Samla lån och sänk dina kostnader

Det är idag mycket vanligt att man har flera lån utspridda hos en mängd olika aktörer på marknaden. Alltifrån lånet på huset till bilen och mobiltelefonen. Även om man har vad man anser vara bra villkor för varje lån för sig och även om man utan större problem klarar av räntor och avgifter varje månad så kan det vara nyttigt att se över om det finns möjligheter att förbättra sina kostnader i sin helhet.

En sådan möjlighet kan vara att samla sina lån och på så vis få en ränta att hålla reda på istället för många. Den kreditgivare som du gör detta avtal med gör naturligtvis förtjänst på att få ha hand om någons samlade lån och har därför både utrymme och anledning att ge dig bra räntevillkor.

frihet med att samla lån

Många lån ger lätt höga räntekostnader

Det är lätt hänt att man samlar på sig många lån under sin livstid, oftast är de flesta av dem inte särskilt betungande, i alla fall upplever man dem inte som speciellt betungande i det korta loppet. En mobilräkning på några hundra, en amortering varje månad och en avbetalning på ett gammalt lån, detta är saker som de flesta upplever och även om det aldrig är trevligt att se pengarna försvinna när lönen kommer så är det lätt hänt att man vänjer sig och tänker att det nog ska vara på det viset.

Ingen slipper undan räntekostnader när man tagit lån och det finns ingen Quick fix när det gäller att lösa en kostsam lånesituation, dock kan man vinna mycket på att se över vad man faktiskt kan göra. Många lån kan lätt ge höga räntekostnader, även om de var för sig har varit fördelaktiga.

Att se över sina möjligheter att samla sina lån på ett ställe kan i slutändan innebära bättre månadskostnader än man tror.

Varför blir kostnaderna lägre?

Det finns en mängd anledningar till att de samlade kostnaderna blir lägre när man väljer att samla sina lån. Dels är det alltid bra att göra en översyn av sina utgifter, även små detaljer och små summor blir större summor över tid och omständigheterna kan ändras. Till exempel var kanske ett lån en bra affär när du ingick det och du har skött avbetalningarna och inte tänkt mer på det, och missat att räntan sänkts under tiden och du har därmed betalat mer varje månad än vad du skulle ha behövt göra om du följt med i räntesänkningarna. Kort sagt: samling av lånen innebär omförhandling av räntekostnaderna och, om räntan sänkts sedan sist, en sänkning av dina totala utgifter.

En annan förklaring till att kostnaderna blir lägre kan ligga hos dig själv. Hur såg din ekonomiska situation ut när du tog de gamla lånen? Hade du heltidsjobb? Levde du ensam? Hur såg ditt boende ut? Allt detta spelar in i hur din kapacitet när det gäller att hantera lånen fungerar. Om du har blivit mer etablerad i arbetslivet och om du delar levnadskostnaderna med någon så är du följaktligen i en bättre ekonomisk sits och har därför bättre förhandlingsläge; du är helt enkelt en mer attraktiv kund på lånemarknaden och det ger resultat när det ska förhandlas om räntor.

Viktigt att tänka på

Var noggrann när det gäller att välja rätt aktör som ska samla dina lån. Vad tjänar jag på i längden?

Ha is i magen. Konkurrensen om kunderna har ökat på marknaden och den som ger sig själv tid att jämföra sina möjligheter kan vinna mycket på det.

Se till att ha koll på din ekonomi, på utgifter och inkomster men också på andra aspekter som påverkar din ekonomiska situation, ju bättre koll du har, desto större möjligheter.