Amortering

Amortering är ett ord som har en intressant etymologi (läran om ords ursprung). Det kommer från latinets ”mort” som betyder död, och kopplingen till lån är att lånet förfaller/dör antingen när skulden är betald i sin helhet eller när låntagaren inte kan betala.

När du amorterar på ett lån släcks en del av det återstående beloppet att betala och din skuld minskar. Normalt följer lånet en avbetalningsplan på en förutbestämd tid och under låneperioden ska du erlägga periodvisa betalningar. När den sista betalningen är gjord är skulden ”död”. Principen är densamma oavsett vilken typ av lån – privatlån, bolån, billån, snabblån, etc – det handlar om.

Amortering

Rak amortering eller annuitet

Vid amortering av privatlån finns totalt fyra sätt att beräkna månadsbetalningen fördelat på betalning av skuld respektive betalning av ränta. Det är emellertid två som är betydligt vanligare än de andra, nämligen rak amortering respektive annuitet.

Med annuitet betalar du av på skulden med en mindre portion i början av lånets löptid för att sedan betala av mer ju närmare den sista avbetalningen du kommer. Det betyder att räntekostnaden blir som störst i början för att sedan avta. Med rak amortering betalar du i stället samma amorteringsbelopp varje månad. Räntekostnaden läggs på vad du ska betala totalt och det innebär att betalningarna är som störst i början av löptiden.

Amorteringskrav

Amorteringskrav är säkerligen ett ord som alla som är aktiva på bostadsmarknaden har hört någon gång. Amortering är ett annat ord för delbetalning och är en summa som man betalar av på sitt lån vid varje betalningstillfälle, exklusive räntekostnaden. År 2016 införde Finansinspektionen tvingande regler om amortering, ett så kallat amorteringskrav. Dessa regler stadgade att om bolånet låg på ett belopp mellan 50-70 % av bostadens värde så var amorteringskravet minst 1 % per år. Om bolånet däremot uppgår till mer än 70 % av bostadensvärde var amorteringskravet 2 % per år.

Dessa regler var inte särskilt långlivade då Finansinspektion i mars 2018 gjorde amorteringskravet än hårdare än tidigare. Nu styrs inte längre amorteringskravet endast av lånets storlek utan även av låntagarens bruttoinkomst. Detta nya amorteringskrav väntas slå extra hårt mot förstagångssköpare eftersom kravet inte berör dem som redan finns på bostadsmarknaden. Ännu en aspekt med det nya kravet är att personer med lägre inkomst kommer att få drabbas av ett större amorteringskrav.

Amortering räkneexempel

Efter att du har blivit beviljad ett privatlån kommer du att få en faktura varje månad. På den kommer du att kunna utläsa vad du ska amortera på ditt privatlån och vad räntekostnaden är. Löper lånet med rak amortering kommer skuldbetalningen att vara exakt densamma varje månad medan kostnaden för ränta sjunker. Löper ditt privatlån med annuitet ökar amorteringen löpande medan räntekostnaden minskar under löptiden.

Här nedan är två räkneexempel. I båda dessa utgår vi från att du lånar 50 000 kr med en återbetalningstid på 3 år. Räntan är 7%.

Rak amortering
Månad 1 betalar du 1389 kr i amortering och 292 kr i ränta (totalt: 1681 kr).
Månad 2 amorterar du 1389 kr och betalar 284 kr i ränta (totalt: 1672 kr).

Månad 36 betalar du totalt 1397 kr varav endast 8 kr utgör ränta.

Sett till hela låneperioden kommer du att ha betalat 5396 kr i ränta.

Annuitet
Månad 1 betalar du 1252 kr i amortering och 292 kr i ränta (1544 kr totalt).
Månad 2 amorterar du 1259 kr och betalar 284 kr i ränta (sammanlagt 1544 kr).

Månad 36 betalar du fortfarande 1544 kr varav 1535 kr är betalning på skulden och 9 kr är ränta.

Under de tre åren betalar du totalt 5579 kr i ränta.

För mer om uträkningar kring dessa två typer av amorteringar, titta gärna på vår sida om kalkyl för privatlån.

Tips och rekommendationer

Välj rak amortering

Har du möjlighet att välja sätt att amortera privatlån bör du välja rak amortering, då det sett över hela löptiden är en lite mer förmånlig lösning. Samtidigt är det fler saker att tänka på än endast den totala räntekostnaden. Behöver du till exempel betala uppläggningsavgift och aviavgifter för det ”billigare” lånet kanske det i praktiken blir dyrare.

Betala extra när du kan

En extra inbetalning gör att skulden på vilken ränta räknas blir mindre. På så sätt sparar du pengar varje månad i framtiden genom att göra en inbetalning idag. Får du mer pengar över en viss månad är det ett klokt beslut att göra en extra amortering. Får du tillbaka på skatten kan det vara smart att ta en del av återbäringen och betala av lite extra.

Återbetalningstid/månadskostnad

När du ansöker om ett blancolån väljer du själv återbetalningstid (inom vissa ramar). Ansöker du på nätet kan du enkelt, med hjälp av långivarnas kalkyler, se hur månadskostnaden blir och det är lätt hänt att man väljer att lägga till ett eller ett par år på låneperioden för att på så sätt sänka månadskostnaden. Det är givetvis bra med låga månadskostnader, men viktigt att komma ihåg är att varje extra månad kostar på totalen.