Storbank sänker kalkylräntan så fler kan låna

02 augusti, 2020

Den statliga banken SBAB väljer nu att, för andra gången på kort tid, sänka kalkylräntan i den så kallade ”kvar-att-leva-på kalkylen”. Den här gången till 6 procent. Detta som ett sätt att göra det lättare för fler personer att beviljas bolån i det låga ränteläget, som enligt Riksbankens prognos inte kommer höjas på flera år framöver.

Par som söker bolån hos banken

Viktigt verktyg för bankerna

Kalkylräntan är en teoretisk ränta som används av bankerna för att ta reda på om den sökande har råd att betala för sitt bolån även om räntan skulle höjas. Eftersom ett bolån tecknas på så lång tid, ofta över 30 år, kan mycket hända med ränteläget som gör att månadskostnaden höjs. Därför vill banken veta att man kan klara en höjning.

Det handlar alltså om att bedöma den sökandes långsiktiga återbetalningsförmåga och se till så att det finns marginaler i bolånetagarens ekonomi. För att räkna ut detta görs oftast en så kallad KALP-kalkyl (Kvar Att Leva På). Denna kalkyl visar hur mycket pengar hushållet har kvar att leva på efter alla kostnader, inkl. kalkylräntan.

Den genomsnittliga kalkylräntan för bolån är idag 7 procent – jämfört med rådande ränta som ligger runt 1,5 procent. Samtidigt som det här är ett viktigt verktyg för bankerna, menar kritiker att det inte är rimligt att räkna med en så stor räntehöjning och att det bara försvårar för fler människor att ta sig in på bostadsmarknaden.

Utrymme för sänkning i lågräntemiljö

Men nu sänker alltså SBAB sin kalkylränta till 6 procent. Det eftersom nuvarande ränteläge allt mer bedöms vara bestående. Banken anser därför att det finns utrymme för en sänkning och ändå ha en bra säkerhetsmarginal. I slutet av förra året gjordes en första sänkning från 7 till 6,5 procent. Nu sänks den med ytterligare 0,5 procent.

I en kommentar till Realtid säger Klas Danielsson, vd på SBAB att: ”Vi har under lång tid haft en lågräntemiljö och bedömningen är att den kommer att vara bestående. Vår analys visar att det i dagsläget är möjligt med en sänkning av kalkylräntan till 6 procent med bibehållen god säkerhetsmarginal om räntorna skulle stiga”.

I och med sänkningen har SBAB en av marknadens lägsta kalkylräntor och kan därför bevilja fler bolån. Banken räknar med att kunderna kommer kunna låna 5 – 8 procent mer sedan sänkningen i november 2019. Räknat med båda sänkningarna kan kunder numera låna ungefär 10 – 17 procent mer från den tidigare nivån på 7 procent.

Underlättar för unga att komma in på bostadsmarknaden

Vi har tidigare rapporterat om att villapriserna stiger, trots rådande läge i Sverige och världen. Faktum är att priserna på bostäder i Sverige har klättrat nästan konstant uppåt de senaste 20 åren. Högre priser har gjort att bolånetagare har behövt ta allt större bolån, vilket resulterat i att hushållen fått en mycket hög skuldsättning.

För tre år sedan infördes därför de amorteringskrav vi har idag, som ett sätt att motverka överskuldsättningen. Dessa krav och fortsatt stigande bostadspriser har dock gjort det svårare för unga och förstagångsköpare att få en fot in på bostadsmarknaden. Många unga är därför beroende av att en förälder kan agera medlåntagare.

”Genom att sänka kalkylräntan möjliggör vi för fler att kunna köpa ett boende och underlättar för unga att komma in på bostadsmarknaden”, säger Klas Danielsson på SBAB. Prisutvecklingen och amorteringskraven har också gjort att intresset för privatlån till kontantinsatsen ökat, eftersom taket för ett bolån är på 85 procent.


Läs mer: Villapriserna ökar – och så också optimismen

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden