Hur ser du på att spendera pengar?

29 september, 2018

Konsumtionsvanor och attityder kring att spendera pengar är något som ekonomiforskare älskar att titta närmare på. Just det har en forskargrupp vid University College of London gjort alldeles nyligen och här ska vi presentera något kring resultaten av forskarnas studie.

Enligt forskarna avgörs respektive persons spenderande av personens allmänna syn på pengar. Det är kanske inte så revolutionerande, men vad som är lite extra intressant är att forskarna har definierat fyra olika kategorier av personer, allt ifrån statusspenderare till säker sparare.

spendera pengar

Fyra attityder till pengar

Ser du din inkomst och dina besparingar som en källa till säkerhet både idag och i framtiden? Då är du en säker sparare enligt forskarna. Du söker trygghet och du ser nyttan i att vara sparsam även om du kanske inte sparar till något konkret.

Om du i stället är frikostig och till exempel älskar att bjuda din familj och dina vänner är du en oegennyttig spenderare. Du visar gärna din uppskattning genom att vara generös med din privatekonomi.

Menar du att pengar är ett medel för att imponera på omgivningen eller utöva påtryckning på andra är du en statusspenderare. Det här är i grunden den mest negativa attityden till pengar.

Strävar du efter frihet genom pengar är du, enligt forskarna, i stället en frihetssökare. Du ser då pengar som ett medel för att exempelvis kunna vara ledig mer eller kunna resa mer.

Givetvis kan en person både vara exempelvis frihetssökare och oegennyttig spenderare. Det finns inga vattentäta skott mellan de fyra kategorierna.

För att lyckas identifiera de här fyra kategorierna har forskarlaget genomfört totalt över 100 000 intervjuer i Storbritannien. Intervjuerna bygger på ett frågeformulär med åtta raka frågor och två stycken flervalsfrågor. En sammanvägning av svaren ger en bra bild av den allmänna attityden till pengar – det vill säga vad respondenterna menar att pengar egentligen är till för.

Se vilken typ du är i BBC:s test

Brittiska BBC har uppmärksammat forskarnas resultat på sin konsumentsida på nätet.

Testet bygger på precis samma grunder som forskarnas intervjuformulär. Du får besvara tio frågor. Utifrån dina svar placeras du i en av de fyra kategorierna. Blir du en frihetssökare eller en säker sparare? Med hjälp av dina svar får du också en indikation kring om du löper risk att drabbas av problem relaterade till pengar. Du får också ett antal tips kring hur du kan vässa dina tankesätt och din attityd till pengar.

Shoppingbeteenden

Det säger kanske sig självt, men de fyra kategorierna av personer presenterade ovan har olika köpbeteenden. Beteendena handlar om allt från vardagsinköp till större inköp, såsom fordon och saker till hemmet. Även lån inkluderas i beteendemönstren. En säker sparare är till exempel mindre benägen att ansöka om ett smslån än vad en oegennyttig spenderare är.

Sparsamma köpbeteenden

En person som kategoriseras som en säker sparare kanske inte direkt ogillar att spendera pengar, men det är ytterst viktigt att inköpen blir så billiga som möjligt samtidigt som kvaliteten är maximal. En person som kan räknas som en sparsam shoppare vill helt enkelt alltid säkra mest värde för pengarna, även om jakten på den ”perfekta produkten” kan ta lång tid.

Avog shoppare

Ett köpbeteende som är ganska nära besläktat med den sparsamma modellen är det ”motvilliga”. Beteendet handlar om att man inte gärna köper något alls, eller åtminstone väntar tills läget är akut. Det handlar egentligen inte om en motvilja till att spendera pengar, utan mer om att aktiviteten inte är attraktiv i sig. Det är främst säkrare sparare och frihetssökare som är de kategorier av människor som kan ha det här köpbeteendet.

Flitiga shoppare

Flitiga shoppare älskar att shoppa. De låter kreditkortet gå varmt och det är inte sällan som ett planerat snabbesök i en affär slutar med att man kommer ut ur butiken med välfyllda kassar. Att pengarna tar slut är sällan något problem eftersom det finns privatlån och andra alternativ att ta till.

Den som shoppar flitigt och kan kategoriseras som en frihetssökare eller oegennyttig spenderare löper störst risk att hamna i ekonomiska problem på grund av spenderandet. Om du identifierar dig med både kategorin och köpbeteendet kan det vara klokt att du funderar lite kring din attityd till pengar.

Eskapism och självkänsla

Att köpa saker handlar om så mycket mer än bara att byta pengar mot en vara. För många handlar spenderande om så mycket mer. För en del är själva aktiviteten att titta i butiker och på nätet, och att handla, ett sätt att fly vardagen. Det blir därigenom en slags hobby.

Att handla kan också vara ett sätt att stärka självkänslan eller minska en negativ självbild. Idén är att nya, fina saker kan ge en boost till självkänslan. Problemet är att effekten normalt bara är tillfällig.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden