Kalkyl

När man talar om räntor, procentsatser, amorteringar, lånekostnader, med mera finns risken att allt känns lite väl abstrakt. När det handlar om pengar är det viktigt att ha tydliga uppgifter och konkreta siffror att utgå ifrån och därför är det alltid klokt att göra kalkyler.

Kalkyl

Lånekalkyl för privatlån

Privatlånet är det vanligaste lånet och därmed den lånetyp de flesta av oss kommer mest i kontakt med. Här ska vi titta lite på hur vi kan lägga upp en kalkyl för privatlån för att se vad månadskostnaden under löptiden blir samt hur stor räntekostnaden blir totalt.

Om vi utgår från förutsättningen att du lånar 30 000 kr till en ränta på 5% under 5 år (60 månader) och att amorteringsplanen är rak (”rak amortering”) blir kalkylen följande:

Amortering: 500 kr per månad i rak amortering

Ränta: 0.05 x återstående skuld / 12

Månad 1 blir den totala kostnaden för lånet 625 kr, varav räntekostnad 125 kr. Månad 2, då skulden har minskat med 500 kr, blir lånekostnaden totalt 623 kr, varav räntekostnad 123 kr. Amorteringsdelen kommer att vara densamma under lånets hela löptid men räntedelen minskar successivt.

Den totala räntekostnaden för lånet, enligt ovan förutsättningar blir 3812 kr, det vill säga ungefär 12,7% av lånebeloppet.

Räntan slår kraftigt på kostnaderna

5% är en förhållandevis låg ränta för ett privatlån, oavsett det allmänna ränteläget. I det fall du erbjuds en annan ränta på ditt privatlån får du ersätta ”0.05” i kalkylen ovan med den räntan skriven som decimal, till exempel 0.07, 0.09, 0.11.

Med en räntesats på 11% blir kalkylen följande:
Månad 1 blir den totala kostnaden för lånet 775 kr varav amortering 500 kr och räntekostnad 275 kr. Månad 2 blir totalkostnaden 770,42 kr varav 270,42 kr i ränta. Den totala räntekostnaden blir 8387 kr, vilket motsvarar närmare 28% av lånebeloppet.

Räntekostnad och löptid

Låneperiodens längd står i direkt relation till den totala räntekostnaden. Ju längre låneperiod, desto större blir kreditkostnaden, det vill säga det du betalar för att låna. Om vi fortsätter med vårt exempel på ett privatlån på 30 000 kr till en ränta på 5% blir räntekostnaden följande för olika låneperioder:

3 år = 2312 kr
4 år = 3062 kr
5 år = 3812 kr
6 år = 4562 kr
7 år = 5312 kr
8 år = 6062 kr

Lånekalkyl för annuitetslån

Annuitetslån är lån för vilka månadskostnaden är lika stor den första som den sista månaden i en låneperiod. I likhet med vad som gäller för rak amortering minskar räntedelen för varje månadsbetalning. Samtidigt ökar amorteringsdelen för att månadsbeloppet ska vara identiskt varje månad.

Ett annuitetslån är lite dyrare än ett lån med rak amortering, men generellt gäller ovan resonemang kring bland annat räntekostnad och löptid på samma sätt för privatlån med annuitet som för privatlån med rak amortering.

Det är lite knepigt att räkna på annuitet, men om du vill göra en kalkyl för i varje fall räntekostnaderna för ett sådant lån ska du använda följande formel:
Börja med att ta fram räntesatsen för perioden för vilken du ska betala ränta (årsräntan/betalningsperiod). Om räntan är 6% och du ska göra 12 betalningar per år blir räntesatsen 0,5%. Multiplicera sedan skulden med räntesatsen för att få fram räntan för den månaden.

Exempel
Månad 1: 30 000 kr x 0,005 = 150 kr