Skattetips inför 2019 – 5 tips

04 januari, 2019

December är en för privatekonomin mycket viktig månad. Faktum är att det du gör inom privatekonomin kan påverka inte bara inledningen på nästa år (läs: julhandel) utan även vad du ska betala i skatt för innevarande år. Att vidta åtgärder för mindre skatt är kanske inte det första du tänker på nu i december, men det finns en rad åtgärder du kan kika på för att få ner din totala skatt. Bestämmer du dig för att göra en insats, kom ihåg att december är fullt av helgdagar med få bankdagar.

Beroende på din situation kan du ha endast någon eller en hel mängd ekonomiska frågor att titta närmare på. I den här artikeln kan du läsa mer om de vanligaste, nämligen:

• Fördela utgiftsräntor för lån
• Kvittning vinster/förluster
• RUT och ROT
• Jämka skatt
• Justeringar för investeringssparkonto och kapitalförsäkring

1. Fördela utgiftsräntor

Det absolut enklaste och snabbaste sättet att få ner skatten är att fördela om utgiftsräntor. Om ni är två som står på ett lån, till exempel ett bolån eller ett privatlån, kan ni fördela kostnaderna (räntorna) efter hur ni faktiskt har bidragit. Klokt är då att ange att den som tjänar mest också står för den största delen av kostnaderna. Om ni inte gör någon justering kommer Skatteverket att dela upp kostnaden 50/50, vilket kan innebära nackdelar. En annan uppdelning kan i stället göra att ni sparar en hel del i skatt.

vi ger dig de bästa skattetipsen inför 2019

Exempel: Du och din make/maka har ett bolån och ett privatlån tillsammans. Du tjänar dubbelt så mycket som din partner och betalar statlig skatt på din inkomst. Genom att ange fördelningen till exempelvis 70/30 lyckas ni sänka skatten för dig så att du inte når upp till brytpunkten för statlig skatt.

Hur stor fördel du kan få av att fördela utgiftsräntor beror naturligtvis på din inkomst och storleken på räntekostnaderna. Skattereduktionen är på 30% upp till 100 000 kr. Amorteringar på lånen räknas givetvis inte in.

Själva fördelningen görs i deklarationen eller genom en kontakt med banken. Om du väljer sistnämnda kommer banken att skicka uppgifterna till Skatteverket. Då kommer fördelningen vara förtryckt i din och din partners deklarationer.

2. Kvitta förluster och vinster

Du kanske känner till att intäkter och kostnadsräntor kan kvittas mot varandra? Om du har fått intäkter från exempelvis aktier och sparkonton kan du alltså kvitta dessa mot kostnader för kostnadsräntor på exempelvis ett samlingslån.

Det finns en hel rad situationer där vinster kan kvittas mot förluster för att minska skatten. Den vanligaste är emellertid kvittning av intäkter/kostnader på kapital.

Om du har sålt en bostad med vinst, fått intäkter från fonder med mera ska du betala 30% i skatt. Det kan innebära en mycket stor skattekostnad. Om du i stället kan kvitta mot förluster får du ner skatten. Kanske har du någon fond som har gått dåligt som du kan sälja?

3. Avdrag för ROT och RUT

Har du anlitat hantverkare eller serviceföretag för ROT- och/eller RUT-tjänster under året? Då finns det lite att kontrollera för att få maximal nytta av avdragsmöjligheterna.

För det första gäller det att betala fakturor före årsskiftet. Du kan nämligen bara få skattereduktion för fakturor som betalas senast på nyårsafton. Betalar du senare räknas avdraget i stället på nästa års deklaration.

För det andra gäller det att se till att det faktiskt finns skatt ”kvar” att räkna reduktionen på. Avdraget är nämligen ett skatteavdrag som minskar skatten. Om ni är två vuxna i hushållet är det därför klokt att räkna lite på saken. Om en av er tjänar betydligt mer, och därmed betalar mer skatt, går det utmärkt att göra en justering i fördelningen av avdraget.

För 2018 gäller att ROT-avdraget är 30% av arbetskostnaden upp till 50 000 kr per person. För RUT-avdraget är avdraget 50% av arbetskostnaden (upp till 25 000 kr för dig under 65, upp till 50 000 kr för dig över 65).

4. Jämka på skatten

Jämkning innebär i korthet att den totala skatten på året fördelas ut jämnt över årets tolv löneutbetalningar. Det är alltså arbetsgivaren som i praktiken hanterar detta.

Att jämka kan vara en god idé om du har stora ränteutgifter för lån. I stället för att betala den totala räntekostnaden löpande under året för att sedan få tillbaka på skatten nästa år, kan du genom jämkning begära att din arbetsgivare helt enkelt ska dra av mindre skatt från din lön. Ansökan om jämkning gör du hos Skatteverket.

5. Justeringar på ISK och kapitalförsäkring

Har du ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring? Då finns det en sak du ska ha med dig. Det är att beskattningen på kontona räknas den 31 december. Det är då hela behållningen på kontot som räknas. Har du till exempel kontanter på ett ISK som du inte har tänkt att investera, är det en god idé att ta ut dem före nyår. Skatten på både ISK och KF är låg, men det är onödigt att betala allt från någon hundralapp och uppåt i onödan.

Har du ett vanligt sparande på depå, kan du fundera på att i stället öppna just ett ISK eller en kapitalförsäkring. Vi ska inte gå in på detaljerna här, men vi ska beskriva den mest fördelaktiga metoden att avsluta en depå och i stället börja spara på ISK/KF.

Steg ett är att sälja fonderna och/eller aktierna före nyår. På så sätt aktualiserar du för övrigt också eventuella möjligheter till kvittning (se ovan). Steg två är sedan att sätta in pengarna och köpa tillbaka aktierna och/eller fonderna på ditt investeringssparkonto eller din kapitalförsäkring efter nyår. Med den här metoden betalar du endast schablonskatt en gång. Köper du aktierna/fonderna i år betalar du i stället mer skatt.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden