Låna till företag – Företagslån utan säkerhet

Lån för företag är inte väsensskilda från vanliga privatlån för privatpersoner. Idén är densamma; du ansöker om ett lån utan säkerhet för en viss löptid och sedan betalar ditt företag amorteringar och ränta månadsvis. Företagslån utan säkerhet är idag en snabbväxande marknad och det är framför allt till fåmansföretag långivarna riktar sina erbjudanden. Faktum är att du dessutom i vissa lägen har användning för privatlån, även när det gäller företag. För att reda ut alla begrepp har vi på Privatlån gjort en stor guide för allt som gäller företagslån. Läs vidare så kan du ta reda på allt du behöver veta om allt från privatlån till enskild firma till företagslån för aktiebolag.

Företagslån utan säkerhet är i regel i storleksordningen 20 000 – 500 000 kr. På så vis speglar denna låneform blancolån för privatpersoner. Återbetalningstiden är emellertid alltid kortare, och normalt ska lånet betalas tillbaka inom tolv månader. Det är naturligtvis du själv som låntagare som avgör hur snabb återbetalningstakten ska vara.

Lån till företag

Varför låna?

Det finns lika många anledningar att låna som det finns företag, men i grunden går det att sortera in skälen i tre stycken kategorier, nämligen:

 • Daglig drift i uppstartsskede
 • Matcha fluktuationer i kassaflödet
 • Investeringar.

Nystartade företag har inte alltid intäkter från och med dag ett och det kan därför krävas ett tillskott av kontanter för att hålla rörelsen vid liv under uppstartsskedet. Kopplat till detta kan vi nämna att kassaflödet inte alltid är jämnt (det kan i och för sig också gälla etablerade företag) och ett lån kan kompensera upp för perioder med lite sämre kassaflöde. Investeringar är givetvis ett tredje skäl att låna pengar. Ett företag har nämligen inte alltid tillräckligt med pengar för att klara av de nödvändiga investeringar som krävs för att utveckla företaget. Lån är en utmärkt lösning på det här problemet.

Hur lånar man?

Det är inte svårare att teckna ett företagslån än vad det är att teckna ett privatlån. Däremot finns det en del tydliga skillnader på hur själva ansökningsprocessen går till.

Vid ett privatlån så utgår långivaren till mångt och mycket från den ansökandes kreditbetyg. Företag har visserligen också kreditbetyg, men processen är ofta mer komplex än att bara se till ett kreditbetyg för att bevilja ett lån. Vidare krävs det att företaget har en omsättning på mer än två miljoner kronor samt att det varit verksamt i minst tio år för att få ett kreditbetyg. En stor mängd av aktiebolagen i Sverige befinner sig i en uppstartsfas, vilket gör att varken tidsgränsen eller omsättningskravet uppnåtts. Detta gör dock inte att det är omöjligt att bli beviljad ett lån.

När ett företag ansöker om lån hos en bank eller ett kreditbolag så är det flera faktorer som långivaren granskar och undersöker innan beslut om ansökan tas. Bland annat kräver långivaren ofta att få se den senaste årsredovisningen för att få så övergripande, men samtidigt detaljerad, information om företaget som möjligt. Utöver detta vill långivaren ofta läsa igenom affärsplanen för att få en bättre förståelse för vad verksamhetens syfte är. Till sist är det också vanligt förekommande att långivaren vill ha en motivering till varför lånet ska tas. Detta beror på att långivaren vill vara säker på att lånet går till ett sunt ändamål. Även fast aktiebolag i regel har stora tillgångar i form av likvida medel och inventarier så är det lättare hänt att ett aktiebolag går i konkurs än att en privatperson går i konkurs. Med tanke på detta tar långivare ofta en större risk vid utgivande av företagslån till aktiebolag än lån till privatperson. En privatperson behöver aldrig motivera syftet med ett privatlån, men det behöver alltså ett företag.

Som nämnts så vill långivaren gärna se resultat i form av tidigare års årsredovisningar och dylikt. Detta är dock inget som nystartade företag kan göra. Detta till trots så finns det dock fortfarande möjligheter för företag i uppstartsfasen att bli beviljade lån. Om ett företag inte har någon årsredovisning att uppvisa så läggs extra stor vikt vid affärsplanen. Har man en väl genomarbetad affärsplan har man med andra ord goda möjligheter att få ett företagslån.

Företagslån

Företagslån aktiebolag

De flesta banker och kreditinstitut som erbjuder företag att låna utan säkerhet vänder sig till aktiebolag. Anledningen är ganska tydlig – själva bolagsformen ger nämligen långivaren en säkerhet. I och med att aktiebolaget är en juridisk person så har också aktiebolaget rättskapacitet, vilket innebär att det kan ha rättigheter och skyldigheter. Det är alltid aktiebolaget som tecknar lånet (via behörig firmatecknare) och det är därmed aktiebolaget som ska betala räntor och amorteringar.

Företagslån för enskild firma

En enskild firma är ingen egen så kallad juridisk person och det innebär att firmans pengar är dina pengar, och vice versa. Behöver du ett tillskott till firman kan du alltså använda dina ”privata” pengar, och detta även via privatlån som du tecknar i ditt eget namn. Det finns med andra ord inga specifika företagslån för enskild firma, utan har du en enskild firma får du teckna ett privatlån om du vill finansiera firmans verksamhet med externa medel. Har du en enskild firma och behöver låna, titta på vår översikt av privatlån och jämför lån.

Lånar du pengar till din enskilda firma så blir du med andra ord personligt betalningsansvarig för lånet. Detta innebär att din enskilda firma inte kan hållas ansvarig, utan det är du som privatperson som har ansvaret för att betala tillbaka lånet. Detta är en stor skillnad mellan företagslån till enskild firma och företagslån aktiebolag.

Personlig borgen – ett absolut krav

Långivaren har flera indirekta säkerheter i aktiebolaget som det lånat ut pengar till. Det handlar främst om företagets kassaflöde och dess tillgångar. Dessa två säkerheter är emellertid inte statiska till sin karaktär och båda kan förändras mycket snabbt. Långivarna kräver därför även en mer konkret säkerhet i form av personliga borgensåtaganden.

Personlig borgen är ett åtagande som är just personligt och när det gäller lån utan säkerhet för företag handlar det om att den som går i borgen blir betalningsskyldig för hela det utestående lånebeloppet i det fall företaget inte kan betala. Om företaget sätts i konkurs eller på annat sätt inte kan erlägga månadsbetalningarna är det borgensmannen som blir skyldig att betala med sina privata pengar.

Normalt finns ett krav på att det ska finnas minst ett personligt borgensåtagande för lånebelopp på upp till 200 000 kr och två för belopp på mer än den summan.

Andra krediter för företag

Det finns ett antal andra sätt för en affärsdrivande rörelse att få kredit och i korthet kan de sorteras in under begreppen rörelsekrediter och investeringskrediter. Nedan finns en förteckning över företagskrediter samt tjänster för att förbättra kassaflödet.

 • Privatlån

  Först och främst har du faktiskt möjlighet att ta ett privatlån för att finansiera ditt företag. Detta privatlån tecknar du som privatperson, men du kan använda de lånade pengarna i aktiebolaget, om du så vill. Det är, som du säkert vet, inte tillåtet att ta ett privatlån av sitt företag, men att ge ett lån till sitt företag är tillåtet så länge det sker till skäliga villkor.

 • Avbetalning

  Att skjuta på utgifterna i företaget är bland det mest effektiva man kan göra för att skapa ett positivt kassaflöde. Ett klassiskt ordspråk lyder ”en krona idag är mer värd än en krona imorgon” vilket stämmer i allra högsta grad. Som företagare vill man helst skjuta alla utgifter så långt fram i tiden som det bara går. Ett bra sätt att göra detta på är genom att betala alla sina utgifter på avbetalning. För att göra detta kan man för det första se till så att alla medarbetare har tillgång till ett kreditkort som företaget betalar för månaden efter. Genom detta kan alla små inköp skjutas på för framtiden.

 • Fakturaförsäljning

  På tal om kassaflöde så är fakturaförsäljning tämligen effektivt. Säljer du dina fakturor så fort de skapats och blivit utställda så försäkrar du dig om att företaget snabbt får in pengarna för den erhållna produkten eller tjänsten. Nackdelen med fakturaförsäljning är dock att man inte får en ersättning som motsvarar hela fakturabeloppet. Detta gör att man som företagare får göra en avvägning mellan huruvida det viktigaste att erhålla det fulla beloppet eller om det viktigaste är att få betalt så fort som möjligt. Sett ur ett kassaflödesmässigt perspektiv kan det i många fall vara bäst att se till att få in betalningen så fort som möjligt. Om en kund dröjer med betalningen kan det kosta såväl tid som pengar i utdragna försök att driva in betalningen. Dessutom kan man behöva koppla in såväl inkasso som Kronofogden för att lösa situationen. Genom att sälja fakturan slipper man dessa problem.

 • Fakturabelåning

  Fakturabelåning, eller factoring som det också kallas, är ett företagslån med fakturan som säkerhet för lånet. Precis som med bolån eller billån så är detta alltså ett lån där du som tecknar lånet ställer en säkerhet, i det här fallet en faktura. Företaget har sedan möjlighet att belåna mellan 50 – 100% av fakturabeloppet till en ränta som normalt variera mellan 2 – 4%.

 • Kontokredit

  Kontokrediten är detsamma som det utrymmet på företagskontot som kan utnyttjas i fall att saldot skulle vara nere på noll. Med andra ord är kontokrediten ett sätt att spendera över sina tillgångar. Tack vare kontokrediten har företag en större flexibilitet och frihet i sin ekonomi. Det ska dock poängteras att alla företagskonton inte har en kontokredit. Detta är vanligen någonting som man måste ansöka om hos banken och som de i sin tur får bevilja. Kontokrediten kan sägas fungera som ett mindre lån. Den summa som du övertrasserar kontot med får du sedan betala för med ett räntepåslag. Detta kan sägas vara en enklare variant av ett företagslån.

 • Leasing

  Ett företag har vanligtvis en mängd inventarier. Dessa inventarier kan variera i storlek och pris – allt från skrivbord till firmabilar och stora maskiner. I och med att en stor del av ett företags inventarier kostar väldigt mycket pengar så kan dessa utgifter komma att slå hårt mot företagets kassaflöde. Det vill säga, det kan komma att slå hårt mot företagets kassaflöde om det är så att hela betalningen erläggs vid ett och samma tillfälle. Det finns dock alternativ till detta och många inventarier kan man faktiskt leasa, som det kallas. Leasing är egentligen ett annat begrepp för att hyra. Genom att leasa något så äger du visserligen inte egendomen i fråga, men du betalar heller inte fullt pris för den. Dessutom betalar man bara en liten summa en gång i månaden eller kvartalet för dina leasade inventarier, vilket gör utgiften lättare att hantera. Vidare är detta återigen en väldigt positiv åtgärd för kassaflödet.

 • Bilfinansiering

  Firmabilar är något som de flesta företag har – oavsett om man driver ett fåmansföretag eller en större koncern. Bilar har många fördelar, men de har också en stor nackdel: priset. Att köpa en eller flera bilar kan var förödande för ett företags ekonomi i och med att det är stora utgifter som drabbar företaget på en gång. Det finns dock lösningar på detta problem. Genom bilfinansiering kan du ta ett företagslån för bilköpet eller bilköpen och således dela upp betalningen för inköpen över lång tid. Du kan också leasa bilen eller bilarna, precis som nämnts här ovan. På dessa sätt underlättar du företagets ekonomi något enormt och säkerställer att det inte blir en ekonomisk kollaps till följd av bilinköpen.

 • Lån med säkerhet

  Ett företag i form av ett aktiebolag har i stort sett alltid goda möjligheter till att bli beviljat ett lån. Att just aktiebolag har så goda möjligheter till detta beror förmodligen på att aktiebolag har ett stort antal säkerheter. Som nämnts så är många aktiebolag beroende av att ha många inventarier för att driva sin verksamhet. Dessa inventarier kan i många fall lämnas som säkerhet för företagslån. Genom att ta ett företagslån med säkerhet så ökar chanserna att först och främst bli beviljad ett lån. Vidare ökar möjligheterna till att få ett lån med låg ränta och dessutom till ett stort belopp.

De flesta av storbankerna har ett komplett utbud av lånetjänster och finansieringsmöjligheter enligt förteckningen här ovan. Vänder du dig till en långivare som inte har status som bank blir alternativen lite färre. För leasing- respektive factoringtjänster finns även mycket nischade aktörer. Precis som det finns kreditinstitut som endast är inriktade på finansieringslösningar för privatpersoner så finns det kreditinstitut som endast erbjuder lösningar till företag.

Låna företag

Sammanfattning

Du som har ett aktiebolag kan ta ett så kallat företagslån. I och med att aktiebolaget är en juridisk person så har det rättskapacitet och rättshandlingsförmåga. Detta innebär bland annat att företaget kan ingå avtal så som att teckna lån. Denna rättshandlingsförmåga har dock inte en enskild firma. Skillnaden mellan företagslån aktiebolag och företagslån till enskild firma är att du som ägare av företaget inte kan bli personligt betalningsansvarig om lånet tecknas av ett aktiebolag. Däremot blir du som företagare personligt betalningsansvarig om lånet tecknas av en enskild firma i och med att den enskilda firman inte är en juridisk person och således inte kan hållas ansvarig för att betala tillbaka lånet. Låneformen du använder dig av om du ska låna pengar till en enskild firma är privatlån. Du kan även finansiera andra bolagsformer genom privatlån, men då måste pengarna först gå till dig i egenskap av privatperson. Därefter kan du använda pengarna från privatlånet till att exempelvis investera i aktiebolaget.

För att kunna ta ett företagslån aktiebolag krävs det att du som företagare kan visa upp affärsplan, årsredovisning och ett syfte med lånet som du ansöker om. Detta är den grundläggande informationen som långivaren behöver för att kunna ta ett välgrundat beslut om huruvida aktiebolaget ska bli beviljat lånet eller inte.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden