Undvik att gräla om pengar med din partner

06 november, 2019

Vår vardag genomsyras av pengar – Det är rentav en förutsättning för att vi ska få vardagen att fungera. Pengar behövs för att vi ska ha tak över huvudet, mat på bordet och kläder på kroppen. Oavsett hur mycket eller lite vi har är kontanta medel något som kan skapa en känsla av trygghet för vissa, men också vara grunden till oro för andra.

Pengar väcker ofta starka känslor och inte sällan ger ämnet upphov till gräl. En undersökning av Svea Ekonomi visar att två av fem svenskar har bråkat om pengar och vanligast är att grälen sker mellan två partners. Även om pengar kan vara ett känsligt ämne gäller det att tala om det och strukturera upp ekonomin på ett sätt som fungerar för er.

Pengagräl

Vanligaste orsakerna till pengagräl

Överlag uppger 26 procent av svenskarna att de grälar med sin partner om pengar. Bland de som är mitt i livet (30-49 år) är siffran högst, på 39 procent. Kanske inte så konstigt med hemmaboende barns behov som ska tillgodoses, olika familjekonstellationer och månadslöner som byts ut mot föräldrapenning. I andra änden av spektrumet, de som bråkar minst om pengar, återfinns den äldre åldersgruppen där endast 15 procent bråkar med partnern om ekonomi.

När det kommer till varför svenskar bråkar om pengar är den vanligaste orsaken att den andra partnern spenderat över sina tillgångar. På listan över topp fem vanligaste orsakerna förekommer också bråk över vem som betalar mest eller minst i hushållet och utlånade pengar som inte hittat tillbaka till ägaren. Längst ner på listan över orsaker till pengagräl hittar vi att personen själv spenderat över sina tillgångar, följt av att partnern varit snål i något avseende.

Hitta rätt upplägg för er situation

Vad vi kan konstatera är att bråk om pengar ofta i grund och botten handlar om en otydlig fördelning och struktur på ekonomin. Som ett första steg mot att undvika bråk i framtiden bör ni därför sätta er ner och föra ett lugnt samtal om er ekonomi. Dels om de förväntningar ni har på den andra, dels om hur ni båda upplever situationen i dagsläget.

Det kan också vara en god idé att gemensamt gå igenom era konton och utgifter de senaste månaderna för att få en objektiv bild över hur läget de facto ser ut. Vem spenderar egentligen mest av er? Eller jämnar det ut sig? Kanske visar det sig att en av er spenderar mycket på livsmedel och den andra mycket på bensin?

Om det skulle visa sig att det förekommer en obalans i utgifterna eller i de förväntningar ni har på varandra kanske ni bör se över det upplägg ni har idag. Tyvärr finns det inget magiskt upplägg som fungerar för alla situationer och relationer, men det finns flera sätt att ni kan dela upp ekonomin på. Det gäller bara att hitta ett sätt som passar just er.

Fyra sätt att dela upp er ekonomi:

1. Dela på samtliga utgifter – Med detta upplägg tar ni helt enkelt bådas inkomster rakt av och placerar på ett gemensamt konto som ni använder för att täcka alla utgifter. Tänk dock på att också föra en diskussion om era förväntningar när det gäller personliga inköp. Hur mycket är okej att unna sig och på vad?

2. Dela på en del utgifter – Ett sätt att undvika diskussionen om personliga inköp är att endast dela på vissa utgifter – som hyra, mat och inköp till hushållet. Då lägger ni ett bestämt belopp vardera på ett gemensamt konto som sedan endast används för dessa utgifter. Resten av inkomsten kan ni sedan använda hur ni vill.

3. Helt separat ekonomi – Era inkomster och konton hålls helt skilda från varandras. Ni betalar halva hyran var, men turas sedan om att betala för mat och dylikt. Här är det viktigt att det inte alltid är samma person som tar upp betalkortet, annars blir det lätt ojämnt. Ni kan också välja att föra över halva beloppet till den andra varje gång ett köp görs för att hålla det jämnt. Detta upplägg blir ofta mycket tidskrävande i längden.

4. Dela i proportion till inkomst – Detta är en version av att dela på vissa utgifter, men istället för ett fast belopp som används till utgifterna lägger ni en procentuell summa av er inkomst vardera. Detta upplägg kan vara bra om en av er tjänar betydligt mer än den andra och ni vill att varje part bidrar i proportion till er inkomst.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden