Så här kan valet påverka din hushållsekonomi

17 september, 2018

Frågorna om privatpersoners ekonomi, så kallade plånboksfrågor, har inte uppmärksammats särskilt i den här valrörelsen. Samtidigt är det dessa frågor som är de viktigaste för många väljare. Det är därför överraskande att utspelen och löftena om förändringar för en bättre hushållsekonomi har varit så fåtaliga.

Alla partier har emellertid frågor kring privatekonomi i sina valmanifest. Det går också att hitta förslag kring plånboksfrågor om man analyserar uttalanden och debattartiklar lite mellan raderna. Vi presenterar här en översiktlig bild av partiernas syn på ekonomiska frågor av vikt för dig som privatperson. Notera att det inte handlar om direkta löften inför och efter valet 2018, utan om mer generella inriktningar.

privatekonomi val

Förändringar för pensionärer

Pensionärerna är en väljargrupp som har förbisetts i många år. Det är något som varje parti nu har bestämt sig för att rätta till. Alla partier har förslag kring sänkt skatt för pensionärer. Nästan alla vill också höja garantipensionen. De mer traditionella högerpartierna är dock de enda som vill se ett utökat jobbskatteavdrag för de pensionärer som fortsätter att arbeta trots att möjligheten till pension finns.

Skatt på inkomst och kapital

Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna driver frågan om lika skatt på arbete och kapital. Man gör det dock från olika utgångspunkter. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill generellt höja skatterna medan KD vill sänka dem.

Vänsterpartiet driver även frågan om sänkt inkomstskatt för låginkomsttagare. De borgerliga partierna vill å andra sidan se sänkt inkomstskatt för alla, oavsett inkomst, detta genom ett ytterligare jobbskatteavdrag.

När det gäller den statliga inkomstskatten vill de fyra borgerliga partierna höja gränsen. Det innebär att de som tjänar mer än genomsnittet kan få behålla mer av sin inkomst. Framför allt handlar det om en ideologisk fråga. En höjd gräns för statlig skatt kan göra det mer lönsamt att arbeta lite mer. En lägre gräns ger betydligt färre incitament att jobba extra eller på andra sätt höja sin inkomst.

Föräldraledighet och A-kassa

Bidrag och förmåner för dem som är föräldralediga eller arbetslösa är traditionellt sett en hjärtefråga för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Inför valrörelsen 2018 har Vänstern och Socialdemokraterna meddelat att de vill höja A-kassan. Socialdemokraterna vill också höja föräldrapenningen. De tre partierna till vänster om mitten driver även frågan om öronmärkta föräldradagar (extra pappadagar). Miljöpartiet vill också se nya regler för underhållsstöd med höjda ersättningar.

Intressant nog har Sverigedemokraterna, som normalt klassas som ett parti långt till höger om mitten, samma syn på A-kassan och föräldrapenningen som partierna till vänster.

Det kanske mest aggressiva vallöftet inför valet 2018 är emellertid Socialdemokraternas utspel om en veckas extra ledighet för föräldrar med barn mellan 4-16 år. Partiet benämner denna vecka som en familjevecka. Om detta vallöfte blir verklighet eller inte beror dels på om Socialdemokraterna får bilda regering, dels om finansieringen kan säkerställas.

Ränteavdraget

Frågan om ränteavdraget exempelvis för ränta på bolån har varit problematiskt för partierna under valrörelsen. Alla partier utom Socialdemokraterna (som inte har bestämt sig) vill se en nedtrappning från dagens 30%. Det är dock inte direkt smart valtaktik att presentera förslag kring detta i en valrörelse, varför det är svårt att beskriva exakt hur de olika partierna ser på saken.

Klart är emellertid att Liberalerna, Centerpartiet, KD och Vänsterpartiet vill ta bort de skärpta amorteringskraven som har införts på senare tid. Det är lite intressant att fyra så olika partier driver samma linje. Målet är detsamma för alla partier, nämligen att göra det enklare för unga att komma in på bostadsmarknaden.

RUT- och ROT-avdrag

Möjligheten att göra skatteavdrag för hushållsnära tjänster och tjänster inom ombyggnad, renovering med mera, är något som de flesta partier står bakom. Den väljare som önskar högre gränser för avdragen ska emellertid titta närmare på de borgerligas politik. Liberalerna, Centerpartiet, KD och Moderaterna driver alla frågan om att höja åtminstone RUT-avdragen.

Billigare sparande

I Sverige kan alla privatpersoner sedan några år tillbaka spara enkelt och billigt på så kallade investeringssparkonton. Sparformen är en succé och och de flesta som sparar i fonder och aktier gör det idag på ett ISK. Regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har emellertid höjt skatten på ISK, om än från mycket låga nivåer, vilket är något kontraproduktivt. Det är något som KD, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna har uppmärksammat och dessa partier driver frågan om att skapa skattelättnader för sparande.

En fråga som är kopplad till ovan är sänkta skatter på sparande i allmänhet. Enligt de borgerliga partierna är det något som bör ingå i en bredare skattereform i framtiden. Övriga partier har inte uttalat något särskilt i den här frågan.

Lästips: Som sagt är ovan tänkt att ge en mer generell bild av de respektive partiernas syn på frågor som påverkar din plånbok. Vi har hämtat informationen framför allt från valmanifest och allmänna inriktningsdokument för att se vad partierna vill på lång sikt. Du kan enkelt hitta mer information om du går till respektive partis webbplats och letar dig fram till rubriken ”Vår politik” eller liknande.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden