Se över din privatekonomi inför årsskiftet

24 december, 2020

Det nya året närmar sig med stormsteg. Ett nytt år kan vara en ekonomisk nystart, men det gäller också att ordna upp 2020 på bästa sätt. Under årets sista dagar kan du faktiskt göra en hel del med din privatekonomi som kan göra stor skillnad – och löna sig i både det korta och långa loppet. Här tittar vi närmare på några sådana saker!

Läs mer: Fler unga än äldre har en hushållsbudget

Man vid dator som ser över sin ekonomi

Fördela om ränteavdrag

För det första finns det pengar att tjäna på ränteavdrag, närmare bestämt den skiljelinje som dras vid 100 000 kronor. Om du betalar under 100 000 kronor i ränta under ett år är avdraget 30 procent på hela räntebeloppet.

Men på den del som eventuellt överstiger 100 000 kronor är däremot ränteavdraget endast 21 procent.

Pengarna som finns att tjäna här är om ni är två som delar på räntebetalningarna, samtidigt som de överstiger 100 000 kronor. Då kan en omfördelning göra att ni får tillbaka 30 procent istället för 21 procent på räntan.

Detta kan göras på två sätt. Det ena är genom att ändra det förifyllda ränteavdragsbeloppet i deklarationen och det andra är att kontakta banken i förväg för att ändra det. Kolla upp om det är något du kan spara pengar på.

Jämkning av skatteinbetalning

Har du flera inkomstkällor eller har dina ekonomiska förutsättningar förändrats under året? Då kan det löna sig att jämka din skatt. Annars riskerar du att betala fel nivå och sedan få justera genom restskatt eller återbäring.

Jämkning kan vara bra oavsett om du tror att du betalat för mycket eller för lite. Men det görs framförallt av de som vill undvika restskatt. Du kan ansöka om jämkning hos Skatteverket från och med den 1 oktober varje år.

Rot- och rutavdrag

Glöm inte att göra dina rot- och rutavdrag innan årets slut. Den maximala sammanlagda summan för avdragen är på 50 000 kronor per person och år. Om ni är två personer som tillsammans utnyttjat avdragen är det bra att fördela dem sinsemellan. Då får ni ut det maximala beloppet för avdragen.

Datumet för arbetet avgör vilket beskattningsår avdraget ska ingå i. Skattereduktionen gäller bara de fakturor som är betalda före årsskiftet. Om du har förskottsbetalat ska arbetet vara slutfört senast 31 januari året efter.

Studiemedel

Det är CSN som bestämmer om du har rätt till studiemedel. De tittar då bland annat på inkomster från arbete och kapital. Om du har för hög inkomst överstiger du det s.k. fribeloppet och kan därmed få lägre studiemedel.

Under 2020 har fribeloppet varit borttaget på grund av coronapandemin, men under 2021 gäller det igen. Därför är det viktigt att ha koll på hur mycket du tjänar vid sidan av studierna för att veta vad du kan få.

Tjänstepension

Vill du byta tjänstepensionsförvaltare? Då måste du göra det innan årsskiftet, annars har du samma förvaltare ett helt år till. Om du saknar tjänstepension från din arbetsgivare har du rätt att dra av individuellt pensions-sparande (IPS). Tänk dock på att du behöver betala in på IPS-kontot innan årets slut för att ta del av avdraget.

Vinstskatt eller uppskov?

Om du gjort en bostadsförsäljning med vinst behöver du betala 22 procent av värdeökningen i skatt. Men du kan välja att skjuta upp skattebetalningen genom ett uppskov. Tidigare har det då lagts på en ränta: den så kallade uppskovsräntan, men från och med 2021 är uppskovet räntefritt. Det går närmast att ses som ett lån utan ränta.

Men glöm inte att det är en skuld till Skatteverket du skjuter fram och som kommer behöva betalas i framtiden.

Läs mer: Slopad uppskovsränta – Så får du pengar tillbaka

Vinster eller förluster på aktier och fonder

Säljer du marknadsnoterade värdepapper, som till exempel aktier och fonder? Tänk på att kapitalvinster och kapitalförluster kvittas. Detta görs årsvis, så det kan finnas skattepengar att spara på att göra det på rätt sida om årsskiftet. Glöm inte att skatten på fonder utanför ISK tas ut den 1 januari – det kan löna sig att sälja innan.

Återstående kvarskatt

Glöm inte att betala din kvarskatt innan årets slut. I regel ska den ha betalas redan i november och räntan höjs när du är försenad (16,25 procent fr.o.m. förfallodagen), så det är bra att ha betalningen gjord tidigast möjligt.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden