Storbankerna i förarsätet för privatlån

28 mars, 2019

Privatlån är en kredittyp som växer snabbt. Anledningarna är många. Högre krav på kontantinsats för bostadsköp är en av dem. En bland gemene man allmänt god ekonomi som möjliggör lån för konsumtion är en annan. Den totala lånestocken, det vill säga hur mycket som är utlånat i form av privatlån, var 2018 hela 222 miljarder.

De flesta som väljer att ansöka om ett privatlån gör det hos den bank i vilken de har det största engagemanget. I princip betyder det att man vänder sig till den bank i vilken man har lönekontot, eventuellt bolån med mera. Över åtta av tio potentiella låntagare vänder sig direkt till storbanker som Swedbank, Nordea och Handelsbanken, detta enligt en undersökning utförd av Sifo med Forex Bank som uppdragsgivare.

Storbankerna i förarsätet för privatlån

Varför är storbankerna det givna valet?

Marknaden för privatlån har dominerats av storbankerna under många år. Aktörer som Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken har i princip haft monopol på denna produkt. Även om det numera är fritt fram för alla banker och kreditmarknadsbolag att erbjuda blancolån verkar traditionen vara svår att bryta. Det kan också vara så att många helt enkelt inte känner till att det finns alternativ.

En annan anledning till storbankernas dominans är att de är så centrala i vår vardag och att vi kommer i kontakt med bankernas tjänster varje dag. Det är betydligt enklare att direkt i internetbanken leta rätt på information om och ansöka om ett privatlån, än att göra sökningar på nätet för att hitta eventuella alternativ. Storbankerna gör det också mycket lätt för sina kunder att undersöka möjligheten att ansöka om blancolån.

Slutligen finns säkerligen också en slags trygghetsfaktor. Trots ideliga skandaler och kritik mot höga avgifter anser många att storbankerna är säkra och trygga aktörer. När det gäller frågor om pengar är majoriteten av oss mycket försiktiga och då kan storbanken anses vara det givna valet före mindre kända långivare.

De mindre bankerna tar marknadsandelar

Enligt Sifos/Forex undersökning är det ändå småbankerna som står för det mesta av tillväxten. Åren 2016-2017 stod de mindre aktörerna för nästan tre fjärdedelar av tillväxten och det är en siffra som fortsätter att vara aktuell.

Kort sagt skulle man kunna säga att fler och fler får upp ögonen för att det finns alternativ till storbankernas erbjudanden. Det är överlag mycket positivt. Det ger nämligen automatiskt en större konkurrens och därmed möjlighet till bättre produkter och lägre räntor.

Om storbankerna fortfarande har en mycket stark ställning, hur kan småbankerna göra för att fortsätta ta marknadsandelar? Det enkla svaret är att de mindre aktörerna kan fortsätta att vässa sina räntor. Idag är det ofta så att den som vänder sig till en nischbank har möjlighet att få lägre lånekostnader för ett samlingslån, ett renoveringslån eller liknande.

Det finns också andra sätt för småbankerna att avancera. Ett sätt som många har anammat är att verkligen underlätta och förklara ansökningsprocessen för de potentiella låntagarna. En anledning till att majoriteten väljer storbanken handlar som sagt om trygghet. Det gäller alltså för småbankerna att på ett transparent sätt visa låntagarna att de är reella alternativ.

Intressant i sammanhanget är att notera vilken åldersgrupp som är mest benägen att söka sig bort från storbankerna. Det handlar om åldersgruppen 30 – 49 år. Skälen för detta är lite oklara. En anledning kan vara att prismedvetenheten är högre i denna åldersgrupp. En annan kan vara att åldersgruppen generellt är mer lättrörlig när det gäller ekonomiska frågor än vad äldre åldersgrupper är.

Vad lånar vi till?

Forex undersökning presenterar också intressanta fakta om till vad vi egentligen använder privatlån. Siffrorna slår hål på en ganska tydlig missuppfattning vad gäller syfte och ändamål med privatlån. Lån till konsumtion är det ändamål som inte sällan lyfts fram som en av de stora anledningarna till att man ansöker om privatlån. Siffrorna från Sifos undersökning ger dock en helt annan bild.

Enligt undersökningen är det vanligaste ändamålet att bekosta en renovering av bostad. Mer än vart tredje lån tecknas med anledning av behov av att göra om badrum, bygga ut med ett extra rum, byta fönster och så vidare.

Som god tvåa på listan över de främsta anledningarna att låna placerar sig syftet att köpa ett motorfordon. I den här breda kategorin inkluderas både köp av bil, motorcykel, båt och andra motorfordon. Ungefär vart fjärde blancolån används för köp av begagnat motorfordon.

Att samla lån för att sänka lånekostnader är något som verkligen har kommit på tapeten på senare år. Det märks också i Sifos/Forex undersökning. 15 procent av lånen tecknas med syfte att samla ihop dyra lån, krediter och avbetalningsköp i ett enda sammanhållet lån.

Jämför och välj rätt alternativ

Privatlån.com är en webbplats utan några preferenser för vare sig småbanker eller storbanker. Vi erbjuder en oberoende jämförelsetjänst för privatlån med fokus på att erbjuda dig korrekt och aktuell information om de olika långivare och låneförmedlare som finns på marknaden.

Du kan här i våra jämförelser av privatlån se hur respektive privatlån är uppbyggt, vilka villkor och avgifter som gäller, vilka belopp du kan låna och hur räntenivåerna ser ut i allmänhet. Om du behöver låna kanske du hittar ett bättre alternativ till någon av storbankerna genom våra jämförelser.

 

Källa för siffrorna i artikeln: Forex Bank, artikel ”Småbankerna fortsätter utmana storbankerna” (läst: 17 februari 2019).

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden