kr skatt. Av de totala utgifterna på 15 000 kr är alltså nästan 2000 kr extra skatt.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden