Varannan över 55 år oroar sig för pensionen

05 januari, 2020

Pensionen kan vara en tid att se fram emot, men den kan också kantas av orosmoln. Det är viktigt att förbereda privatekonomin för en lägre inkomst, men var tredje svensk över 55 år har inte börjat. Många önskar att de hade gjort andra val och varannan hyser oro för om pengarna ska räcka till. Det är dock aldrig för sent att förbättra situationen.

oro kring pension

Stor oro kring pensionen

Siffrorna kommer från en undersökning av Sifo som genomförts på uppdrag av Swedbank. Den visar bland annat att 52 procent av de i åldern 55-65 oroar sig för sin ekonomi vid pensionen. Störst är oron bland de mellan 61-65 år.

För många innebär pensionen en stor skillnad i inkomst och det är därför viktigt att i god tid försöka anpassa sin ekonomi efter de nya förutsättningarna. Dels genom att se över sina utgifter, men också genom att spara mer.

Oron som många känner är inte helt obefogad eftersom ungefär var tredje person över 55 år inte har börjat förbereda för sin pension. Nästan hälften av de svarande i undersökningen har insett att de inte kommer ha råd att göra sådant de hade planerat att göra under pensionen – som att resa, flytta eller hålla på med en viss hobby.

Hur förbereder sig svenskar för pensionen?

Bland de som har börjat förbereda sig inför pensionen visar undersökningen att:

  • 28 procent förbereder sin ekonomi genom att spara mer
  • 27 procent försöker minska på sina regelbundna utgifter
  • 21 procent amorterar extra på sina lån inför pensionen

Ett utökat sparande och att amortera extra på lån är vanligast bland de som är runt 55 år och minskar sedan när det närmar sig 65 år. Att se över sina utgifter är tvärtemot vanligare ju närmre pensionen personen befinner sig.

Vad ångrar svenskar om pensionen?

En stor andel svenskar över 55 år önskar att de hade gjort något annorlunda när det kommer till pensionen. En tredjedel ångrar att de inte påbörjat ett privat sparande inför pensionen tidigare och då sparat mer för en högre pension. En femtedel önskar att de hade valt ett yrke med bättre lön för att på så sätt ha fått en högre pension.

Nästan lika många uppger att de skulle ha varit mer aktiva i placeringen av pensionspengarna om de hade kunnat göra saker annorlunda. En del ångrar också att de inte satte sig in tillräckligt i hur pensionen fungerar.

Så kan du förbättra situationen

Oavsett vilken ålder du befinner dig i är det inte försent att förbättra sin ekonomiska situation inför pensionen. I Swedbanks rapport ges flera tips och det mest självklara är förstås att spara. Börja så tidigt som möjligt och se till att arbetsgivaren betalar in till tjänstepension. Ju närmre pensionen du befinner dig desto mer bör du spara.

Det kan också vara bra att se över sina utgifter och försöka anpassa dem till en lägre inkomst. Exempelvis genom att amortera mer på sina lån åren innan pensionen, säga upp abonnemang och prenumerationer eller försöka hitta ett billigare boende. Det är sätt att få ner kostnaderna inför framtiden och på så sätt klara sig på en lägre inkomst.


Källa: Swedbank, ”Var tredje över 55 år har inte börjat förbereda sin privatekonomi inför pensionen”, december 2019

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden