Svanenmärkta fonder – är de något att ha?

16 oktober, 2017

Löv i vatten

Svanenmärkningen har funnits i närmare 30 år. Sedan starten har märket fungerat som en vägledning för konsumenter som vill köpa varor och tjänster som produceras eller erbjuds på ett mer hållbart sätt. Från början var det rena konsumentprodukter för hemmet som var i fokus, men numera har Svanen en roll att spela även när det gäller fonder. Nu är bara frågan när de första Svanenmärkta privatlånen dyker upp på marknaden.

Stor efterfrågan på hållbara fonder

Efterfrågan på hållbara fonder ökar i snabb takt, och från att ha varit en mycket smal nisch i det breda utbudet av fonder, börjar de fonder som investerar hållbart ta mer och mer plats på listorna.

Samtidigt är det svårt för privatpersoner att veta exakt hur hållbar en viss fond är. Det finns för det första olika faktorer att ta hänsyn till, såsom miljömässig respektive social hållbarhet. För det andra är det i mångt och mycket fondförvaltarna själva som avgör i vilken utsträckning deras fonder ska anses vara hållbara alternativ.

Det är för att vi konsumenter ska få mer transparens som Svanenmärkningen nu har utvidgats till att omfatta även fonder. Genom att Svanenmärkningen är en standard, dessutom en tuff sådan, kan den privatperson som vill investera hållbart vara säker på att de Svanenmärkta fonderna är äkta vara.

Både spets och bredd

De fonder som nu har fått Svanenmärkningen är sinsemellan ganska olika. Det finns ett par som är mycket nischade mot miljöteknik, ett par som investerar i framför allt bolag som har en mycket tydlig hållbarhetsprofil och en handfull som är mycket breda, globala aktiefonder. För sistnämnda är den gemensamma nämnaren att de ingående bolagen inte inkluderar några som kan betraktas som riktigt oetiska. I tillägg finns faktiskt också en ren tillväxtfond.

Listan: Svanenmärkta fonder oktober 2017
Alfred Berg: Hållbar Tillväxt Sverige
CB Fonder: Save Earth Fund
Handelsbanken: Hållbar Energi
SEB: Hållbarhetsfond Sverige
Skandia: Cancerfonden
Skandia: Världsnaturfonden
Swedbank: Robur Ethica Global
Swedbank: Robur Ethica Global MEGA
Swedbank: Robur Ethica Sverige
Swedbank: Robur Ethica Sverige MEGA
Swedbank: Robur Humanfond
Tundra: Sustainable Frontier Fund

Ingen garanti för avkastning

Svanenmärkningen är helt skild från frågor om risk och avkastning. En fond som har denna märkning kan ha både låg risk eller hög risk och det påverkar också givetvis själva avkastningen.

För vissa av de fonder som har en smalare investeringsinriktning, såsom exempelvis Handelsbanken Hållbar Energi, är risken högre än i de fonder som investerar vitt och brett. Det kan ge en högre avkastning på sikt, men risken att man kan förlora pengar blir också större.

Alternativ till de hållbara alternativen

Det finns en viss risk att de alternativ som är Svanenmärkta blir dyrare än motsvarande fonder som inte har denna tydliga märkning. Förvaltarna måste vara mer noggranna i val av bolag och dessutom löpande göra kontroller av om hållbarhetsprofilen kan anses följas till punkt och pricka. Det är åtgärder som kostar pengar.

För den som söker en hållbar fond för vilken det inte finns någon större premie att betala finns flera ganska många alternativ. Det finns till exempel fondbolag som har ett uttalat mål att investera med miljö och socialt ansvar som ledstjärnor, utan att de för den delen ansöker om möjligheten att få en Svanenmärkning. Ett bra exempel är fondbolaget SPP. Detta fondbolags bredare fonder kommer med en relativt låg prislapp och kan på många sätt vara lika hållbara som de Svanenmärkta fonderna av den breda modellen.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden