Så påverkas din privatekonomi av kriget i Ukraina

25 mars, 2022

Att Ryssland gått in i Ukraina har fått stora effekter på omvärlden, bland annat på världens ekonomi. Men hur kan det egentligen påverka dig och din privatekonomi?

din privatekonomi

Ändrad ränta påverkar bolån

Många svenskar har ett bolån, som kan påverkas om räntan ändras. Den pågående krisen verkar höja inflationen och sänka tillväxten, men hur räntan kommer påverkas är fortfarande osäkert. I de flesta prognoser talas det om en höjd ränta, som då leder till ökade kostnader för den som har lån.

När du betalar tillbaka på ditt lån gör du amorteringar varje månad, det vill säga avbetalningar på själva lånet. Hur mycket du måste betala på lånet kommer inte förändras, men förutom amorteringarna betalar du också avgifter och räntor. Det är där det finns risk att du får en ökad kostnad.

Varför påverkas drivmedelspriser?

Att våra drivmedelspriser 2022 är på rekordnivåer har du säkert märkt, det är något som påverkar mångas privatekonomi. Anledningen till att priserna på bensin gått upp så kraftigt är att Ryssland är en av världens största exportörer av olja. De står för ungefär en åttondel av produktionen i världen och det är inte så lätt att ersätta rysk olja. Det tar tid för andra länder att få igång en ökad produktion – om det alls är möjligt.

Har du svårt att få din privatekonomi att gå ihop på grund av de extrema priserna kan du lösa det på kort sikt genom att ta ett lån. Det kan gå att få ett lån även om du är utan inkomst, men tänk på det som en kortsiktig och akut lösning. Förhoppningsvis kan de höga priserna gå ner igen, men det är ingen som vet när det kan ske.

din privatekonomi

Hur ska du tänka kring sparande?

Det finns olika sätt att tänka kring sparande i en situation som den vi befinner oss i nu. Har du svårt att få din privatekonomi att gå ihop kan ett sätt vara att minska på sparandet. För många är det den enda möjliga vägen, eftersom det inte alltid går att avstå från eller minska på inköp av bensin, el, mat och andra grundläggande saker.

Att minska sitt sparande kan absolut vara försvarbart och det kan i många fall vara nödvändigt, men även en motsatt reaktion kan vara rationell och rimlig i situationen. Kriget har lett till en ekonomisk kris som kanske kommer att bli ännu värre. Ett säkert sparande kan vara att skapa en trygghet för framtiden, en buffert som går att använda för att slippa hamna i en personlig kris längre fram. Går både räntorna och priserna upp kan det vara en tuff tid som väntar och att ha lite extra då kan vara välbehövligt. På motsvarande sätt kan det vara ett förnuftigt val att betala av på lån som du redan har om det är möjligt, eftersom det kommer ge dig mer pengar att röra dig med i framtiden, samtidigt som du blir mindre känslig för ränteförändringar.

Ifall det är bäst för dig att öka eller minska sparandet beror helt och hållet på din ekonomiska situation. Har du möjlighet att spara är det att föredra, men du måste ju alltid prioritera att klara kostnader för basala saker den närmaste tiden.

din privatekonomi

Se över din konsumtion

Den pågående konflikten har lett till att bland annat mat och el har blivit dyrare. Inflationen ökar, men lönerna ökar inte i samma takt. I praktiken innebär det att du får råd med mindre. Därför kan du se över din konsumtion. Vad lägger du egentligen pengar på och finns det några förändringar som är möjliga att göra? Ofta går det att spara ganska mycket pengar när du väl blir medveten om vad saker kostar. Du kan skaffa en budgetapp som hjälper dig att få en bild av läget. Exempel på förändringar som går att göra är att ta med matlåda istället för att äta ute, åka kollektivt istället för att ta bilen, dra ner på energikostnader och planera dina matinköp.

FAQ

Vad är privatekonomi?

Din privatekonomi handlar om dina inkomster och utgifter, men även skulder och eventuella tillgångar. Det är de pengar du har att röra dig med och vad du väljer att göra med dem.

Hur hänger privatekonomi och samhällsekonomi ihop?

I stor utsträckning kan du själv styra över din privatekonomi, till exempel genom att välja vad du lägger pengarna på, hur mycket du sparar och så vidare. Samhällsekonomin spelar roll eftersom den sätter ramarna för din privatekonomi. Hur inflationen ser ut och hur mycket du behöver betala i skatt påverkar din privatekonomi i hög utsträckning. Samhällsekonomin kan också påverka till exempel matpriser och hur mycket det kostar att köpa bensin.

Går det att förbättra sin ekonomi?

Kortfattat går det att förbättra privatekonomin genom att antingen få större inkomster eller minska utgifterna. Du kan sätta dig ner och gå igenom vad du egentligen lägger pengar på under en månad och se om det finns något du kan dra ner på. När samhällsekonomin påverkar vissa kostnader, som elpris, drivmedelspriser eller matpriser, kan du titta lite extra på de utgifterna och se om du kan göra förändringar där.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden