Lån med betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är en notering hos ett kreditupplysningsföretag som anger att du har en obetald skuld, har varit sen med betalningar eller på annat sätt har misskött ekonomiska åtaganden. Varje enskilt kreditupplysningsföretag avgör på egen hand vilka brister som ska aktualisera en betalningsanmärkning, men utslag/beslut från Kronofogden, tingsrätt och Skatteverket ger alltid noteringar i registren.

bild som illustrerar frihet att kunna låna med betalningsanmärkning

Vad betalningsanmärkningar är till för

Betalningsanmärkningar är till för att hjälpa banker och kreditbolag att göra korrekta kreditbedömningar. I förlängningen innebär det i praktiken också att betalningsanmärkningen skyddar den person som har drabbats av den. Med en betalningsanmärkning blir det nämligen svårare att få lån och att ta krediter, vilket kan förhindra att en eventuell ekonomisk knipa förvärras.

I många fall är betalningsanmärkningen ur privatpersonens perspektiv dock inte något tecken på några större problem. Om man då behöver låna pengar kan det vara bra att veta att det finns ett antal långivare som erbjuder privatlån med betalningsanmärkning. Ansök genom Lånapengar.com för att hitta de bästa villkoren om du har betalningsanmärkningar.

Ansöka om privatlån med betalningsanmärkning

Ur långivarens perspektiv innebär en betalningsanmärkning en varning. Olika långivare tar dock olika allvarligt på denna varning. Klart är att affärsbankerna, de flesta nischbanker och de flesta av de största kreditbolagen automatiskt avslår en låneansökan från en potentiell låntagare om han eller hon har en betalningsanmärkning, men det finns likväl ett tiotal långivare som bryr sig mindre om noteringen i kreditupplysningsföretagens register. Argumentet är att en betalningsanmärkning visar på tidigare synder och inte per automatik måste anses vara giltig för framtida ekonomiska förpliktelser.

Nackdelar med betalningsanmärkning

Om du har en betalningsanmärkning utgör den inte alltid ett absolut hinder för att kunna bli beviljad ett lån, men du måste räkna med att långivarna är restriktiva i sin utlåning. Långivarna tar helt enkelt en större risk, vilket kan yttra sig bland annat i följande.

  • Du får betala högre ränta
  • Du är begränsad till ett lägre maxtak än vanligt
  • Du är begränsad till kortare låneperioder
  • Du kan behöva ange en medsökande alternativt en borgensman

Listan ovan är inte uttömmande och varje långivare behöver naturligtvis inte arbeta med alla dessa metoder för att minska sina risker. Klart är dock att dina villkor alltid blir sämre om du har en betalningsanmärkning.

Sammanfattning

  • Det finns ett antal banker och kreditbolag som erbjuder dig att ta privatlån med betalningsanmärkning.
  • Privatlån med betalningsanmärkning har sämre villkor vad gäller bland annat ränta, maxtak och låneperioder.