Blancolån

Olika typer av lån har olika krav och avtal för låntagaren. Ett av dessa krav är kravet på säkerhet. Vad det innebär är att låntagaren måste erbjuda något som en säkerhet som långivaren kan t.ex. sälja för att få tillbaka sina utlånade pengar vore det så att låntagaren inte kan betala tillbaka sitt lån.

Det mest kända exemplet på lån med säkerhet är bolånet, där den köpta bostaden oftast fungerar som säkerhet.

Privatlån, snabblån och smslån är konsumtionslån för vilka låntagaren inte behöver ställa någon reell säkerhet i form av pant eller liknande.

För ett bolån har långivaren som sagt själva fastigheten som säkerhet och för ett billån har kreditgivaren alltid ett återtagandeförbehåll, men för privatlån ligger långivarens enda säkerhet i en förpliktelse från låntagarens sida att fullgöra sina betalningsskyldigheter.

Jämför och hitta bäst lånevillkor här!

Det är anledningen till tydliga maxtak för hur stort ett privatlån utan säkerhet, eller blancolån som det även kallas, kan vara.

Vidare är blancolån fördelaktigt på så sätt att du inte behöver motivera syftet med lånet för långivaren. Lånet kan med andra ord användas till vad du själv helst önskar, som för en renovering eller till ett hopbakslån för dyra krediter. Så är inte fallet för lån med säkerhet så som billån eller bolån.

Detta innebär en helt annan frihet för blancolån jämfört med lån med säkerhet. Det finns inte heller några specifika krav du som låntagare måste uppfylla för att kunna ta ett lån utan säkerhet.

Det enda kravet, som trots allt gäller för alla lån, är att man som låntagare ska ha en så god kreditvärdighet som möjligt för att få bästa tänkbara lånevillkor.

Blancolån

Storleken på blancolån

Storleken på privatlån kan variera. Generellt sett är långivare mer benägna att bevilja lån på större belopp om lånet tas med en säkerhet. Men eftersom lån som bland annat privatlån, snabblån och blancolån saknar denna säkerhet kan långivaren inte känna sig lika säker med att låna ut stora summor.

Detta betyder emellertid inte att blancolån är små. Tvärtemot, blancolån kan bli väldigt stora trots avsaknaden av någon pant. Det är inte ovanligt att långivare erbjuder privatlån över 500 000 kr, men högre än så är det däremot svårt att låna. 500 000 kronor kan med andra ord sägas vara maxtaket för lån utan säkerhet.

Mindre lån som snabblån och smslån fungerar på samma sätt, dock brukar de inte bli större än 30 000 kr respektive 15 000 kr.

Längden på blancolån

Av samma anledning som vid storleken erbjuder inte långivare lika långa löptider på blancolån som med dem med säkerhet. En annan faktor är storleken där större lån förknippas med längre löptid eftersom låntagaren behöver längre tid på sig att betala ett större lån.

Privatlån är såklart det lån som kan ha längst löptid, även om den kanske inte passar vid snabba och korta lån. Privatlån brukar ha en löptid mellan ett och 15 år. Men långivare varierar sig starkt och de långivare som erbjuder mindre privatlån brukar även erbjuda kortare löptid.

Vill du däremot ha ett mindre och snabbare lån är snabblån och smslån bättre för dig. Dessa två typer av lån kan gälla allt från några veckor för smslån och upp till några år för snabblån.

Räntan på blancolån

Räntan på lån sätts individuellt och den är alltid rörlig under lånets hela löptid. Att räntan är rörlig innebär att den svänger med det allmänna ränteläget. Om Riksbanken höjer sin så kallade reporänta kommer banker och kreditbolag att höja sina utlåningsräntor.

Om Riksbanken i stället sänker räntan blir det billigare att låna.

Att räntan sätts individuellt innebär att långivaren gör en individuell prövning av varje ansökan utifrån kreditinformation från kreditupplysningsföretag för att sedan erbjuda den potentiella låntagaren en räntesats som speglar den risk långivaren tar vid utlåningen.

I korthet betyder detta att ju bättre ekonomi du har, desto lägre ränta kommer ditt lån att löpa med.

Det finns även ett samband mellan ett låns storlek och dess ränta. Stora lån, som privatlån och bolån, har i regel lägre ränta än mindre lån. I praktiken kan man se detta när man jämför de olika lånen som saknar säkerhet.

De största lånen, privatlån, har en märkbart lägre ränta än snabblån och sms-lån.

Ekonomiska förutsättningar

Varje gång du gör en ansökan om ett lån från en långivare sker en kreditupplysning av dig med hjälp av ett kreditupplysningsföretag som Upplysningscentralen, även kallad UC. En kreditupplysning ger långivaren all tänkbar information om din nuvarande och din tidigare ekonomi.

Ur dessa uppgifter kan långivaren också dra slutsatser kring hur din ekonomi kommer att se ut i framtiden, alternativt åtminstone vilka möjliga ekonomiska risker som finns. Långivaren samlar din kreditinformation och tar fram en kreditscore där olika ekonomiska förutsättningar helt enkelt betygssätts. Ju bättre kreditscore, desto bättre (lägre!) ränta.

Vad långivaren framför allt tittar på är din framtida betalningsförmåga. Om du har en fast anställning sedan många år kan långivaren enkelt räkna ut om du har förmågan att betala tillbaka ditt önskade lånebelopp med den löptid du har valt.

Om dina inkomster är mer sporadiska blir det lite svårare. Då kan långivaren också undersöka om du till exempel har några finansiella tillgångar. Dessutom kan långivaren begära att du har en medsökande och/eller en borgensman som du kan läsa mer om här nedan.

Även din livssituation granskas och tas med i beräkningarna när långivaren tar beslutet om exempelvis ditt privatlån. Lever du tillsammans med en respektive eller ensam? Äger du din bostad eller hyr du? Har du arbetat på samma arbetsplats under en längre tid eller hoppar du från jobb till jobb? Till och med frågan om du har barn eller inte har en påverkan på din kreditvärdighet.

Långivare vill att låntagarens livsstil och ekonomi är så stabil som möjligt och varje faktor som kan påverka din framtida betalningsförmåga tas i beaktning när långivaren bestämmer om din låneansökan blir godkänd eller inte.

Alla långivare tittar också noga på din kredithistoria för att se om du har uppfyllt tidigare betalningsskyldigheter på ett fläckfritt sätt. Det är mycket allvarligt om du har en eller flera betalningsanmärkningar, men betalningsanmärkningar behöver inte alltid utgöra ett absolut hinder för att få teckna ett privatlån.

En del långivare väljer att till viss del bortse från ”forna synder”. Emellertid kan du inte direkt räkna med att få bästa möjliga ränta om du är belastad med betalningsanmärkningar.

Blancolån och skulder

Är du slarvig med att betala dina skulder och krediter i tid kan ärendet gå till kronofogden vilket medför dyra förseningsavgifter och slutligen betalningsanmärkningar.  Skuldnoteringen är ett bevis och en påminnelse om att låntagaren har misskött sina skulder och krediter vilket hissar en röd flagga för fordringsägare, telekomföretag och liknande.

Betalningsanmärkningen som uppkommer ligger kvar hos kreditupplysningsföretagens register i minst tre år.

Det är svårt att säga om det går att ta privatlån samtidigt som man har skuld hos kronofogden. Det finns möjligheter att ansöka om privatlån fastän man har betalningsanmärkningar.

Men har man dessutom skulder hos kronofogden kan det bli ytterst svårt att få några nya lån godkända. Vill man fortfarande ta ett privatlån eller blancolån med skulder hos kronofogden får man vända sig till mindre aktörer.

Lån som privatlån varken kan eller bör du ta om du ha skulder hos kronofogden. Det finns de aktörer på marknaden som nischar sig med att erbjuda privatlån till personer med betalningsanmärkningar.

Dock får man då vara beredd på att betala en mycket högre ränta. Detta gäller dock endast om du har betalat av alla dina skulder hos kronofogden först.

Eftersom långivarens risk är direkt kopplad till lånets storlek är det lätt att dra slutsatsen att mindre lån inte är lika riskfyllda som stora lån. På grund av detta kan man hitta vissa långivare som erbjuder smslån och snabblån till individer med skulder hos kronofogden.

Att ta ett lån med skulder hos kronofogden är dock fortfarande inte något att rekommendera då det är lätt att man drar på sig ytterligare skulder.

Blancolån och UC

För de som vill finns möjligheten att ansöka om blancolån som inte använder sig av UC. Vad man gör då är att ansöka om ett lån hos en av de långivare som erbjuder lån utan UC.

Detta innebär inte att det inte sker en kreditupplysning av dig vid din ansökan, endast att den genomförs av ett annat kreditupplysningsföretag än Upplysningscentralen. De flesta vilka har samma eller liknande kriterier när det kommer till godkännande av lån.

Anledningen till varför många ansöker om lån utan UC kan vara många. Är det så att det har gjorts många kreditupplysningar av dig under en kortare period på grund av många lånansökningar kan långivare bli tveksamma till att godkänna ett lån till dig.

Detta beror på att långivarna märker att du har gjort många ansökningar och antar att det stora antalet kommer från många nekade ansökningar. Har många låntagare nekat din ansökan minskar chansen för att framtida långivare kommer att godkänna din ansökan.

Detta antagande sker inte utan anledning då flera låntagare som har många kreditupplysningar under bältet har dålig kreditvärdighet.

De flesta lån utan UC är i form av mindre lån som snabblån, men det finns vissa långivare som erbjuder privatlån utan UC.

Medsökande och borgensman

Om långivaren inte tycker att säkerheten i din framtida betalningsförmåga är god nog kan denne kräva att du ordnar med en medsökande eller att en borgensman går i god för lånet. Med en medsökande delas risken för lånet mellan två personer med lika stort ansvar.

En borgensman går å andra sidan helt enkelt i borgen för lånet, vilket innebär att han eller hon kan träda in låntagarens ställe om denne inte kan (eller vill!) uppfylla sina betalningsskyldigheter.

Att ta blancolån med medsökande innebär fler fördelar än en delad risk. Med två inkomster innebär det även att ni kan ta ett större lån från långivaren. Är du redan skuldsatt kan det även hjälpa med en medsökande.

Det är dock viktigt att tänka på att när man ansöker om lån med medsökande kommer långivaren beställa en kreditupplysning på båda medsökande.

Har då en av er dåliga kreditvärdighet eller betalningsanmärkningar kan det till och med bli svårare att ansöka om ett lån utan säkerhet.

Skuldsanering

Har man misskött sin ekonomi ordentligt och har hamnat i en sådan extrem situation med sina skulder och krediter att situationen har blivit ohållbar finns det alternativ som kan hjälpa en ur knipan. Med hjälp av något som kallas skuldsanering kan en person som inte klarar av att hantera sina skulder stabilisera situationen och gå tillbaka till ett normalt liv.

En skuldsanering är alltså en väg för människor i ekonomisk kris att göra sig skuldfria.

Ansökan för en skuldsanering sker hos Kronofogden, men det är inte en simpel process. Förs och främst kommer Kronofogden göra en utredning av dig och din ekonomi för att se om du uppfyller de krav som de ställer för att ansökan om skuldsanering ska godkännas.

Skulle denna första utredning godkännas går de nu vidare till en andra utredning där de undersöker tillsammans med fordringsägarna som uppger vilka skulder du har och till vilka. Därefter kommer du, tillsammans med Kronofogden, fram med en återbetalningsplan där ni kommer fram till hur varje fordringsägare kommer att kompenseras.

Denna skuldsanering gäller under fem år då du får leva på existensminimum samtidigt som alla dina inkomster utöver minimumet gå direkt till Kronofogden och slutligen fordringsägarna. Efter dessa fem år kommer du att vara helt skuldfri.

Skuldsanering är inte något man bör eller kan göra lättsinnigt. Det är en mödosam process som är påfrestande både ekonomiskt och mentalt. Skuldsanering är även något man endast kan göra en gång under hela sin livstid, så det gäller att hålla koll på sin ekonomi efteråt så man inte hamnar i ekonomiska problem igen.

Sammanfattning

Blancolån, är en bred term som gäller för de flesta typer av lån. Bland dessa inkluderas lån som privatlån, snabblån och smslån. Lån som bolån och billån kräver säkerhet. Blancolån innebär att din framtida inkomst används som säkerhet för att lånet ska betalas istället för ett pantsatt objekt som en bostad eller en bil.

På grund av avsaknandet av säkerhet brukar lån utan säkerhet vara mindre och ha en högre ränta än lån som kräver säkerhet. Dock innebär avsaknanden av säkerhet generellt en större grad av frihet när det kommer till hur man ska spendera pengarna.

Alla typer av lån kräver att låntagaren uppnår vissa villkor. Dessa varierar mellan olika typer av lån och långivare men de vanligtvis kräver det en tillräckligt god ekonomi för att hantera lånet. Det är möjligt att ta blancolån med betalningsanmärkningar, dock innebär det oftast högre räntor på grund av den höjda risken.

Har man skulder hos kronofogden är det så gott som omöjligt att bli godkänd för ett nytt privatlån till exempel. Det är heller ingen bra idé vid en sådan situation att skuldsätta sig ytterligare.

Vill man inte använda sig av Upplysningscentralen, eller UC finns det andra alternativ. Flera långivare använder sig av andra kreditupplysningsföretag än UC. Dessa erbjuder dock vanligtvis mindre lån än sina motsvarigheter och ofta med en högre ränta.

Kom ihåg att lån utan UC innebär fortfarande att det kommer ske en kreditupplysning av dig.