Låna till kontantinsats

Svenskt kvalitetsindex har gjort en undersökning gällande användandet av privatlån i svenska hushåll. Det visar sig att 14% av ansökta privatlån, används för att finansiera kontantinsatsen till en bostadsrätt eller hus. 

Här kan du låna till kontantinsats

Finansinspektionens enhetschef Magnus Karlsson säger till SvD att andelen svenskar som ansöker om privatlån är relativt liten, men trots detta är var fjärde svensk som tar lån oroliga för sin skuldsättning. ”Utvecklingen är inte oroväckande, men det är viktigt att fortsätta följa den”, tillägger Magnus Karlsson.
Kontantinsats

Höga belopp som kontantinsats för bostadsköp

De senaste åren har Sveriges banker höjt kraven på hur mycket man får låna till ett bostadsköp. En 85% belåning är det som gäller överlag hos flest banker i Sverige, medans en del har hårdare krav och erbjuder endast bottenlån upp till 75% av summan.

Beloppet över bottenlånen måste köparen därför stå för själv, och blir i många fall en väldigt dyr kostnad. Summan som kvarstår är för de flesta mycket svår och ibland nästan omöjlig att spara till själv. Därför blir privatlån allt mer vanligt att ansöka om inför ett bostadsköp och fler lånar till kontantinsats. Trots svenskars oro till att skuldsätta sig, har svenska banker börjat erbjuda privatlån ihop med ett blancolån.

Ett alternativ utan säkerhet

Skillnaden mellan ett bolån och ett privatlån är säkerheten. Vid ett bolån tas fastigheten i fråga som en säkerhet för banken. Men vid ett privatlån tas ingen säkerhet alls för lånet och banken erbjuder således inget annat än en högre ränta, beroende på belopp och vilken risk banken tar, desto högre hamnar räntesatsen på.

Bolånetaket har satt gränserna

Innan bolånetaket hade samtliga banker en procentuell gräns på bolån på ca 95%, resterande 5% var alltså till kontantinsats. Men har under de senare åren alltså ändrats, men i takt med att svenska hushålls skuldsättning ökar, ska finansinspektionen åter se över bolånetaket och dess villkor. Vad är då de bästa låne-förhålladet för den som lånar?

– Självklart var det gamla sättet allra bäst. Men det är ett regelverk som vi fått från Finansinspektionen, och det måste vi följa. Säger Håkan Höijer, chef för privatmarknaden på SBAB.

4 tips – om privatlån används som kontantinsats

  • Budgetera för det totala lånebeloppet (även privatlån) för att dubbelkolla att ni faktiskt har råd att lösa problemet på detta sättet.
  • Lägg undan minst 2000 kr i budgetkassan/månad för att snabbt amortera bort det dyra privatlånet.
  • För att vara säker på att man har ekonomin att klara ev. höjningar i räntan, kan ni räkna ihop det totala lånebeloppet och lägga till 3 procentenheter för att vara på den säkra sidan.
  • Jämför olika långivare om vem som har bäst ränta för privatlån

Jämför privatlån till kontantinsats nu!

Lär dig mer om kontantinsats för bostadsköp

Privatlån är en utmärkt låneform som ofta används då man behöver låna pengar till en kontantinsats. Anledningen till detta är att privatlån i regel alltid har en förhållandevis låg ränta och att man kan dela upp lånet på en lång löptid, ofta upp till 15 år. Här får du lite information om vad en kontantinsats är, hur du får råd med den samt tips för vad som gäller med privatlån och hur du ska strukturera dina lån för att få lägsta möjliga lånekostnad.

Par på golvet

Om kontantinsats

För de flesta människor är ett bostadsköp en milstolpe att nå i livet. Ett bostadsköp förknippas allt som oftast med att man nått den punkt i livet när man känner att det är dags att stadga sig och bilda familj. Bostadsköpet blir då ofta mer än bara just ett bostadsköp.

Det man köper är också en plats att leva på som förhoppningsvis blir en trygg punkt i vardagen. Just på grund av att köpet för många är så oerhört viktigt så gäller det att man hittar en bostad som känns rätt, det ska inte finnas några tveksamheter. Att köpa en bostad kräver av förklarliga skäl mycket tid, planering och såklart en hel del pengar. Planering och tid är relativt lätta saker att få i ordning, det handlar om prioriteringar. Pengar är däremot inte lika lätt att få fram i en handvändning, i alla fall inte pengar nog för att täcka hela köpet hela köpet.

Rent rättsligt funkar kontantinsatsen som en säkerhet på följande sätt; När du ska köpa en bostad i form av villa eller lägenhet så krävs det alltid att du erlägger en kontantinsats, även kallad handpenning. Kontantinsatsen är ett penningbelopp som betalas då man ingår ett avtal. Beloppet betalas av köparen till säljaren, som ett förskott av hela köpeskillingen.

Genom överlämnande och mottagande av kontantinsatsen visar parterna att de båda ämnar genomföra köpet och binder sig därmed till avtalet. Skulle något köp inte bli av, om låt säga köparen drar sig ur, har säljaren normalt sett inte rätt till att behålla den lämnade kontantinsatsen. Säljaren kan däremot förvänta sig att bli ersatt för dennes förlust av köpeskillingen, som en eventuell annan köpare betalat för bostaden.


Få råd med kontantinsatsen

15 % kan för vissa låta som en liten del, men med tanke på det faktum att ett bostadsköp förmodligen är det största och mest omfattade köp en person gör i sitt liv så blir de där 15 % trots allt inte en så liten summa. En bostad som kostar 1 000 000 kronor kräver alltså 150 000 kronor i kontantinsats, då ska man också komma ihåg att 1 000 000 kronor för en bostad är, såklart beroende på var bostaden är belägen, en relativt liten summa för en bostad särskilt om det gäller en villa.

Den stora frågan för många var pengarna till kontantinsatsen ska komma ifrån. Det finns flera olika alternativ, här nedan presenteras några av dem.


Kontantinsats med egna medel

Det billigaste, men också det klart svåraste sättet, är att betala kontantinsatsen med hjälp av egna medel. För att det ska bli möjligt så krävs väldigt mycket planering och inte minst tålamod. För att lyckas spara ihop en ansenlig summa pengar är det viktigt att sätta upp delmål, till exempel hur mycket du ska sätta undan varje månad, hur mycket du ska ha kommit upp i efter ett halvår, ett år och så vidare.

Om man vill ta en liten risk med möjlighet till en större summa pengar kan man månadsspara i aktiefonder. Över låt säga tre år är det nästintill omöjligt att pengarna sjunker i värde. Över tre år bör man kunna räkna med en avkastning på 10 % per år.

Lån till kontantinsats

Att erlägga en kontantinsats innebär att du själv måste betala en viss del av bostadens pris med dina egna pengar. Det är nämligen inte tillåtet att finansiera hela köpeskillingen för bostaden med ett bolån. Bolånet får bara täcka upp 85% av bostadens värde. Följaktligen måste resterande 15%, som kallas för kontantinsatsen, finansieras på annat sätt. Antingen betalar man dessa med egna sparade medel, eller så tecknar man ett privatlån för att betala kontantinsatsen.

Kan man verkligen låna till kontantinsats? Det är en fråga som många ställer sig. Svaret på frågan är: Ja, det kan man! Det vanligaste sättet att finansiera kontantinsatsen har på senare tid blivit genom låna till kontaninsats. Detta görs oftast genom ett individuellt privatlån, eller genom att teckna ett privatlån tillsammans med någon annan. Båda alternativen förklaras här nedan.

Nu ska vi förklara mer ingående hur det här med att låna till kontantinsats fungerar. Det finns vissa generella regler som gäller för alla bolån i Sverige, alltså oavsett vilken bank du väljer att teckna ditt bolån hos så gäller dessa regler. En av de reglerna är att man får låna maximalt upp till 85 % av bostadens värde. De övriga 15 % får du skaffa fram ”hur du vill”, inom lagens ramar såklart.

Beroende på hur din ekonomiska situation ser ut kan du således låna de resterande 15 % om någon bank anser att du har en så pass stabil privatekonomi. I det fall att man beviljas ett lån har man på så vis ju faktiskt lånat till 100 % av bostadens värde. Det kan tyckas vara lite konstigt, eftersom att lagen stadgar att en person endast ska kunna låna 85 % av det totala värdet.

Men det är i slutändan banken som beslutar huruvida du är kapabel till att låna även till kontantinsatsen eller ej. Det privatlån som banken ger för kontantinsatsen är alltså ett lån utan säkerhet, det vill säga ett blancolån. Det är således ingen skillnad på att låna till en kontantinsats och att låna till en resa till exempel i och med att båda är privatlån. Det är just det som är det fiffiga med ett privatlån utan säkerhet – det kan användas till vad som helst.

För att du lättare ska förstå syftet med kontantinsatsen så visar vi ett exempel nedan.

Exempel

Bostadens pris: 1.000.000 kr
Bolån 85%: 850.000 kr
Kontantinsats 15%: 150.000 kr
Bostadens värde: 1.000.000 kr
Din skuld: 850.000 kr

Om något skulle hända med din bostad, om du skulle missköta den eller om något skulle hända i ditt område, så måste banken vara säker på att bostadens värde inte sjunker så pass mycket att din skuld överstiger värdet av bostaden. Med räkneexemplet ovan, som är ganska vanligt, så kan alltså bostadens värde sjunka med 150.000 kr utan att banken riskerar att förlora pengar.

Kvinna med plånbok

Låna tillsammans

En bostad köps ofta med syftet att fler än bara en person ska bo i den, annars är det vanligare att man hyr en bostad. Som alla vet så är ett plus ett lika med två, och två är mer än ett. En persons ekonomi är mindre än ekonomin för två personer som slagit ihop sin ekonomi. Idag är bostadspriserna väldigt höga, högre än någonsin på många ställen, särskilt i de stora städerna.

Många har svårt att få tillräckligt med lån för att kunna köpa ett eget boende.

Eftersom ett lån baseras på en persons inkomst, kan det vara klokt att för till exempel ett par som ska köpa en gemensam bostad att slå ihop sina ekonomier och inkomster och söka ett gemensamt lån. Ju högre inkomst och således mer täckning du har för lånet, desto högre lån kommer du bli beviljad, vilket gäller för såväl privatlån som bolån.

Hitta bäst privatlån till kontantinsatsen

Även om man har för avsikt att bo ensam i bostaden så kan man låna till kontantinsatsen tillsammans med någon annan, till exempel en förälder eller någon annan närstående. Det kan göra stor skillnad för hur mycket lånebeloppet blir. Om det är två personer som står på lånet gäller följande:

De båda personernas inkomst räknas med, men det gör även utgifter och kostnader för andra eventuella lån, så som snabblån eller privatlån. Att ha en medlåntagare som redan har mycket i lån förhållande till sin inkomst gör inte så stor skillnad, medan en medlåntagare med färre lån och större inkomst gör stor skillnad för lånemöjligheterna.

Så om du exempelvis inte har några privatlån sedan tidigare och är helt skuldfri, så kanske du inte ska ansöka om lån tillsammans med någon som till exempel redan har tre, fyra privatlån eller snabblån tecknade i dennes namn, eftersom det varken förbättrar eller försämrar dina lånemöjligheter.

Då kan man lika gärna klara sig själv. En väldigt viktig punkt att tänka på innan man tecknar ett lån tillsammans med någon annan är att om man har en medlåntagare blir den personen tvungen till att betala i det fall att du inte skulle klara av att betala lånet på egen hand. Denna omständighet måste tydligt framgå för medlåntagaren på förhand för att undvika eventuella tvister om det skulle gå så långt att denna situation aktualiseras.

Sovrum med skogsutsikt

Hur går man tillväga?

Innan man bestämt sig för vilken bank man ska vända sig till för att ansöka om ett privatlån till handpenning kan man ansöka om ett lånelöfte från olika banker. Ett lånelöfte kan beskrivas som en form av förhandsbesked från en bank inför en kommande låneansökan.

Lånelöftet gäller sällan en specifik bostad, utan istället är det den sökande som anger ett visst belopp som lånelöftet ska gälla för. Därefter är det upp till banken att ta ställning till huruvida det angivna beloppet är skäligt att bevilja med hänsyn till den sökande personens ekonomiska ställning och situation i övrigt.

Det banken undersöker vid ett lånelöfte är, som sagt, den sökandens ekonomiska ställning med hänsyn till, till exempel anställningsform, inkomst, boendekalkyler och så vidare.

Vad som är bra med ett lånelöfte är att man kan göra flera stycken och de är helt gratis oavsett vilken bank du går till.

Ett lånelöfte från en viss bank betyder således inte att du är bunden till den banken och måste välja att teckna ett lån just där. Det är fullt möjligt att välja att låna hos en annan bank eller ansöka om lånelöfte hos en annan bank. Det är dock viktigt att tänka på att ett lånelöfte bör ses mer som än indikation om en framtida låneansökan än ett regelrätt löfte om att ”såhär kommer det att bli”.

Hur går det då till att låna till kontantinsats, efter att man fått lånelöfte från olika banker och till slut valt vilken bank man tyckte hade bäst villkor? När man vill låna pengar avgör först banken hur mycket man har råd att låna, en bank är nämligen förbjuden att låna ut mer än vad en person har råd med och din ekonomi klarar av om räntan stiger.

För att komma fram till hur mycket en person har råd att låna undersöker banken, precis som vid lånelöfte, inkomsten, levnadskostnader och levnadsvanor och såklart kostnaden för den bostad som personen står i begrepp att köpa. Många banker räknar även med en högre ränta för att ha marginal och på så sätt vara på den säkra sidan. På så sätt kan också låntagaren vara säker på att denne har råd att betala tillbaka de lån som banker ger.


Viktigt att jämföra privatlån

Det är mycket viktigt att komma ihåg att privatlånet kommer alltid vara det dyraste lånet av de två, eftersom att det lånet inte har någon säkerhet, och därför är det väldigt viktigt att se till så att du får så låg ränta på ditt privatlån som möjligt. Jämför banker och lån innan du lånar pengar till din kontantinsats.

Du behöver alltså inte välja bankens privatlån, banken bryr sig bara om att du på något vis får tag i pengar till din kontantinsats.


Strukturera dina lån på rätt sätt

Eftersom du har två lån, ett bottenlån (bolånet) och ett topplån (privatlånet), så kommer du att få betala två månadskostnader och två olika räntor. Ditt privatlån kommer ha mycket högre ränta än ditt bolån, så därför ska du alltid fokusera på att betala av ditt privatlån först.

Försök att diskutera med banken om att amortera så lite som möjligt på bolånet, så att du kan lägga maximalt med pengar på privatlånet varje månad. Tänk också på att löptiden du väljer för privatlånet, avgör hur stor lånekostnad du får. Så försök att välja så låg löptid som möjligt för ditt privatlån, så blir du av med en stor månadskostnad snabbt och du får betala mycket lägre i ränta.

Vad är ett topplån?

Att spara ihop till ett bostadsköp tar tid och för att finansiera det krävs i många fall ett lån. Bolånet får uppgå till max 85% av bostadens köpeskilling. Övriga 15% står köparen för i form av en kontantinsats. Till exempel, om en lägenhet kostar 2 500 000 kr, krävs 375 000 i kontantinsats för denna lägenhet. Kontantinsatsen måste köparen själv spara ihop till eller genom ett ett privatlån. Resten av summan kan köparen låna i form av bolån hos banken.

Det lån du som köpare tar hos banken delas ofta upp i två olika delar, ett topplån och ett bottenlån.

Bottenlån

Detta är den största delen av ditt lån, vanligtvis mellan 70-80% av bostadens köpeskilling. Denna del av lånet anses vara säkrare och den ränta du betalar på bottenlån är därför något lägre än din ränta på topplån. Som säkerhet för bottenlånet används bostaden.

Topplån

Andelen topplån kompletterar bottenlånet så att det totala bolånet, topplån + bottenlån, uppgår till 85% av bostadens värde. Då bostaden även här används som säkerhet, är din ränta på topplån högre bottenlånets ränta.

För banken anses topplånet vara ett lån med högre risk, vilket innebär att du som kund måste betala en högre ränta. Förutom en högre ränta gest topplån ofta mot en rörlig bolåneränta, då det innebär en ökad trygghet för den långivande banken. Bankens krav på amortering tenderar också att vara högre för topplån än för bottenlån.

Handpenning

För att slutligen genomföra köpet av bostad krävs det vanligtvis två betalningar. Först en så kallad handpenning och därefter en slutlikvid. Handpenningen är en slags försäkran om att bostadsaffären kommer att äga rum. Oftast betalas handpenningen 1-2 veckor kontrakt skrivits och uppgår till 10% av köpeskillingen.

I vissa fall kan handpenningen vara något lägre och ibland anses handpenningen inte nödvändig alls. Efter att ha betalt handpenningen återstår slutlikviden. Slutlikviden uppgår till den resterande delen av bostadens köpeskilling som är kvar på handpenningen betalats in. Till exempel, om handpenningen uppgår till 10% av bostadens värde, består slutlikviden av 90% av värdet.

Handpenningen kan betalas in som en del av kontantinsatsen. Detta innebär att lån som används till handpenning även går att ansöka om.