Vad innebär anslutningen av Hypotek till PRI för dig som konsument?

26 mars, 2021

Även om du förmodligen redan är bekant med Hypoteket Bolån så har du med största sannolikhet mindre kännedom om vad deras anslutning till PRI (Principles for Responsible Investment) innebär rent konkret för dig som konsument?

lär barn om ekonomi

Om du inte är bekant med abbreviationen i fråga (PRI), vilket rent konkret är ett internationellt nätverk som inkluderar ett brett spann av investerare, vilka med stöd av FN verkar tillsammans för att implementera de så kallade sex principerna vilka upprättats av just FN.

Genom att implementera dessa principer så åtar sig de olika undertecknarna att konstant bidra till att utveckla ett mer hållbart men också miljöfokuserat samt globalt fokuserat finansiellt system.

Klimatsmart – även på lånet

Så, vad innebär det hela för din del rent konkret? Till att börja med så kommer du som låntagare hos Hypoteket Bolån att antingen direkt eller indirekt att bidra till att minska det påtagliga klimatavtrycket som många affärsverksamheter bidrar med under varje given tidpunkt på dygnet.

Den gamla, men ofta använda talesättet “många bäckar små gör en stor å” är något som stämmer väl in i sammanhanget eftersom du som konsument får möjligheten att minska det farliga klimatavtrycket samtidigt som du även blir klimatneutral när du väljer att ha ditt bolån hos aktören i fråga.

Vid första anblicken så kan det verka som en droppe i havet men man måste med gemensamma åtgärder i samarbete med företagen göra sitt yttersta för att bidra, eftersom det är just så man kan påverka det hela i slutändan.

Men varför berör det mig?

En annan aspekt som man måste nämna i sammanhanget är att man enbart åtar sig att investera i svenska bolån med både hög kreditvärdighet och en identifierbar men noga utarbetad hållbarhetspolicy.

Som konsument så vet du att varje krona som du betalar in i form av ränta och amortering används på ett visst sätt för att i slutändan främja miljön och omgivningen, något som få aktörer kan stoltsera med i dagsläget.

Även om miljöfrågan är en viktig aspekt sett ur konsumentens och bolånetagarna synvinkel så måste man ändå vara medveten om det faktum att i slutändan så handlar det hela om de ekonomiska villkor.

Man måste alltså locka konsumenterna med förmånliga erbjudanden, något som man fokuserat på eftersom man i dagsläget är en av de ledande aktörerna när det kommer till bolån vilka riktar sig till en bred grupp av potentiella låntagare.

Bolaget erbjuder i dagsläget flera olika former av bolån till ett flertal olika konsumentgrupperingar, där även dom som av en eller flera anledningar ej lyckats slå sig in på bostadsmarknaden.

Det sistnämnda gör att man lockar till sig även de yngre vilka kämpar med att slå in sig på den rigorösa bolånemarknaden eftersom de statistiskt sett är mest medvetna om miljöfrågorna och deras inverkan på omgivningen.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden